Akademik Personel

Prof. Dr. Enes Yiğit

Bölüm Başkanı

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Uzaktan Algılama, Radar Sinyal İşleme, SAR/ISAR/GPR görüntüleme, Makine Öğrenimi ve Optimizasyon Algoritmaları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 520

Tel.: (224) 29 42018

E-posta: enesyigit@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Spektrum Analizi, Sezim ve Kestirim Kuramı, İstatistiksel İşaret İşleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 324

Tel.: (224) 29 42012

E-posta: dilaver@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Tuncay Ertaş

Telekomünikasyon ABD Başkanı

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Kablosuz Haberleşme, Parametre Kestirimi, MIMO Sistemler, Uzay-Zaman Kodlama

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 523

Tel.: (224) 29 42013

E-posta: tertas@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Fahri Vatansever

Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı

Algoritmalar, Devreler ve Sistemler, Yazılım

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 311

Tel.: (224) 29 40905

E-posta: fahriv@uludag.edu.tr

Web: http://www.fahriv.com , http://fahriv.home.uludag.edu.tr/

Prof. Dr. Uğur Yalçın

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD Başkanı

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Elektromanyetik Kırınım ve Saçılma, Antenler ve Yayılım, Uydu Haberleşme Sistemleri, Optik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 29 42023

E-posta: uyalcin@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Güneş Yılmaz

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Optik Fiberler, Haberleşme Sistemleri, Elektrik Malzemeleri, Dielektrik Malzemeler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 319 & 306

Tel: (224) 29 42005 & 2016

E-posta: gunesy@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Umut Aydemir

Bölüm Başkan Yardımcısı - Elektronik ABD Başkanı

Elektronik Ana Bilim Dalı

Optik ve Fotonik, Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar, Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar, Sensörler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 526

Tel.: (224) 27 55262

E-posta: umutaydemir@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Arif Başgümüş

Bölüm Başkan Yardımcısı

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Akıllı Yansıtıcı Yüzeyler (RIS), Bilişsel Radyo Ağları (CRN), Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA), Girişim Hizalama (IA), İşbirlikli Haberleşme ve Röleli Ağlar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 543

Tel.: (224) 27 55253

E-posta: basgumus@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Figen Ertaş

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Ses İşleme, Konuşmacı Tanıma, Ses İşlemenin Adli Uygulamaları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 524

Tel.: (224) 29 42017

E-posta: fertas@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Şekip Esat Hayber

Bölüm Başkan Yardımcısı

Elektronik Ana Bilim Dalı

Fotonik, Fotonik Algılayıcılar, Fiber Optik Sensörler, Optoelektronik Malzemeler, Yapay Zeka

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 513

Tel.: (224) 29 42103

E-posta: sehayber@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Sait Eser Karlık

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri, Optik Fiberlerde Doğrusal Olmayan Olaylar, Haberleşme Ağları, Optik Algılayıcılar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 307

Tel.: (224) 29 42095

E-posta: ekarlik@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Esin Karpat

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler, Mikrodalga Görüntüleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 320 & 321

Tel.: (224) 29 42033 & 2020

E-posta: esinoz@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci

Dekan Yardımcısı - Devreler ve Sistemler ABD Başkanı

Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı

Lineer Olmayan Sistemler, Lineer Olmayan Sistemlerin Kararlılık Analizi, Yapay Sinir Ağları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 540

Tel.: (224) 29 40650

E-posta: neyir@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Murat Uyar

Elektrik Tesisleri ABD Başkanı

Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı

Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesi Problemlerinin Belirlenmesi, Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Modellenmesi, Reaktif Güç Kompanzasyonu

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 322

Tel.: (224) 29 40769

E-posta: muratuyar@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Sibel Yenikaya

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Mikrodalga, Elektromanyetik Uyumluluk, Sayısal Analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 309

Tel.: (224) 29 42031

E-posta: sguler@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Ersen Yılmaz

Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı

Kestirim Kuramı, İşaret İşleme, Yapay Öğrenme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 308

Tel.: (224) 29 42032

E-posta: ersen@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Enver Adaş

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Uygulamalı Elektromanyetik, Antenler ve Fazlı Diziler, Mikrodalga, Meta Malzemeler ve Yüzeyler, Nano-Biyo Elektronik/Optik-Fotonik/Mekanik/Akışkanlar, Yarı İletkenler ve Nano Malzemeler, Enerji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 535

