Öğretmenlik Uygulaması teorik saatlerde uygulama öğretim elemanlarının yapması gereken faaliyetler

Öğretmenlik uygulaması dersi öğretim programlarımızda 6 saat uygulama, 2 saat teorik olmak üzere 5 kredilik zorunlu bir derstir. Dersin uygulama bölümü Milli Eğitime Bağlı uygulama okullarında gerçekleştirilirken, 2 saatlik teorik bölümü fakültede uygulama öğretim elemanı ile birlikte yürütülür. Bu ders kapsamında uygulama öğrencisinin 6 ders saati boyunca uygulama okulunda görev alan uygulama öğretmeni ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine katılması gerekmektedir. Uygulama öğrencisi okulda geçireceği 6 saatin 4 saatini ders içi gözlemlere, 1 saatini sınıf dışı gözlem ve etkinliklere (Örneğin, uygulama öğrencisi öğretmen sınav hazırlarken veya değerlendirirken yardım edebilir) diğer 1 saatini ise ders anlatımına ayırmalıdır. Temel eğitim, okul öncesi ve özel eğitim gibi bölümlerde öğrencinin sınıf içi ders uygulama saatleri diğer bölümlerden farklılık gösterebilir. (Pandemi döneminde tüm uygulamalar çevrimiçi platformlarda yürütüleceğinden uygulama öğrencilerinin okulda geçirecekleri 6 saatin 4 saatini EBA, Zoom vb. platformlarda ders izleyerek bunları raporlaştırmak biçiminde; kalan 2 saati ise uygulama öğretmenleri ile gerçekleştirecekleri paylaşım, tartışma ve değerlendirmeler yaparak tamamlamaları beklenmektedir. Uygulama öğrencilerinden her hafta için gözledikleri 4 ders saatini ve diğer deneyimlerini raporlaştırarak hem uygulama öğretmenlerine hem de uygulama öğretim elemanlarına e-posta yoluyla göndermeleri beklenmektedir.)

Akademik takvimin başladığı ilk hafta uygulama öğretim elemanı danışmanı olduğu öğrencileri ile uygulama okulunda bir toplantı yapar. Bu toplantıda:

Okul idarecileri ve uygulama öğretmeni ile öğrencilerini tanıştırır.

Paydaşları okul kuralları ve beklentiler hakkında bilgilendirir.

Uygulama süreci boyunca uygulama öğrencilerinin mesleki gelişimlerine en yüksek düzeyde fayda sağlayabilmek için, paydaşlar arasında olumlu işbirliğinin öneminin altını çizer.

Sorumlu idareci ve uygulama öğretmeni ile uygulama öğrencilerinin her hafta okulda geçirecekleri 6 ders saati için uygulama programı yapar.

Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli yürütülebilmesi için, fakültede “uygulama öğretim elemanı” ile birlikte yürütülecek “teorik” ders saatlerinde aşağıdaki çalışmalar yapılabilir:

Uygulama öğretim elemanı dersin 2 saatlik teorik kısmı için ders programında bir yer ayırmalı ve bu programı öğrencileri ile paylaşmalıdır.  Bu doğrultuda danışmanı olduğu uygulama öğrencileri ile her hafta buluşmaya ve onlardan geri bildirim almaya özen göstermelidir. 

Okuldaki ilk tanışma toplantısından sonraki 3 hafta uygulama öğrencileri ders anlatmayacaklar, bu süreyi sadece uygulama öğretmeninin çevrimiçi derslerini gözlemlemek, okulu ve öğrencileri tanımak ve okulun 1 günlük genel rutini hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile kullanacaklardır.

Uygulama öğretim elemanları bu süreçte öğrencileri ile çevrimiçi platformda buluşup, öğrencilerin okulun genel işleyişi, uygulama öğretmenleri ve öğrenciler hakkındaki genel duygu ve düşünceleri hakkında bilgi alabilir.

