Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Ayşen UZUN

 

Ünvan : Prof. Dr.
Doğum Yeri : Bandırma
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941520
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: uzunay@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1988 - 1990    Yük.Lis., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2000 - 2007    Yrd. Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2007 -  2013   Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2013 - .....       Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 

ÇALIŞMA DURUMU

1990 - 1997     Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü
1997 - 2000     Doktor Asistan, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2000 - 2008     Yrd. Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2008 - 2013     Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2013 -  ......      Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 

UzmanlIk AlanI

Yem Bitkileri 

 

İdarİ Görevlerİ

-

 

UluslararasI Deneyİm

-

 

yÜKSEK Lİsans Tez Konusu

Bursa Şartları’nda İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Şalgamı (Brassica rapa L.)’nın Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Danışman : Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

DOKTORA Tez Konusu
Değişik Yaprak Formlarına Sahip Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Danışman : Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

 

Yönetİlen Yüksek Lİsans Tezlerİ
Aşık, F. F., “Bezelye (Pisum sativum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımlarında Karışım Oranları ve Biçim Zamanlarının Otun Verimi ile Kalitesi Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi, 2006.


Yönetİlen Doktora Tezlerİ

 -

 

Projeler
1. Bursa Bölgesi İçin Kuru ve Sulu Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-1404 , Yardımcı Araştırıcı, 1995-1998.


2. Bursa Bölgesi İçin Kuru ve Sulu Koşullarda Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-2095, Yardımcı Araştırıcı, 1998-2001.

3. Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşitleri Arasında Yapılan Melezlemelerle Geliştirilen Yeni Hatların Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, TARP-2048, Yardımcı Araştırıcı, 1998-2001.

4. Ot Üretimi ve Yeşil Gübreleme Amacı ile Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Kendisini Takip Eden Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, TÜBİTAK Projesi, TARP -2556, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2003.

5. Tane ve Ot Tipi Bezelye Hatlarında Genotip x Çevre İnteraksiyonu ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, 2002/76, Yardımcı Araştırıcı, 2002-2005.

6. Değişik Kökenli Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Mineral Madde ve Besleme Değeri Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, Z-2006/58, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2009.

Bİlİmsel Kuruluşlara Üyelİkler
Bursa Ziraat Mühendisleri Odası

Ödüller
 -


Verdİğİ lİsans ve lİsansüstü düzeydekİ dersler :
Tarla Bitkileri (L)
Yem Bitkileri Üretiminin Genel Esasları (L)
Bitki Yetiştirme Teknikleri (ÖL)
Tarla Bitkileri ve Tarımı (ÖL)
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri (ÖL)
Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği (LÜ)

YAYINLAR

A. UluslararasI hakemlİ dergİlerde yayImlanan makaleler
A1. Uzun, A. and E. Acikgoz, “Effect of Sowing Season and Seeding Rate on the Morphological Traits and Yields in Pea Cultivars of Differing Leaf Types”, J. Agronomy & Crop Science, 181, 215-222 (1998).

A2. Bilgili, U., M. Sincik, A. Uzun ve E. Acikgoz, “The Influence of Row Spacing and Seeding Rate on Seed Yield and Yield Components of Forage Turnip (Brassica rapa L.)”, J. Agronomy & Crop Science, 189, 250-254 (2003).

A3. Sincik, M., U. Bilgili, A. Uzun and E. Acikgoz, “Effect of Low Temperatures on the Germination of Different Field Pea Genotypes”, Seed Sci.and Tech., 32, 331-339 (2004).

A4. Uzun, A., U. Bilgili, M. Sincik, I. Filya and E. Acikgoz, “Yield and Quality Performances of Forage Type Pea Strains Contrasting Leaf Types”, European J. Agronomy, 22, 85-94 (2005).

A5. M. Sincik, U. Bilgili, A. Uzun and E. Acikgoz, “Harvest stage effects on forage yield and quality for rape and turnip genotypes”. Spanish Journal of Agricultural Research , 5 (4), 510-516 (2007).
 

B. Ulusal hakemlİ dergİlerde yayImlanan makaleler
B1. Çelik, N. ve A. Uzun, “Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler’de Biyolojik Azot Tesbiti ve Yararlanma Olanakları”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 253-260 (1993).

B2. Uzun, A., “Yarı-Yapraklı ve Normal Yapraklı Bezelye (Pisum sativum L.) Melezlerinin Tarla ve Sera Koşullarındaki Bazı Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 79-89 (2001).

B3. Uzun, A., U. Bilgili, M. Sincik, and E. Açıkgöz, “Effect of Seeding Rates on Yield and Yield Components of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz)”, Turk J. Agric., 28, 179-182 (2004).

B4. Uzun, A., M. Öz, A. Karasu, H. Başar, İ. Turgut, A.T. Göksoy ve E. Açıkgöz, “Yeşil Yem ve Gübreleme Amacıyla Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’den Sonraki Mısırın Verim Özellikleri”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 83-96 (2005).

B5. Uzun, A., A. Karasu, İ. Turgut, F. Çakmak ve Z. M. Turan, “Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 61-68 (2005).