Tel.: (224) 29 42025

E-posta: enveradas@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş

Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı

Biyosensörler, Elektrofizyoloji, DNA ve Protein Algılama, Voltaj Kapılı Iyon Kanalları, Tümleşik Optik Dalgakılavuzları, Fotonik, Atomik Katman Kaplama, Sinyal İşleme ve Makine Öğrenimi

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 29 55255

E-posta: mustafademirtas@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Günday

Elektronik Ana Bilim Dalı

Optik Fiberler, Dağınık Algılamalı Sistemler, Sistem Modelleme, Elektronik Algılayıcılar, Elektronik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 29 42791

E-posta: agunday@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özütürk

Elektronik Ana Bilim Dalı

Elektronik Devre Elemanları, Elektronik Devreler ve Sistemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 108

Tel.: (224) 29 42022

E-posta: ozuturk@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Ömer Karabörklü

Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı

Fiber-spektroskopik kanser teşhisi, Lazer (Floresans, Raman, FTIR, UV-Vis) Spektroskopi, Elastik saçılma spektroskopisi, biyomedikal optik, optik fiberler, fotonik, enerji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 520

Tel.: (224) 29 41972

E-posta: omerkaraborklu@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Koçyiğit

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Haberleşme Ağları ve Protokolleri, Kablosuz Haberleşme, Teletrafik Mühendisliği ve Telekomünikasyon Hizmet Kalitesi Kontrolü, Çoğul Ortam Sistemleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 510

Tel.: (224) 29 41908

E-posta: kocyigit@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu

Elektronik Ana Bilim Dalı

Elektromanyetik Saçılma, Asimptotik Yöntemler, Mikrodalga Antenleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 533

Tel.: (224) 29 42021

E-posta: kurtuldu@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Okan Süle

Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı

Mikrodalga Isıtma, Elektomanyetikte Sayısal Yöntemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 518

Tel.: (224) 29 42153

E-posta: osule@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Optik, Optoelektronik, Nanoteknoloji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 316

Tel.: (224) 29 42030

E-posta: itekin@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya

Elektronik Ana Bilim Dalı

Yapay Zeka, İş Zekası, Yazılım, Tıp Elektroniği

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 517

Tel.: (224) 29 42029

E-posta: yenikaya@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Dr. Metin Hatun

Elektronik Ana Bilim Dalı

Otomatik Kontrol, Sistem Tanıma, Uyarlamalı Kontrol, Uyarlamalı Filtre Uygulamaları, Sayısal Analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 536

Tel.: (224) 29 42027

E-posta: metinh@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Abdullah Aksoy

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Soliton fiber optik haberleşme, elektromanyetik uyumluluk, sayısal analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 513

Tel.: (224) 29 42074

E-posta: abdullahaksoy@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Şeyma Atıcı

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 534

Tel.: (224) 29 55547

E-posta: seymaatici@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Nurullah Ayvalık

Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı

Derin öğrenme, doğal dil işleme, dil modelleri, robotik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 512

Tel.: (224) 29 55455

E-posta: nurullahayvalik@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Şule Bekiryazıcı

Elektronik Ana Bilim Dalı

Mikro/Nano/Opto-Elektronik, Yarı İletken Teknolojileri, Biosensörler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 27 41906

E-posta: suleyapici@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Ahmet Demir

Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı

Kestirim kuramı, Sensör teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 514

Tel.: (224) 27 55252

E-posta: ahmetdemir@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Feyzanur Banu Demir

Elektronik Ana Bilim Dalı

Bilgisayarla görme,Sinyal İşleme,Yapay Zeka

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 537

Tel.: (224) 29 42004

E-posta: feyzanurdemir@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Ahmet Durmaz

Elektronik Ana Bilim Dalı

Optpelektronik, fotonik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 512

Tel.: (224) 29 55456

E-posta: ahmetdurmaz@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Sueda Kankılıç

Elektronik Ana Bilim Dalı

Elektromanyetik Uyumluluk

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 537

Tel.: (224) 27 55274

E-posta: suedaguzelbakan@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Kübra Kılınçarslan

Elektronik Ana Bilim Dalı

Fotonik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 27 55269

E-posta: kubrakilincarslan@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Ezel Yağmur Zeydan Çelen

Elektronik Ana Bilim Dalı

Elektronik ,Optoelektronik, Sensör Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 27 55254

E-posta: eyzeydan@uludag.edu.tr

Web:


2244 Sanayi Doktora Programı


Akademik personel, ünvan ve soyada göre alfabetik sıralanmıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Haz-2024 12:08]

İçerik Görüntüleme : [133.885]