Yaşamın Sihirli Yıllarında Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: SESDECE PROJESİ
 Yaşamın Sihirli Yıllarında Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: SESDECE PROJESİ

Yaşamın Sihirli Yıllarında Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: SESDECE PROJESİ

Öğretmenlerin erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal becerileri yaratıcı drama yoluyla geliştirilebilmelerine yönelik farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları hayata geçirmek için Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile SESDECE Projesi hazırlanmış ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir. Erasmus plus programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca kabul edilen 2020-1-TR01-KA201-094111 sözleşmeli “Erken Çocukluk Döneminde Sosyal ve Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi” (SESDECE) projesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu İrlanda, Macaristan, İtalya ve Litvanya olmak üzere beş ülkedeki anaokulu müdürleri ve öğretmenleriyle yürütülmektedir. Proje, okulda uyum süreci kapsamında aile ve öğretmen eğitimine odaklanarak başta yaratıcı drama olmak üzere farklı öğretim yöntemleri ile çocukların sosyal-duygusal gelişimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Figan AKÇA, Dr. Şehnaz SUNGURTEKIN ve Dr. Nuray KOÇ projenin eğitim-öğretim etkinliklerini yürütmektedir.

SESDECE Projesi’nin ilk toplantısı ve eğitim-öğretim etkinlikleri Litavanya’nın Kaunas şehrinde gerçekleştirildi.

Projenin ilk toplantısı ve eğitim-öğretim etkinlikleri Litvanya'nın Kaunas kentinde 21 eğitimcinin yüz yüze katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye (Bursa/Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi), Litvanya (Kauno lopšelis-darželis "Giliukas"), İtalya (Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone), Macaristan (Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola) Kuzey İrlanda'nın sanal katılımı (Windmill Integrated Primary School Limited) ile bir hafta boyunca erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı drama atölyeleri düzenlendi.

Bir Waldorf Okulu olan Kaunas’taki anaokulda okul müdürü Jūrate Stakeliūnienė ve proje koordinatörü Almeda Kmieliauskaitė ortak ülkelerden gelen öğretmenleri karşılayarak projenin açılış konuşmasını Yıldırım ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden proje koordinatörü Onur GÖKDOĞAN ile birlikte gerçekleştirdiler.

Törende Litvanyalı anaokulu öğrencileri küçük bir dans gösterisi ile bir dramatik hikâyeyi rol oynayarak canlandırdılar.

Açılış töreninin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Figen AKÇA, erken çocukluk dönemindeki sosyal ve duygusal sorunların neler olduğu ve nasıl tanımlandığı konusunda bir sunum yaptı. Sunumların ardından katılımcılar arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla tanışma etkinlikleri ve buz-kırma oyunları (ice-breaking) gerçekleştirildi.

Hareketliliğin ikinci-üçüncü ve dördüncü günlerinde farklı oturumlar şeklinde Dr. Nuray KOÇ ve Dr. Şehnaz SUNGURTEKİN tarafından projenin eğitim-öğretim etkinlikleri kapsamında yaratıcı drama atölyeleri düzenlendi. Yaratıcı drama yoluyla sosyal ve duygusal gelişim temelinde deneyimsel öğrenme, doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle kişinin kendi duygularını tanıması ve çevredekilerin duygularını anlaması üzerine çalışılmıştır. Atölyelerde hikayelerden, müzik, dans ve devinimden yola çıkarak yaratıcı drama ile sosyal ve duygusal gelişimin önemi irdelendi, öğretmenlerde bu yönde farkındalıklar oluşturuldu.

Sonraki oturumlarda projedeki ortak kurumlar tarafından kendi ülkelerinde uygulanan okula uyum süreçleri ve iyi uygulamaların sunumları yapıldı. Bu sunumlar okul öncesi öğretmenleri, psikologlar/psikolojik danışmanlar ve okul yöneticileri olmak üzere üç farklı alanda gerçekleştirildi. Bu oturumlarda her ülkedeki kurum temsilcileri kendi ülkelerinde uygulanan süreçlerin benzer ve farklı yönlerini tartışarak, eğitim sistemlerinin ülkelerin okula uyum süreçlerindeki uygulamalarını paylaştılar.

Hareketliliğin beşinci günündeki toplantıda Prof. Dr. Figen Akça, proje sürecinde ilgili ölçekler yoluyla veri toplama sürecinin nasıl, ne şekilde ve hangi aralıklarla uygulanacağı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Hareketliliğin altıncı gününde hareket sonrasına yönelik katılımcıların duygu ve düşünceleri açık uçlu bir anket formu yoluyla alındı.

Katılım belgelerinin dağıtımı, ev sahibi kurum yöneticilerinin kapanış konuşmaları ve katılımcıların dilek ve temennileri ile projenin ilk hareketliliği son buldu.  Projedeki eğitim-öğretim etkinliklerin öncesinde uygulanan ön anket formlarının sonuçlarına göre, katılımcıların %70'i ilk kez Erasmus+ hareketliliğine katılıyor ve Erasmus+ programları hakkında ortalamanın altında bir bilgiye sahip. Bununla birlikte katılımcılar yaratıcı drama ile ilgili çok az bir bilgiye sahip olduklarını ve ilk kez bir yaratıcı drama atölyesine katıldıklarını belirtmişlerdir (%84).

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [13-Oca-2022]

Haber Görüntüleme : [136]