Sıkça Sorulan Sorular

 

1-Üniversitenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Üniversitemize 2022-YKS ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini; ÖSYM’nin belirtiği tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapabilirler. Bu adrese E-Devlet şifresi ile girerek, ‘E-Hizmetler’ sekmesinden açılacak sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yapıldığına dair belge alınmalıdır. Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

2-E-Kayıt yapamıyorum. Ne yapabilirim?

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi Üniversitemizde Web sayfamızda belirtilen  tarihler arasında yapılacaktır.

3-E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize gelip kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Üniversitemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. 

4-Otomasyon Şifremi unuttum, Şifrem yanlış vb. durumlarda sisteme girmek için ne yapmalıyım?

Fakültemiz  egtogis@uludag.edu.tr ya da uumob@uludag.edu.tr adresine mail atarak şifrenizi yenileyebilirsiniz.

5-Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları Üniversitemiz WEB sayfasında akademik takvimde belirtilen  tarihler arasında otomasyon sistemi üzerinden size verilen şifreler ile yapılacaktır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde varsa harç borcunu ödedikten sonra otomasyon üzerinden döneminde  alacağı dersleri seçer ve seçmiş olduğu dersleri onaylayarak kesin kayda dönüştürür. Konu ile ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasında süreç içerisinde yapılmaktadır. Tamamlanamayan ders kaydı işlemleri için uumob@uludag.edu.tr. adresine mail atabilirsiniz.

6-Ders ekleme ve çıkarma işlemi nasıl yapılır?

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında, aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,

b) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir. Kesin kayıt olunan dersten çıkma izni veya ders değiştirme izni verilmez. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için derslere ilişkin tüm işlemlerini takvimde belirtilen tarihlerde yapmaları  gerekir.

7-Daha önce başka bir Üniversitede öğrenim görürken aldığım dersleri Üniversitenizde saydırabilirmiyim?

Daha önce bir Yükseköğretim programında öğrenim görmüş öğrencilerden ders kayıtları sırasında Fakültemize başvurmaları halinde, önceki Yükseköğrenim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili Bölüm Muafiyet Komisyonunun uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda muaf olabilirler. B.U.Ü.Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.

8- Fakültenizde Yan Dal ve Çift Ana Dal uygulaması var mıdır?

Fakültemizde Yan Dal ve Çift Ana Dal Lisans Programı uygulamaları vardır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Lisans Programlarına B.U.Ü. Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Yan Dal ve Çift Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge kapsamında Başvuru Koşulları için tıklayınız.

9- Öğrenime ara verilmek istenirse kaç dönem izin alınabilir?

B.U.Ü. Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesi 2. Bendi için tıklayınız.          

(Öğrenim süresi 8 yarıyıla kadar olan programlara kayıtlı öğrencilere öğrenimleri süresince toplam 2 yarıyıl izin verilebilir. Bu fıkraya göre izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.)

10-Uzaktan eğitim sisteminde verilen derslerde öğretim üyeleri tarafından yoklama alınacak mı?

Uzaktan eğitimde verilen dersler otomasyon sisteminde yer alan ders programına göre yapılacak olup; yoklama alınacaktır.  B.U.Ü. Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 18. Maddesi  için tıklayınız.

11- Mezuniyet aşamasında olup alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan  ancak tüm dersleri aldığı halde tek bir dersim kalırsa ne yapmalıyım?

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin  8. Fıkrasında belirtilen koşullara sahip öğrenciler (Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler. Yıllık eğitim yapılan programlarda birinci cümleye göre ders yükünün bir ders daha artırılabilmesi, öğrencinin eğitim-öğretim yılı başında sahip olduğu toplam AKTS kredisinin kalan seçmeli derslerini alabilmesi için de yeterli olmasına bağlıdır.) Bölüm Mezuniyet Komisyonundan onay almak üzere dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Komisyon tarafından onay verilen öğrencilerin işlemleri otomasyon birimi tarafından yapılmaktadır. Form için tıklayınız.

12- Mezuniyet aşamasındayım. Tüm derslerimi almış olmama rağmen AKTS eksiğim bulunmaktadır. Ne  yapmalıyım?