Teorik ders saatlerinde uygulama öğretim elemanı, ders öncesi hazırlık, ders anlatımı ve anlatım sonrası tüm paydaşlar ile birlikte yapılacak genel değerlendirmeler hakkında öğrencilerini detaylı olarak bilgilendirir.  Öğrencinin dönem boyunca uygulama öğretmenine en az 4 kez ders anlatması gerektiğinin altı çizilir. Bu anlatımları sonrası uygulama öğrencisinin ders anlatım performanslarının uygulama öğretmeni tarafından MEBBİS’de yer alan “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü” ne girileceği öğrenci ile paylaşılır.

Uygulama öğrencileri ders anlatmaya başladıktan sonra, ders öncesi hazırlık ve anlatımları sırasında farklı konularda eksik olduklarını hissedebilirler. Örneğin, etkili bir ders planının yazılması, etkinliklerin seçilmesi, sınıf yönetimi, öğrencilere sorulacak soruların seçimi, derste kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulaması, ders sonunda değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi hususlarda uygulama öğretim elemanının görüş ve önerilerine ihtiyaç duyabilirler.  Teorik ders saatleri öğrencilere bu tür konularda öğretim elemanının etkili rehberlik ve danışmanlık yapması için en uygun zaman dilimidir.

Teorik dersler uygulama öğrencilerinin (istedikleri takdirde) uygulamalar sırasında yaşadıkları özel anları (Örneğin, öğrenciler ile derste yaşadıkları onları mutlu eden, ya da tam tersi onları üzen duygusal anları) uygulama öğretim elemanları ile paylaşabilmeleri ve derste işin içinden çıkamadıkları ve zor durumda kaldıkları herhangi bir konuda öğretim elemanlarının görüşlerini alabilmeleri için de iyi bir fırsattır. 

Dönem boyunca uygulama öğretim elemanı her öğrenciyi en az iki kez gözlemler. Gerekli gördüğü takdirde daha sık da gözlemleyebilir.

Bu derste uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencilerine kendisinin gözlemleyeceği haftalarda, dersin güçlü ve geliştirmeye açık yönleri hakkında genel değerlendirme toplantıları yapılacağını ve bu süreçte geri bildirim verileceğini bildirmelidir.  Uygulama öğrencisine son görüşmelerde kendisi dahil diğer iki paydaş tarafından nesnel ve sistematik olarak geri bildirim verileceği, kendisinin de bu görüşmelerde o gün anlattığı ders ile ilgili yansıtma yapabileceği vurgulanmalıdır. 

Uygulama öğretim elemanı kendisinin dersi izlemeyeceği haftalarda anlatılacak dersler hakkında, öğrencilerin uygulama öğretmenlerinden mutlaka sözlü ve/veya yazılı geri bildirim almaları gerektiği hakkında hatırlatma yapmalıdır.

Bu derste uygulama öğrencilerinin dönem sonunda uygulama öğretim elemanına teslim edecekleri dosyada bulunması gereken belgeler hakkında bilgi verilir.

Bu dosyada:

Haftalık gözlem raporları (Haftalık en az 4 rapor) ,

Ders planları (Anlattıkları dersler için),

Çalışma ve etkinlik kâğıtları (Anlattıkları dersler için),

Ders sonunda kullanılan değerlendirme materyalleri (Anlattıkları dersler için),

Akran değerlendirme formları (Uygulama Öğretim Elemanının gözlediği dersler için),

Öz değerlendirme formları (Anlattıkları dersler için),

Uygulama öğretmeninin verdiği yazılı dönütler (ders planlarına, ders anlatımlarına vb),

Genel değerlendirme formları,

Haftalık ders programı,

Unutulmamalıdır ki, uygulama öğrencisi okul uygulamasına ek olarak uygulama öğretim elemanı ile her hafta düzenli olarak buluştuğunda, bu dersin mesleki gelişimi için ne kadar önemli bir ders olduğunun farkına varacak; uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin profesyonel gelişimine ne denli önem verdiklerini hissedecek ve dersten yüksek düzeyde fayda sağlayabilmek için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Eyl-2020 06:52]

İçerik Görüntüleme : [34.823]