B6. Karasu, A., A. Uzun, M. Öz, H. Başar, İ. Turgut, A.T. Göksoy ve E. Açıkgöz, “Kışlık Ara Ürün ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 85-97 (2006).

B7. Aksarı, F. F. ve A. Uzun, “Yem Bitkilerinde Karışık Ekim”, Hasad Hayvancılık Dergisi, 22, 58-61 (2007).

C. Ulusal bİlİmsel toplantIlarda sunulan ve bİldİrİ kİtaplarInda basIlan bİldİrİler
C1. Açıkgöz, E., S. Çakmakçı, İ. Turgut, V. Bulur, A. Uzun ve L. Aydoğdu, “Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Islah Çalışmaları”, Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 219-223, Erzurum, 1996.

C2. Açıkgöz, E., N. Çelik, V. Bulur ve A. Uzun, “Değişik Azot Uygulamalarının Bazı Yeşil Alan Bitkilerinin Tohum Verimine ve Kalitesine Etkisi”, Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 551-557, Erzurum, 1996.

C3. Uzun A. ve E. Açıkgöz, “Bursa Şartları’nda İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Şalgamı (Brassica rapa L.)’nın Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar”, Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 767-774, Erzurum, 1996.

C4. Açıkgöz, E. ve A. Uzun, “Yarı-Yapraklı ve Normal Yapraklı Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşitlerinden Geliştirilen Melez Hatların Bazı Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 436-440, Samsun, 1997.

C5. Uzun A. ve E. Açıkgöz, “Sıvı Yaprak Gübresinin Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Bazı Özelliklerine Etkisi”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 690-692, Samsun, 1997.

C6. Doğan, R., K. Yağdı, A. Uzun, F. Çakmak, İ. Turgut ve N. Yürür, “Bursa Kuru Koşulları’nda Buğday İçin En Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Belirlenmesi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 252-257, Adana, 1999.

C7. Turgut, İ., A. Uzun, F. Çakmak, R. Doğan ve N. Yürür, “Bursa Koşulları’nda Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde Yetiştirilen Mısırın Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 258-262, Adana, 1999.

C8. Göksoy, A.T., K. Yağdı, R. Doğan, A. Uzun ve N. Yürür, “Bursa Koşulları’nda Ayçiçeği İçin En Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Belirlenmesi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 159-164, Adana, 1999.

C9. Bilgili, U., M. Sincik, A. Uzun ve E. Açıkgöz, “Sera Koşullarında Ek Işıklandırmanın Bezelyede Bitki Gelişimine Etkileri”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 17-21, Tekirdağ, 2001.

C10. Açıkgöz, E., A. Uzun, U. Bilgili ve M. Sincik, “Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşitleri Arasında Yapılan Melezlemelerle Geliştirilen Yeni Hatların Verim ve Bazı Kalite Özellikleri”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 73-77, Tekirdağ, 2001.

C11. Sincik, M., U. Bilgili, A. Uzun ve E. Açıkgöz, “Hasat Şekli ve Bruchus Zararının Farklı Bezelye Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkileri”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 91-94, Tekirdağ, 2001.

C12. Açıkgöz, E., A. Üstün, İ. Gül, E. Anlarsal, A. S. Tekeli, İ. Nizam, R. Avcıoğlu, H.Geren, S. Çakmakçı, B. Aydınoğlu, C. Yücel, M. Avcı, Z. Acar, İ. Ayan, A. Uzun, U. Bilgili, M. Sincik ve M. Yavuz, “Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.)’de GenotipxÇevre İlişkileri ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri”. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, 79-82, Erzurum, 2007.

C13. Bilgili, U., A. Uzun, M. Sincik, M. Yavuz, A. Üstün, İ. Gül, E. Anlarsal, A. S. Tekeli, İ. Nizam, R. Avcıoğlu, H.Geren, S. Çakmakçı, B. Aydınoğlu, C. Yücel, M. Avcı, T. Karaköy, Z. Acar, İ. Ayan, E. Açıkgöz, “Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi”. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, 83-86, Erzurum, 2007.

D. Dİğer yayInlar
D1. Açıkgöz, E., N. Çelik ve A. Uzun, “Ünite 11. Yem Bitkileri Genel, Ünite 12: Yem Bitkileri (Baklagil Yem Bitkileri), Ünite 13: Yem Bitkileri (Buğdaygil Yem Bitkileri), Ünite 14: Yem Bitkileri (Çayır ve Mera Kültürü)”, 251-298. Yürür, N., E. Açıkgöz, A. Özgümüş, N. Azkan, Z.M. Turan, N. Çelik, A.T. Göksoy, K. Yağdı, İ. Turgut, R. Doğan, M. Ayçiçek ve A. Uzun, Tarla Bitkileri Kitabı 1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 456,1-331, Eskişehir, (2002).

D2. Aksarı, F.F. ve A. Uzun, “Yem Bitkilerinin Önemi ve Bursa’daki Durumu”, Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 163, 52-53, (2005).
 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle