Bitirme Tezi

Lisans Bitirme Çalışması Uygulama Esasları Yönergesinin Amacı

Kuramsal ya da uygulamalı bir konuda saptanan bir hipotezi denetleyebilme veya tasarım yapabilme konusunda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayarak bunu sunabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 7. ve 8. yarıyıl lisans ders planlarında yer alan BYL4123 Bitirme Tezi I ve BYL4124 Bitirme Tezi II derslerine ilişkin ilkeleri belirler.

Bitirme Çalışması Derslerinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 9-(1)

7. yarıyıldaki BYL4123 Bitirme Tezi I dersi arasınavı için; öğrenci toplamış olduğu bilgileri ve kaynakları arasınav tarihinde danışmana sunar. Danışman öğrencinin kaynak araştırmasının verilen konu ile ilgisini ve yeterliliğini değerlendirerek arasınav notunu belirler.

- 7. yarıyıldaki BYL4123 Bitirme Tezi I dersinin yarıyıl sonu sınavı notu; kaynak araştırmasından elde edilen bilgiler ile hazırlanan raporun değerlendirilmesi ile belirlenir (Rapor Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanarak danışmana elektronik ortamda ve sınav gününde teslim edilmelidir). 

Not: Öğrenci BYL4123 Bitirme Tezi I dersinden başarılı olması ön koşuluyla, 8. yarıyılda BYL4124 Bitirme Tezi II dersini alabilir.

 

Madde 9-(2)

- 8. yarıyıldaki BYL4124 Bitirme Tezi II dersi arasınavı için, öğrenci tezi konusunda elde ettiği bulguları, tartışma kısmını da içerecek şekilde sınav tarihinde danışmanına sunar. Bitirme çalışmasından elde edilen sonuçların, bahar döneminin 11-12. haftaları içerisinde "Bilim Günleri Etkinliği"nde en az poster bildiri olarak sunulması zorunludur. Danışman; öğrencinin çalışma kurgusunu, sonuç/tartışma raporunu, hazırladığı ve sunduğu posteri değerlendirerek arasınav notunu belirler. 

- 8. yarıyıldaki BYL4124 Bitirme Tezi II dersinin yarıyıl sonu sınavı notu; Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyelerine tezin sınav tarihinde sunulması ve başarılı olması ile verilir.

 

Not: Öğrenci yarıyıl sonu sınavı tarihinden bir hafta önce Bitirme Tezinin elektronik nüshasını danışmana ve jüri üyelerine teslim etmekle yükümlüdür. 

 

Tez Yazım Klavuzu

Bitirme Çalışması Uygulama Esasları Yönergesi

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Kas-2021 13:18]

İçerik Görüntüleme : [5.351]