Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1998-1999 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde halen 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Bölümün temel amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilköğretim okullarında görev yapacak bilgisayar öğretmeni adaylarına öğretmenlik mesleğine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknoloğu, formatör öğretmen ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilecek veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; öğretmenlik mesleğini düzgün bir şekilde hem yazılı hem de sözlü olarak sergileyebilen, yabancı dil, genel kültür ve tarihsel bilgilere sahip toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
2012 yılı itibariyle bölümde 6 BAP projesinde yürütücü, 1 TÜBİTAK ve 1 Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak çalışılmaktadır.
Bölüm öğretim elemanlarının üzerinde çalışmakta olduğu konulardan bazıları şunlardır:
1. Bilgisayar destekli eğitim,
2. Bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi,
3. Eğitim teknolojisi,
4. Eğitim ve okul sistemlerinde bilgisayar kullanımı,
5. Eğitimde Web 2.0 teknolojileri kullanımı,
6. Eğitsel tasarım,
7. Mesleki gelişim
8. İnsan bilgisayar etkileşimi

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr