Doktora Tezleri

(Sorgulama yapmak için, öncelikle “Ulusal Tez Merkezi” üzerinde oturum açmanız gerekebilir. Oturum açmak için tıklayınız.)

Fresnel yansıma tabanlı fiber optik sensör sistemi tasarımı ve röle destekli serbest uzay optik haberleşme sistemi ile iletim optimizasyonu
[Fresnel reflection based fiber optical sensor system design and transmission optimization using relay assisted free space optical communication]
Yazar: Arif Başgümüş
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2016

Optik fiberli dağınık algılamalı sistemlerde ısıl etkilerin analizi ve modellenmesi
[Analysis and modelling of the thermal effects in optical fiber distributed sensing systems]
Yazar: Abdurrahman Günday
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2016

Konuşmacı Tanımada MAP Uyarlamalı Sınıflandırıcılar
[MAP Adapted Classifiers for Speaker Recognition]
Yazar: Cemal Hanilçi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2013

Kaotik özelliklerin konuşma sesleri steganalizinde kullanımı
[Using chaotic features for speech steganalysis]
Yazar: Emrah Yürüklü
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2013

Yüksek Hızlı DWDM Sistemlerinde Optik Fiberdeki FWM ve ASE Etkisi Altında İletim Performansının Analizi ve Optimizasyonu
[Analysis and Optimisation of Transmission Performance in High Speed DWDM Optical Fiber Systems Regarding FWM and ASE Effects]
Yazar: Bahadır Hiçdurmaz
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2013

Bir kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerinde konuşlanmış metalik tel ızgara yapılarına ilişkin ışıma ve saçılma problemleri
[Radiation and scattering problems of metallic thin wire mesh structures over a lossy dielectric half-space]
Yazar: Ömer Zor
Danışman: Prof. Dr. Burak Polat
Yıl: 2012

Dielektrik yüklü bir mikrodalga rezonatöründe elektrik alanın ve ısı dağılımının fdtd metodu ile incelenmesi
[The examination of electric field and heat distribution on a microwave resonator loaded with dielectric by fdtd method]
Yazar: Okan Süle
Danışman: Prof. Dr. Sedef Kent 
Yıl: 2011

Optik fiberli brillouin ve dağınık raman kuvvetlendiricilerinin matlab nümerik çözümleri ile performans analizleri
[The performance analysis of brillouin and distributed raman fiber amplifiers using matlab numerical solution]
Yazar: Fikri Serdar Gökhan 
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2010

Kumaşlarda dikiş büzülmelerinin optoelektronik yöntemle algılanması
[An optoelectronic method for detection of seam puckers in fabrics]
Yazar: Mutlu Demirer
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa
Yıl: 2010

Gömülü ve/veya örtülü nesnelerin algılanmasında yeni yaklaşımlar
[New approaches to detect buried and/or covered objects]
Yazar: Esin Karpat 
Danışman: Prof. Dr. Levent Sevgi 
Yıl: 2009

Su ortamında darbeli ışınların iletiminin araştırılması
[Investigation of pulsed light transfer in water]
Yazar: İsmail Tekin 
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musayev 
Yıl: 2008

Sistem tanıma ve uyarlamalı kontrol uygulamalarında tekrarlamalı doğrusal denklem takımı çözüm algoritmaları
[Recursive linear equation system solution algorithms for system identification and adaptive control applications]
Yazar: Metin Hatun 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal 
Yıl: 2008

Frekans kestiricilerin performans analizi
[Performance analysis of frequency estimators]
Yazar: Ersen Yılmaz 
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu 
Yıl: 2007

Elektromanyetik uyumluluk tekniklerinde elektromanyetik ışımanın modellenmesi
[Modelling electromagnetic radiation with electromagnetic compatibility technics]
Yazar: Sibel Güler 
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay 
Yıl: 2007

İstatiksel modelleme ile konuşmacı tanıma
[Speaker identification with statistics modeling]
Yazar: Ömer Eskidere 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2007

Taşıtlar için aktif süspansiyon denetiminin geliştirilmesi
[Developing the active suspension systems for ground vehicles]
Yazar: Ekrem Düven 
Danışman: Prof.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu 
Yıl: 2007

Chenille ipliğinin bozukluklarının optoelektronik yöntemle incelenmesi
[The investigation of the defects of chenille yarn by optoelectronic method]
Yazar: İhsan Süle
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musayev 
Yıl: 2007

Görme özürlüler için GPS-uzaysal veritabanı-kamera destekli dogrultu belirleme sistemi
[GPS spatial database-camera supported direction determination system for visually impaired people]
Yazar: Celalettin Tığlı 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen 
Yıl: 2007

Optik fiberlerdeki polarizasyon mod dispersiyonu (PMD) olayının ortam koşullarına bağlılığının incelenmesi
[Investigation of dependence of polarization mode dispersion (PMD) phenomenon of optical fibers to medium conditions]
Yazar: Sait Eser Karlık
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2006

Sürücü davranışlarının modellenmesine bilişsel mimari yaklaşımı
[A cognitive architecture approach for modelling drivers’ behavior]
Yazar: Gökhan Yenikaya
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen 
Yıl: 2006

Endüstriyel amaçlı bir mikrodalga fırının nümerik modellenmesi ve tasarım optimizasyonu
[Numerical modelling of industrial microwave oven and design optimization]
Yazar: Ali Akman 
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay 
Yıl: 2004

Sonlu kaynaklı elektromagnetik dalgaların parabolik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[Quasi-optical scattering of finite source electromagnetic waves from a perfectly conducting cylinder with a parabolic reflector]
Yazar: Uğur Yalçın 
Danışman: Prof.Dr. Ergun Bayrakçı 
Yıl: 2004

Kural tabanlı sistemlerin bulanık ve sinirsel bulanık gösterimi
[The Represantation of fuzzy and neural fuzzy for rule-based systems]
Yazar: Bülent Güler
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babaev
Yıl: 2003

Elektromagnetik dalgaların silindirik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[The Quasy-optical scattering of electromagnetic waves by the perfectly conducting reflector coated cylinder]
Yazar: Sevim Kurtuldu
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 2002

Düzlemsel dalga spektrum integrali yönteminin dönel paraboloidal reflektör antenlere uygulanması
[Application of the spectrum integral of plane waves method to the paraboloidal reflector antennas]
Yazar: Yusuf Ziya Umul
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 2002

Talaşlı imalat tezgahlarında algılama ve takip sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi
[Investigation and development of sensing and monitoring systems for metal cutting processes]
Yazar: İsmet Gücüyener
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musa
Yıl: 2002

ATM şebekelerinde veri trafiği yönetimi ve yığılma kontrolü
[Traffic management and congestion control in ATM networks]
Yazar: İbrahim Koçyiğit
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2002

LED’lerin aşırı darbe akımında çalışmasının teorik ve pratik araştırması
[The Theoritical and practical research of led operation at pulsed excess high currents]
Yazar: Erdem Özütürk
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musa
Yıl: 2000

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.121]