Dilekçe ve Formlar
Dilekçe / Form Adı *.doc *.pdf
Mezuniyet Başvuru Dilekçesi

Erasmus İzin Dilekçesi

Ek-II (Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu) İstek Formu

Harç İade Dilekçesi

İkinci Kez Diploma Talebi

İtiraz Dilekçesi

Kayıp Kimlik Dilekçesi

Kayıt Dondurma / İzinli Sayılma Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Çift Anadal – Yandal Başvuru Formu

Ders Değişikliği Başvuru Formu

Ek Sınav Başvuru Formu

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Kurum İçi / Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Mezuniyet aşamasında fazladan alınacak ders başvuru formu

Yeni yönetmelik hükümlerince hak edilen AKTS ile fazladan ders alma dilekçesi

Ders çakışması nedeniyle ders alamama dilekçesi

Mazeret nedeniyle ders alamama dilekçesi

Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alma başvuru formu

Proje Hazırlık Alış Belgesi

Proje Hazırlık Ara raporu (el yazısıyla)

Proje Hazırlık Proje sonuç raporu (el yazısıyla)

Mühendislik Tasarımı I Alış Belgesi

Mühendislik Tasarımı II Alış Belgesi

Proje Hazırlık ve Mühendislik Tasarımı I/II Yarıyıl içi değerlendirme formu

Mühendislik Tasarımı I Yarıyıl içi sınavı (el yazısıyla)

Mühendislik Tasarımı I Yarıyıl sonu sınavı (el yazısıyla)

Mühendislik Tasarımı II Ara raporu (el yazısıyla)

Mühendislik Tasarımı II Proje sonuç raporu (el yazısıyla)

Mühendislik Tasarımı I/II Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu
Proje Hazırlık ve Mühendislik Tasarımı I/II Yarıyıl sonu değerlendirme formu

Proje Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu
Bitirme Projesi Alış Belgesi

Bitirme Projesi Danışman Değişikliği Formu

Bitirme Projesi Yarıyıl sonu değerlendirme formu

Bitirme Projesi Ara raporu (el yazısıyla)

Bitirme Projesi Proje sonuç raporu (el yazısıyla)

Bitime Projesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu
Bitirme Projesi Sınav Protokolü

 

Not: Dilekçe ve Formlar, Mühendislik Fakültesi web sayfasından edinilmektedir. Ara bağlantı için Google Appengine’den faydalanılmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [32.874]