BAP ve TÜBİTAK Projelerinde Görev Alan Bursiyer İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

BAP ve TÜBİTAK Projelerinde Görev Alan Bursiyer İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

Üniversitemizde BAP destekli ve dış kaynaklı (TÜBİTAK 2244, TÜBİTAK Star ve diğerleri) projeler kapsamında görevlendirilen bursiyerlerin burs ödemeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bildirilmiştir.

1) BURSİYERİN SGK GİRİŞİNİN YAPILMASI

BAP destekli projeler kapsamında bursiyer SGK giriş işlemleri ve gereken belgeler, BAP Uygulama Esasları Kılavuzunda ilgili projenin açıklamaları kısmında ve bursiyerler ile ilgili Beşinci Bölüm’de belirtilmiştir.

TÜBİTAK projelerinde ise, TÜBİTAK tarafından yürütücüye projede bursiyer görevlendirilmesi ile ilgili resmi bilgilendirme yapılır yapılmaz, bursiyerin SGK girişinin yapılması konusunda yürütücünün BAP Birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Takiben, aşağıdaki belgeler ıslak imzalı olarak BAP Birimi’ne ulaştırılmalıdır.

a)  Bursiyer Bilgi Formu (TÜBİTAK projelerinde görev alan bursiyerler için lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmalarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş Bursiyer Bilgi Formu, BAPSİS “Gerekli Belgeler” menüsünde bulunabilir)

b) 2244 Bursiyerleri için ayrıca BİDEB 2244 Bursiyer Bilgi Formu ve Taahhütname

c) TÜBİTAK Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu

d) Güncel Öğrenci Belgesi

e) Güncel Müstehaklık Belgesi (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak)

f) Kimlik Fotokopisi

g) TÜBİTAK’tan Proje Yürütücüsüne gelen Bursiyer Bilgi Yazısı

FORMLARI BAPSİS SAYFASINA ARAŞTIRMACI GİRİŞİ YAPTIKTAN SONRA GEREKLİ BELGELER MENÜSÜNDE BULABİLİRSİNİZ (https://bapsis.uludag.edu.tr/)

Bursiyerler ile ilgili hazırlanması gereken belgelere, BAPSİS’te kullanıcı girişi yaptıktan sonra “Gerekli Belgeler” menüsünden ulaşılabilir.

2-  BURS ÖDEMELERİNE ESAS BELGELER 

Hem BAP hem de TÜBİTAK bursiyerleri projedeki görevine başladıktan sonra, aylık ödemelerinin yapılabilmesi için BAP Birimi’ne teslim edilmesi gereken burs ödemelerine esas belgeler aşağıda listelenmiştir:

a) Bursiyer Bilgi Formu (BAP bursiyerleri ve TÜBİTAK bursiyerleri için ayrı hazırlanmış formlar BAPSİS “Gerekli Belgeler” menüsünde bulunabilir)

b) Bursiyer kimlik belgesi fotokopisi,

c) Güncel Müstehaklık Belgesi, (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak)

d) Güncel Öğrenci belgesi (E devlet sisteminden)

 

Hem BAP hem de TÜBİTAK bursiyerleri için burs ödemelerine esas tüm belgeler, bursiyer tarafından burs ödeme ayının 1’i ile en geç 5’i arasında BAP Birimi’ne her belgeden 2 takım hazırlanarak elden teslim edilmelidir. Mücbir sebep olmadıkça elektronik ortamdan BAP Birimi’ne gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır. Mücbir sebep durumunda dahi, “Bursiyer Bilgi Formu”nun ıslak imzalı olarak BAP Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur. Zira bu belgenin ıslak imzalı olarak teslim edilmemesi halinde ödemenin yapılabilmesi mümkün değildir.

 

NOT: TÜBİTAK 2244, TÜBİTAK Star ve TÜBİTAK’ın desteklediği diğer proje türlerinde görevlendirilen bursiyerler için, burs ödemelerine esas belgeler ıslak imzalı olarak BAP Birimi’ne teslim edildikten sonra, BAP Birimi tarafından Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden hazırlanan ödeme emri belgesinin numarası Proje Yürütücülerine (Harcama Yetkilisi) e-posta yoluyla gönderilir. Takiben yürütücünün MYS’ye girerek kendisine gönderilen aynı numaralı ödeme emri belgesini MYS sisteminde onaylayıp, “Muhasebeye Gönder” butonuna tıklaması gerekmektedir. MYS’deki aynı sayfanın sağ alt kısmında bulunan “Yazdır” butonuna tıklamak suretiyle alınan ödeme emri belgesinin 3 (üç) adet çıktısının ıslak imzalı haliyle BAP Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı evraklar, ödemenin yapılması için BAP Birimi personelince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

 

3- BURSİYERİN SGK-ÇIKIŞ İŞLEMİ:

Projenin dondurulması, sonlanması veya bursiyerin çeşitli nedenlerle projeden ayrılması gibi değişikliklerde; hem BAP hem de TÜBİTAK projeleri için bursiyerin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde üniversitenin SGK’ya bildirimde bulunması zorunludur. Bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu nedenle, projenin dondurulması, sonlanması, bursiyerin projeden ayrılması ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda durumu bildiren dilekçenin en geç 5 (beş) gün içerisinde Proje Yürütücüsü tarafından BAP Birimi’ne iletilmesi gerekmektedir. Bu durum, Kurum payından gereksiz yere sosyal güvenlik/genel sağlık sigortası primi ödenmemesi açısından önem arz etmektedir.

İlgili dilekçenin süresi içinde teslim edilmemesinden kaynaklanacak tüm sorumluluklar yürütücüye aittir.

 

4- İŞ KAZASI VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Bursiyerin başına herhangi bir iş kazası gelmesi durumunda, bu iş kazasının SGK’na 3 (üç) iş günü içinde bildirilmesi gerektiğinden; İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün web sayfasında bulunan “İş Kazası Bildirim Formu”nun doldurulması suretiyle iş kazası bildiriminin mümkünse olay günü veya en geç ertesi gün BAP Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İş Kazası Bildirim Formu’nun zamanında BAP Birimi’ne teslim edilmemesi durumunda doğacak sorumluluk Proje Yürütücüsüne aittir.

 

5- SAĞLIK RAPORLARI:

Hastalık veya kaza (kazanın mesai saati dışında olması, kaza raporunun sehven “iş kazası” olarak yazılması veya üniversitenin rapordan haberdar olmaması durumları da dahil olmak üzere) sebebiyle sağlık kuruluşlarınca bursiyerlere verilen raporların, mümkünse rapor tarihinde veya en geç ertesi gün bursiyer/bursiyer yakını veya Proje Yürütücüsü tarafından BAP Birimi’ne elden teslim edilmesi veya elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAP BİRİMİ BURS İŞLEMLERİ İÇİN PERSONELİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Aylin ÜZEÇ                    

Telefon: 0-224 294 02 79          

e-posta: aylinuzec@uludag.edu.tr

 

Bilal Dursun ALBAYRAK

Telefon: 0-224-2940258

e-posta: bilaldursun@uludag.edu.tr

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [13-Nis-2021 12:03]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Nis-2021 12:13]

Duyuru Görüntüleme : [5.506]