2014-2015 ve sonrası müfredatına tabi  Önlisans ve Lisans öğrencileri müfredatlarında yer alan minimum AKTS yükünü sağlamaları halinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı sonunda (yaz öğretimi dahil) mezun olacaklardır. Ancak,  bazı programların ders planlarındaki AKTS değişiklikleri program sürelerine göre belirlenen AKTS yükünün altında kalmaktadır. Öğrencilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla AKTS yüklerini tamamlamaları ve  mezun olabilmeleri için AKTS tamamlama dersi almaları gerekmektedir. “BEB4068  Oryantasyon II” dersi  öğrencilerin eksik AKTS kredi değeri kadar açılacaktır. AKTS tamamlama dersi olarak alınan söz konusu ders alan içi veya alan dışı ders yerine geçmez. Dersin programı hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır. Bu nedenle mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin toplam AKTS kredilerini kontrol etmeleri ve başvurularını AKTS Tamamlama Formu ile birlikte Üniversitemiz Web sayfasında belirtilen tarihlerde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Formlar Mezuniyet Komisyonu tarafından onaylanmakta ve Merkezi Otomasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.

13-Bölümümden bu dönem mezun oluyorum ancak, eksik dersim veya AKTS eksiğim var mı bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

Bağlı olduğunuz müfredat ile transkriptinizi karşılaştırarak durumunuzu inceleyebilir veya Bölüm Mezuniyet Komisyonundan eksik kalan ders veya AKTS niz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

14-Kayıt alacağım derslerim otomasyonumda görünmüyor? Kalan şubeler çakışmaya neden oluyor. Ne yapmalıyım?

Derslerin kontenjanı dolmuş olduğundan otomasyonda karşınıza gelmemektedir. Kontenjan artırımı için Bölüm Ders Programı koordinatörü ile görüşmeniz veya mail atmanız gerekmektedir.

15- Her dönem en az kaç seçmeli ders açılması gerekiyor? (2018 ve sonrası) Almam gereken toplam seçmeli ders sayısı nedir?

Her öğretim döneminde Meslek Bilgisi (MB), Genel Kültür (GK) ve Alan Eğitimi (AE) seçmeli dersler grubunun her birinden de en az 6 ders açılması gerekir

Meslek Bilgisi (MB) 6, Genel Kültür (GK) 4 ve Alan Eğitimi (AE) derslerinden 6 seçmeli ders alınmalıdır. Bu dersleri öğrenci istediği zaman istediği dönemde alabilir. 

Özel eğitim Bölümünde Meslek Bilgisi (MB) 3,  Alan Eğitimi (AE) derslerinden 12 seçmeli ders alınmalıdır. Genel Kültür (GK) seçmeli dersi bulunmamaktadır. Bu dersleri öğrenci istediği zaman istediği dönemde alabilir.

16- Akademik başarı ortalamalarında YANO ve GANO ne anlama gelmektedir?

YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

GANO: Genel akademik not ortalamasını ifade eder. Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

17- AKTS nedir?

(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadar çalışma gerektirdiğini belirten değerdir.

18- Bir dönemde toplam kaç AKTS ders alabilirim?

GANO’su 1.80-1.99 arasında olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 30 AKTS

GANO’su 2.00-2.99 arasında olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 40 AKTS GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 50 AKTS.

GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

19-Koşullu Geçer (DD – DC ) olan dersleri almak zorunda mıyım?

Hayır, eğer istemiyorsanız koşullu geçer dersleri tekrar almak zorunda değilsiniz.
Ancak mezuniyet aşamasına geldiğinizde GANO’nuz en az 2.00 değil ise mezun olabilmek için bu derslerden birini alarak not ortalamanızı yükseltmelisiniz.

20-Sınavlar ne zaman yapılır?

Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme ve ek sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Derslerin sınav tarih ve saatleri ilgili akademik birim tarafından belirlenir ve Fakültemiz web sayfasında ve Bölüm web sayfalarında  ilan edilir.

21-Ara Sınavın başarı notuna katkısı nedir?

Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav, ödev, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilip, harf notuna katkısı % 40’tır. Diğer çalışmaların katkı oranı öğretim elemanınca belirlenir.

22-Yarıyıl Sonu Sınavının başarı notuna katkısı nedir?

 Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’tır.

23-Yarıyıl Sonu Sınavından en az kaç puan almak gereklidir?

Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere FF harf notu verilir.

24- Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

 Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen öğrenci; mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçe ve mazeret belgesi, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili Bölüm sekreterliğine teslim etmek zorundadır..

25-Mazeret başvuru sonucunu nerden öğrenebilirim?

Mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Kabul edilmeyenlere ise mazeret sınav hakkı verilmez. Sonuçlar Fakültemiz Web sayfasında yayınlanır. Mazeret sınavları akademik takvimde belirtildiği gibi yarıyılın son haftasında yapılır.

