2023-YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
 2023-YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2023-YKS SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

*ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

"E-DEVLET" ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR!

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

2023-YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ve MEB tarafından Lise mezuniyet bilgileri e-devlet portalına sorunsuz aktarılan öğrenciler (2008 yılı öncesinde Lise mezuniyeti bulunanlarda sorunla karşılaşılmaktadır) kayıt işlemlerini https://www.turkiye.gov.tr/  web sitesi e-devlet kapısı üzerinden, 28 Ağustos - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında kendileri yapacaklardır.

 

KAYIT İŞLEMLERİNİN

"28 Ağustos – 30 Ağustos 2023"

TARİHLERİ ARASINDA

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini kimlik kartı/nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden kayıtlardan önce temin etmeleri önerilir.

E-devlet şifresi ile kimlik doğrulamasını tamamlayan öğrenciler, e-devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştireceklerdir. Kayıt aşamaları sonrasında öğrencilerin karşısına e-devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacaktır. Uyarı bildirimi alan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmış anlamı taşımaktadır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge değildir. Üniversitemiz web sayfasında belirtilen Akademik Takvimde yer alan kayıt yenileme tarihlerinde ders seçim işlemlerini gerçekleştiren ve kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir.

 

Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından iki (2) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemine yansıtılmaktadır. Öğrenciler kesin kayıt durumlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

 

2) E-DEVLET ÜZERİNDEN  ELEKTRONİK KAYIT HAKKI OLMADIĞI İÇİN ZORUNLU OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLER!

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan (Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerle sınırlı olmak üzere) öğrenci adaylarının, 28 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında YKS yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte ve kayıt yerinde şahsen veya noterden vekâlet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması halinde Üniversitemiz yetkilileri tarafından kayıtları yapılacaktır.

Geçici kayıtları yapılan  adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri Bürolarına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

 KKTC Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Belgeleri (Elektronik kayıt yaptıramayacak adaylar)

 

3) KAYIT HAKKI KAZANDIKLARI HALDE KAYIT OLMAYA ENGEL DURUMLAR

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç, Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, YKS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda eşit seviyede örgün iki (önlisans-önlisans veya lisans/lisans) programa kayıt yaptıralamaz ve eğitime devam edilemez. Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıt yaptıracağı programla aynı seviyede kaydı bulunan adaylar, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıt tarihinden önce ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yeni yükseköğretim programına kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

*Aynı seviyede farklı bir yükseköğretim programında kaydı olmasına rağmen Üniversitemize kayıt yaptıran adayların tespit edilmesi halinde kaydı silinecektir.

Lise mezuniyet durumları; MEB aracılığıyla e-devletten sorgulanamadığı için belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt olmaya gelenlerden lise diploması/geçici mezuniyet belgesinin aslını ve fotokopisini teslim etmeyen öğrenci adayları kayıt yaptıramazlar.

4) E-DEVLETTEN KAYIT YAPAMADIĞI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

 

5) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak isteyen tüm öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleriyle İlgili Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ.

 

6) BELGE İSTENİLEN PROGRAMLARA YERLEŞEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

           

TIP FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Akademik Takvimin ilk haftasında Beyaz Önlük Töreni yapılacağından (Her birim kendi belirleyeceği ayrı bir tarihte törenlerini gerçekleştirmektedir.) hem törende hem de uygulama ve laboratuvar derslerinde giyilecek beyaz önlük beden numaraları, boy ve kilo bilgilerini aşağıda belirtilen adrese bildirmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri "sagbfogis@uludag.edu.tr"

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri "disogis@uludag.edu.tr"

Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri "shmyoogis@uludag.edu.tr

            SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

            YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu mesleği icra edebilmek için aranan nitelikler:

            MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

7) ASKERLİK İŞLEMLERİ (ASAL)

         Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2024-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2023-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

8) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek olan veya Uludağ Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda  yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerine yönelik istekte bulunamazlar. 

Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili yeterlik veya muafiyet sınavına giren ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler sınav sonuçları resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurmaları gerekir.

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek öğrenciler ise hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında eğitim-öğretim başlamadan onbeş (15) iş günü önce muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Muafiyet ve İntibak Formu için TIKLAYINIZ.

 

9) İZİNLİ AYRILMA (KAYIT DONDURMA) İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrencilerin, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu için TIKLAYINIZ.

 

10) DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrenciler ders seçim işlemlerini http://uludag.edu.tr/oidb sayfasında ilan edilen; 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Birim bazında olan ders kayıtlarına ilişkin takvim ayrıca duyurulacaktır. İkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır.

 

11) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 04 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıda yer alan bağlantı adresinden (linkten) öğrenci numaralarını öğrenerek, öğrenim ücretlerini anlaşmalı banka Halk Bankası aracılığıyla kredi kartı/ATM veya şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci Numarası Öğrenmek için TIKLAYINIZ. (Aktifleşecek)

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ: Yükümlü olduğu halde öğrenim ücreti ödemesini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders seçimi yapamayacaklardır.

*   E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN,

AYRICA ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMELERİNE,

yukarıda belirtilen programlar dışında

HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE

GEREK BULUNMAMAKTADIR!

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [21-Ağu-2023]

Haber Görüntüleme : [516]