Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

(Teydeb Duyuru) Ufuk 2020

Sayın İlgili,

 

Bilindiği üzere, son yıllarda iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişimle birlikte, internet hayatın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Bu bağlamda internet sayfalarının kurumların yerel ve uluslararası tanınırlıklarında, iletişimlerinde ve sorumluluklarının îfasında vazgeçilmez bir araç olduğu da tartışılmaz bir gerçek durumundadır. Dolayısıyladır ki internet tarafından sunulan kurumlar ve topluluklar arasında etkin etkileşim (interaktivite) imkânı, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yüksek bir ilgi görmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, "kurumların yüzü" olarak nitelenen internet sayfaları, mevcut ve potansiyel muhatapları için sunduğu bilgilendirme ve etkileşimli destek hizmetleriyle, 1990'ların başlarında hayâl dâhi edilemeyen imkânları gerçeğe dönüştürmüştür. Başlangıçta broşür niteliğinde ve tek yönlü hizmetler sunan kurumsal web siteleri, artık kullanıcı etkileşimine açık, yoğun multimedya destekli ve diyalog odaklı yapısıyla eskisi gibi tek yönlü değil, iki yönlü hedefler üzerinden tasarlanmaktadır.

 

Bu cümleden olarak, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu "kullanıcı dostu" www.Ufuk2020.org.tr internet sitesini Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm dünya kamuoyunun kullanımına açtığımız haberini sizlerle de paylaşmak isteriz.

 

www.Ufuk2020.org.tr‘de etkileşim imkânları eşliğinde sunulmakta olan 1,500 sayfa civarındaki bilgi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Ufuk2020'nin (Horizon 2020) TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye ayağıyla ilgili olup Program dâhilindeki proje ve burs fırsatları; Ufuk2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci, TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri, Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konuları, Ufuk2020 Başarı Hikâyeleri ve daha birçok alt başlık altında, uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

 

Örneğin, Başarı Hikâyeleri sayfalarında Ufuk2020 proje ya da burslarında yer alma fırsatını yakalamış Türk şirketleri ya da Türk akademisyenler, OECD Etki Analizi Güncel Parametreleri ile uyumlu bir şekilde tasnif edilerek yansıtılmaktadır. Bu sayfalarda yer verilen çalışmaların bilgileri Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım, Endüstriyel İnovasyon Boyutu, Yurtdışına Bağımlılığa ve Carî Açığa Etkisi, Kamu Mal ve Hizmetlerini Karşılama ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı alt başlıklarıyla kullanıcıya sunulmaktadır.

 

www.Ufuk2020.org.tr‘de ayrıca, AB Çerçeve Programları kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlar da Sanayi, KOBİ ve Üniversite/Araştırma Kuruluşları kategorilerinde ayrı ayrı sıralanmaktadır.

 

www.Ufuk2020.org.tr, yukarıda özetlenen sayfaların yanısıra, Türkiye'nin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliklerini de özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla nitelik ve nicelik olarak kullanıcısıyla paylaşılmaktadır.

 

İnteraktif Dünya Haritası, Türkiye'nin tüm uluslararası araştırma ve inovasyon işbirliği faaliyetlerini yansıtırken işbirliği yapılmış/yapılmakta olan 120'nin üzerindeki ülkenin çok önemli parametrelerine Türkiye ile karşılaştırmalı bir biçimde yer vermektedir. Bahsekonu sayfalarda her bir ülkenin ve Ülkemizin Ar-Ge harcamaları, bilimsel yayınları, patent sayıları, dış ticaret verileri ve açık çağrılar gibi birçok faydalı veri kullanıcıyla buluşmaktadır.

 

Mezkûr sayfalara doğrudan erişim için www.Ufuk2020.org.tr/tr/interaktif-ulkelerharitasi linkini kullanmak mümkün olmaktadır.

 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla