Tez Savunma Sınavı

 

TEZ SAVUNMA SINAVI
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
İLGİLİ FORMLAR 
SIKÇA SORULANLAR
  1. Lisansüstü dersler, Lisansüstü Tez Savunma ve Yeterlik sınavları ile Tez İzleme Komite toplantıları yüz yüze yapılacaktır. Kurum dışından olan katılımcılar senkron şekilde online katılabilir.
  2. Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü yönetmelik Madde 9-5* ve Madde 19** gereği sınavlar dinleyiciye açık olarak gerçekleştirilmelidir. Dinleyici olarak katılım talebinde bulunulması durumunda çevrimiçi sınava kabul yapılmalıdır.  

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

*Tezin sonuçlanması MADDE 9

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

**Yeterlik sınavı MADDE 19

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 

YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
  •  
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr   adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Ara-2020 07:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2022 11:50]

İçerik Görüntüleme : [10.122]