26-Ek sınava Girebilme Koşulları nelerdir?

Mezuniyet aşamasına gelen Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

BUÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

27-İkinci Öğretimde %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona (%10)’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

28-Katkı Payımı/ Öğrenim Ücretimi sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Fakültemiz öğrenci işlerine müracaat etmesi halinde iade edilir.

29-Mezun olabilme koşulları nelerdir?

GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren en az 240 AKTS krediye sahip öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

30-Diplomayı / Geçici Mezuniyet belgesini kim teslim almalıdır?

Öğrenci kendisi alabilir veya noterden vekâlet verilen kişi tarafından alınabilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ve dekont ile öğrenci işlerine müracaat etmelidir.

31-Askerlik işlemleri nasıl yapılır?

Askerlik işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü akademik birim öğrenci işleri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

32- Fakülteniz eski mezun öğrencilerindenim. Mezuniyet bilgilerim Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) yer almamaktadır. Ne yapmalıyım?

Fakültemiz eski mezun öğrencilerinin mezuniyet bilgilerinin (YÖKSİS)  sistemine dahil olabilmesi için egtogis@uludag.edu.tr adresine  YÖKSİS Talep Formunu doldurup  faks veya mail ortamında (PDF Formatında) göndererek yada bizzat başvuru yaparak bilgilerini mevcut sisteme ekletebilirler.

33- Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. GANO; harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

34-Üniversitenizde hangi not sistemi kullanılmaktadır?

Üniversitemizde 4’lük (dörtlük) not sistemi kullanılmaktadır.

35-4’lük sistemdeki not ortalamamın 100’lük sistemdeki karşılığını nerden öğrenebilirim?

Üniversitemizde 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için Yükseköğretim Kurulu’nun tablosu kullanılmaktadır. Tablo için tıklayınız.

36-Kişisel bilgilerinde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapılması gerekmektedir?

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçe eki olarak  öğrenci işlerine teslim edilir.

37-Ders içeriklerini nasıl alabilirim?

Ders içerikleri üniversitemizin web sayfasında “Öğrenci” sekmesindeki ‘‘Bologna Bilgi Sistemi’’ kısmında bulunmaktadır. Ders içeriğine ihtiyacı olan öğrenci web sayfasından çıktı alıp geldiği takdirde onayları ilgili öğrenci işleri  arafından yapılmaktadır.

38-Yaz Öğretimi nedir?

Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmaları, başarısız öğrencilerin ise zaman kaybetmeden başarısızlıklarını telafi edebilmeleri amacıyla devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yaz aylarında yapılan yaz öğretimine denir. B.U.Ü.Yaz Öğretimi Yönetmeliği için tıklayınız.

39- Yaz okulunun süresi nedir?

Yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır.

40-Yaz okulunda bütün dersler açılır mı?

 Hayır. Ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olması gerekir. Bu sayının yetersiz olduğu durumlarda ders açılmaz. Açılan derslere ön kayıt yaptıran öğrenci sayısına bağlı olarak dersin kapatılıp kapatılmayacağına karar verilir. Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır.

41-Almak istediğim ders açılmazsa başka üniversiteden ders alabilir miyim?

Üniversitemizde  yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden Bölüm izin ve onayı ile alabilirsiniz. Bölümden izin ve ders onayı almadan giden öğrencilerin notları sisteme işlenmez.

42- Ders intibakı nedir?

Programlarda okutulan derslerde yapılan değişiklikler, ders intibakı olarak tanımlanmaktadır. Ders intibakı; ders adı, ders kodu, dersin yarıyılı değişiklikleri, bir dersin başka bir ders ile değiştirilmesi, dersin kaldırılması ve yeni ders eklenmesi işlemleridir.

43- Fakültenizden almış olduğum Formasyonum e devlette görünmüyor. Ne yapmalıyım?

Pedagojik Formasyon mezun bilgisinin YÖKSİS Sistemine işlenebilmesi için, daha önce mezun olduğunuz Lisans programına ilişkin YÖKSİS kayıtlarınızın tamamlanmış olması ve e-devletten görüntülenebiliyor olması gerekmektedir.

Bu işlem mezun olunan Lisans  programının bağlı bulunduğu Üniversite tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bir sertifika programı olup; sadece YÖKSİS ve MEBBİS ‘te görünmektedir.

 

Hazırlayan:  Selma KOŞAR  |  Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Şefi 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2021 08:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Ara-2022 15:53]

İçerik Görüntüleme : [97.022]