Program Çıktıları

 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAM ÇIKTILARI

1. Antrenörlük eğitimi disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kendi alanlarında kullanabilme becerisine sahiptir.

2. Antrenörlük eğitimi alanındaki problemleri saptama, tanımlama, , formüle etme ve çözme becerisi;  bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisi sahiptir.

3. Alan ile ilgili bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözme becerisine sahiptir.

4. Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.  

5. Antrenörlük alanı ile ilgili disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için uygulama tasarlama, uygulama yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisine sahiptir.

7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;  bilgiye erişebilme,  bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.

9. Etik ilkelere uygun davranma,  mesleki ve etik sorumluluk bilinci;  antrenörlük alanı uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

10. Proje yönetimi,  risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi,  iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2020 09:41]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Mar-2021 10:01]

İçerik Görüntüleme : [2.039]