YENİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILMIŞTIR-(GÜNCEL)

13 Temmuz 2023 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla lisans mezunlarına yönelik olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına karar verilmiştir.

Programa başvuru için ön kayıtlar 7-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında bağlantı adresinden https://forms.gle/ELmSf5XTM5xqm8KP7 çevrimiçi olarak alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos 2023 tarihinde Fakültemiz web sayfasında ilan edilecek ve kesin kayıtlar BUÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu (B Blok 1. Kat) tarafından 24-25-28-29-31 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Sertifika Programı 05 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olup, derslerin %60’ı yüz yüze (hafta içi 17:00’den sonra) ve %40’ı çevrimiçi (hafta sonu cumartesi günleri) olarak yürütülecektir. Öğretmenlik uygulamaları ilimiz sınırları içindeki okullarda yapılacaktır.

Programın uygulamasında Bursa Uludağ Üniversitesi Kredili Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği kuralları geçerlidir.

      Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerin mezunları başvurabileceklerdir.

Başvuruya İlişkin Genel Bilgiler:

 1. Ön kayıt başvuruları alındıktan sonra adaylar YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin belirlediği usul ve esaslar ile Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirilecektir.
 1. Adayların ön kayıt için vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacağından, adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde beyanda bulundukları bilgileri belgelemek zorundadırlar.
 1. Kontenjanlar branşlara göre başvuru sayısına ve Uygulama Elemanı ile Uygulama Öğretmeni sayıları vb. dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 1. Başvuruların değerlendirilmesinde 4’lük not sistemi esas alınacaktır.  Öğrenciler 4’lük sistem dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenleyerek başvurmalıdırlar.
 1. Kesin kayıtları yapılan adayların; yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade

edilmeyecektir.  Kayıt ücreti iki eşit taksit şeklinde ödenecektir.

 1. Öğrenci kontenjanı toplam 700 kişi olarak belirlenmiştir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  • Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)
  • Not dökümü (Trankript)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslının başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir)
  • Sertifika Programı öğrenim ücreti 8.200,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
  • Öğrenim ücreti dekontu öğrenim ücretinin 1. taksiti olan 4.510,00 TL Halk Bankasının herhangi bir şubesinden (ATM’lerden değil) TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07 IBAN numaralı hesaba Formasyon 1.Yarıyıl kayıt ücreti açıklaması ile ve T.C. Kimlik No, öğrenci ismi ve başvurduğu öğretmenlik alanı bilgileri yazılarak yatırılmalıdır (Öğrenim ücretinin 2. taksiti, 2. yarıyıl kesin kayıtları esnasında istenecektir)
  • Öğrenci tarafından doldurulacak kesin kayıt formu
  • Vesikalık fotoğraf (1 Adet)

Başvurular şahsen veya vekaleten BUÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesinde alanlara göre not ortalaması esas alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacak olup, öğrencilerin 4’lük sistem dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir. Başvuru sırasında yapılan yanlış bildirimler sonucu oluşabilecek durumlardan adayın kendisi sorumludur. Başvurulan alanlarda öğrenci sayısının 12 kişiden az olması durumunda bu alanlarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacaktır.

ATAMAYA ESAS OLAN ALANLAR VE İLGİLİ PROGRAMLAR

 

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

1. ALMANCA

 1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca)
 3. Alman Dili ve Kültürü Bölümü
 4. Çeviribilim (Almanca) Bölümü

2. BEDEN EĞİTİMİ

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 2. Spor Bilimleri Fakültesi
 3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

3. BİYOLOJİ

 1. Biyoloji Bölümü
 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

 

4. COĞRAFYA

 

 1. Coğrafya Bölümü

 

5. FELSEFE

 1. Felsefe Bölümü (En az16kredi Sosyoloji, 16kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 2. Sosyoloji Bölümü(En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

6. FİZİK

 1. Fizik Bölümü
 2. Fizik Mühendisliği

7. FRANSIZCA

 1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

 

8. GÖRSEL SANATLAR

 1. Resim
 2. Geleneksel Türk Sanatları
 3. Geleneksel Türk El Sanatları
 4. Görsel Sanatlar Bölümü
 5. Resim Anasanat Dalı
 6. Heykel
 7. Resim - Baskı Sanatları Bölümü
 8. Plastik Sanatlar Bölümü
 9. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

9. İNGİLİZCE

 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
 4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

10. KİMYA/ KİMYA TEKNOLOJİSİ

 1. Kimya Bölümü
 2. Kimya Mühendisliği
 3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

11. MATEMATIK

 1. Matematik Bölümü
 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
 3. Matematik Mühendisliği
 4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)

(*) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.

12. MUHASEBE/ FİNANSMAN

 1. İktisat
 2. İşletme
 3. Maliye
 4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
 5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
 6. Bankacılık ve Finans Bölümü
 7. Muhasebe Bölümü
 8. Muhasebe Bilgi Sistemleri

 

13. MÜZİK

 1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
 2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;
  • Müzik Toplulukları Anasanat Dalı
  • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı
  • Koro
 3. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
  • Temel Bilimler Bölümü
  • Kompozisyon Bölümü
  • Ses Eğitimi Bölümü
  • Müzik Bilimleri Bölümü
  • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano ve Arp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
  • Bando Şefliği
  • Folklor ve Etnomüzikoloji
  • Müzikoloji
  • Opera
  • Şan ve Opera
  • Opera ve Konser Şarkıcılığı
  • Türk Sanat Müziği
  • Şan
  • Türk Halk Oyunları
  • Türk Müziği
  • Türk Musikisi
  • Koro
  • Müzik Teknolojisi
  • Müzik Teorisi
  • Türk Halk Müziği
  • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/Çalgı Eğitimi Ana Sanat

Dalı)

 • Müzik Bölümü Performans Ana Sanat Dalı (Performans Programı)
 1. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı
 2. Geleneksel Türk Müzikleri
 3. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı
 4. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü (Kredilerinin en az
  • %70’ini müzik alanında aldığını belgelendirenler.)

 

14. SAĞLIK / SAĞLIK

HİZMETLERİ

 1. Hemşirelik Yüksekokulu
 2. Hemşirelik Bölümü
 3. Ebelik Bölümü
 4. Sağlık Memurluğu Bölümü
 5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

15. TARİH

 

1. Tarih Bölümü

16. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 3. Türk Halkbilimi Bölümü

17. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 1. İlahiyat Fakültesi 

 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi 

 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 4. Dinî İlimler Fakültesi 

 5. İslami İlimler Fakültesi 

 

18. ADALET

 

 1. Hukuk Fakültesi

 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 3. Kamu Yönetimi

 

19. OKUL ÖNCESİ   

  1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

  2. Çocuk Gelişimi Bölümü

  3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

 

20.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 1-Bilgisayar Mühendisliğİ

 2-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

 3- Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

 4- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  

 5-Matematik-Bilgisayar Bölümü  

 6-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ,

 7-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim     Sistemleri Bölümü ,   

  8-Bilgi Teknolojileri ,

  9-Yazılım Mühendisliği ,

  10-Bilişim Sistemleri Mühendisliği  , 

  11-Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

  12-Elektronik ve Bilgisayar Bölümü ,

  13-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ,

  14-Bilgisayar Bilimleri

  15-Yönetim   Bilişim Sistemleri

 

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Ağu-2023 06:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Ağu-2023 14:56]

Duyuru Görüntüleme : [97.160]