Fakülte Kurulu
FAKÜLTE KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. Halil SAĞLAM
drhalil@uludag.edu.tr
DEKAN V. - BAŞKAN 
2. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
arzuy@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı Üye 
3. Prof. Dr. A. Alper PAMPU
alperpampu@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı Üye 
4. Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ
bulentbaydas@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
5. Prof. Dr. Emre SARANDÖL
sarandol@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
6. Prof. Dr. Züleyha ALPER
zalper@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
7. Doç. Dr. Aysun AKPINAR
aysunakpinar@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
8. Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU
cubukcu@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
9. Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA
gul@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Üye 
10. Emrah ZEYREK
emrahzeyrek@uludag.edu.tr
Fakülte Sekreteri - Raportör 

 

Fakülte Kurulu

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

Fakülte Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Kas-2019 09:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Eki-2022 18:41]

İçerik Görüntüleme : [5.022]