Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Hakkında Senato Kararı
 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Hakkında Senato Kararı

Yapılan görüşmeler sonunda; önlisans, lisans ve lisansüstü programların 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere,

1) Hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

2) Birimlerin Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere bir dersin sınıf ortamında hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim ile hibrid şeklinde verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak yaptıkları düzenlemeleri öğrencilere duyurmalarına,

3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

4) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, birimlerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya Bahar Yarıyılı içinde, yaz döneminde ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yüz yüze yapılabilmesine ilişkin düzenlemeleri yaparak öğrencilere duyurmalarına,

5) Özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç (Öğretmenlik Uygulaması II, Okullarda RPD Uygulamaları II) önlisans ve lisans programlarında yüz yüze ve online yapılan derslere ait ara sınavlar ile tüm yarıyıl içi çalışmalarının (quiz, uygulama, ödev vb.), yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, mazeret sınavları, yaz öğretimi öncesi 31. madde ek sınavları UKEY üzerinden online klasik veya test olarak birimler tarafından planlanarak yapılması ve öğrencilere web sayfası üzerinden duyurulmasına,

6) Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

7) Lisansüstü eğitimdeki öğretimin yüz yüze yapılmasının, ders aşamasındaki zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarının yüz yüze veya online, Tez İzleme Komitesi, Tez Savunma ile Yeterlik Sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına,

8) 2547 sayılı Kanun’un 5/ı maddesi kapsamında okutulan ortak zorunlu derslere ait tüm sınavların UKEY üzerinden online yapılmasına,

9) Stajların ve işyeri eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,

10) 18.02.2023 tarihli Senato Kararı ile uygulamalı eğitim kapsamında olması nedeniyle dersleri yüz yüze yapılan  Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin tüm sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

 

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur!

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [03-Nis-2023]

Haber Görüntüleme : [505]