Bölüm Tarihçesi

 

Biyosistem Mühendisliğinin bir çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların ortak yönleri; (a) “Yeni ortaya çıkmakta olan bir mühendislik disiplini, (b) Biyolojik-tabanlı altyapıyı, (c) Biyolojik sistemlerin temel kavramlarını, (d) Uygulamaların değer kazanmasını ve (e) Moleküler yapıdan havza düzeyinde geniş sisteme ölçeği”ni içermeleridir.

“Amerikan Ziraat ve Biyolojik Mühendisler Birliği” (ASABE) biyosistem/biyolojik mühendisliği, “… canlılar ve doğal çevrenin ortaya koyduğu sorunlara ve fırsatlara mühendisliği uygulayan” Biyosistem/Biyolojik ve Ziraat mühendisliği içerisinde gelişen bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır. Biyolojik Mühendislik Enstitüsü ise, “biyolojik sistemlerin gelBöişmesinde ve temel kavramların uygulanmasında yaşam bilimleri ile mühendisliği bütünleştiren biyolojik tabanlı disiplin” olarak tanımlar.

Biyosistem Mühendisliği Dergisi ise; “Biyosistem Mühendisliği tarım, gıda, arazi-su kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere yönelik biyolojik sistemleri anlamak, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim ve araştırma ile ilgilenmektedir” biçiminde bir tanım yapmaktadır.

Pek çok tanım olmasına rağmen, genel anlamda “Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalı” olarak tanımlanmaktadır.

Eğitim ve çalışma konuları;

oluşmaktadır.

Anabilim Dalları (uzmanlık alanları), Dünya’daki bazı uygulamalarda biraz daha fazla olsa bile, ülkemizdeki mevcut koşullar ve daha önce var olan benzer çalışma konuları dikkate alınarak, dört ana başlık altında toplanmıştır:

 

Uzgörüş

 Konusu ile ilgili nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan, oluşturduğu toplumsal önderlik, bilimdeki gelişmeleri aktarma çabaları ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

 

Özgörev

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünün lisans eğitimi ile ilgili eğitsel hedefleri;

1. Mezunların, programdan elde etmiş oldukları sağlam altyapıyı kullanarak, mesleki kariyerlerini biyosistem mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması

2. Mezunların mesleklerini toplumun gereksinimlerini karşılayacak biçimde kamu veya özel sektörde başarı ile sürdürüyor olması

3. Mezunların biyosistem mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması

4. Mezunların kaliteyi göz ardı etmeksizin sağlam etik ve mesleki sorumluluk sahibi olmasıdır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.555]