Eğitim Komisyonu
EĞİTİM KOMİSYONU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL Dekan Yardımcısı
Temel Bilimler Bölüm Başkanı
Dönem I Koordinatörü
Başkan
2. Prof. Dr. A. Alper PAMPU Klinik Bilimler Bölüm Başkanı
Dönem IV Koordinatörü
Üye
3. Prof. Dr. Züleyha ALPER Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye
4. Doç. Dr. Aysun AKPINAR Dönem V Koordinatörü Üye
5. Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ Seçmeli Dersler Koordinatörü Üye
6. Doç. Dr. Gülçin TEZCAN Dönem II Koordinatörü Üye
7. Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA Dekan Yardımcısı
Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcısı
Üye
8. Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÖRÜRGÖZ Dönem III Koordinatörü Üye
9. Melina Zilan BARAN Öğrenci Temsilcisi Üye

 

Eğitim Komisyonu 

        Dekan Yardımcısı, Temel Bilimler Bölüm Başkanı, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı, Dönem Koordinatörleri, Seçmeli Dersler Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsil eden bir öğretim üyesinden oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan veya Dekan Yardımcısının başkanlığında her ay en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu toplantılarına dönem öğrenci temsilcileri de katılır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.

Eğitim Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Fakültede yürütülen diş hekimliği eğitim öğretimi ile ilişkili her türlü konuda gerekli çalışmaları koordine etmek,

b)  Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitim öğretimi programlarını değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak; yine bu kuruldan gelen geri bildirimleri tartışarak önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek,

c)   Yatay geçişle öğrenci alımı için Yönetmelikte belirlenen ölçütleri değerlendirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

ç)   Af kapsamında fakülteye dönen öğrencilerin intibak çalışmalarını planlamak,

d)   Dönem ders programları, ders planları ve akademik takvim çalışmalarını koordine etmek ve Nisan ayı sonunda Dekanlığa göndermek,

e)   Dekanlığın eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Ara-2020 07:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2021 12:51]

İçerik Görüntüleme : [2.278]