KİŞİSEL AVESİS SAYFALARININ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA
Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemizde ve ilgili sözleşmelere sahip olan diğer kurumlarda bir süredir AVESİS otomasyonu yoluyla Web of Science verilerinin çekilmesinde sorun yaşanmaktaydı. Yapılan incelemeler sonucunda sorunun Web of Science hizmetini veren Clarivate şirketinin kurumlarla iletişim kurduğu yazılımı değiştirmesi nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmış olup çözüm bulunması adına gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerimizin neticesi olarak dün itibarıyla AVESİS otomasyonu yoluyla Web of Science verileri yeniden çekilebilir hale gelmiştir.

Bir Araştırma Üniversitesi olarak, Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda AVESİS veri tabanının güncel tutulması üst yönetimimizin en önemli öncelikleri arasında bulunmaktadır. Yüksek bir ivme ile artan yayın, atıf, fikri mülkiyet ve benzeri akademik faaliyetlerimizin ulusal/uluslararası zeminde görünür kılınmasının Üniversitemizin menfaatlerine anlamlı katkıları bulunmaktadır. Zira YÖK ve TÜBİTAK gibi kurumların Üniversitemiz faaliyetlerine doğru ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi gerekmektedir. Ancak halen sistemde 125 kişinin son bir yıl içinde AVESİS bilgilerini güncellemediği görülmektedir. Dolayısıyla akademik personelimizin AVESİS bilgilerini kontrol etmelerine ve eksik bilgilerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kişisel AVESİS sayfalarında yapılacak güncellemeler esnasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

1. Kişisel AVESİS ana sayfasının sağ tarafında bulunan Araştırmacı ID’leri kısmı doldurulmalıdır.

2. Web of Science veri tabanında yer alan ve kayda geçmemiş yayın ve atıflar güncellenmelidir.

3. Kaydı yapılmamış olan günümüze kadar gerçekleşmiş tüm akademik faaliyetler (yayın, proje, fikri mülkiyet vs.) soldaki menüde ilgili alanlara kaydedilmelidir.

4. Kimlik & Profil Bilgileri menüsünde Kimlik & İletişim Bilgileri güncellenmelidir.

5. Mesleki Deneyim menüsündeki Akademik Unvanlar/Görevler sayfasında talep edilen bilgiler mutlaka eksiksiz olarak doldurulmalıdır (Bu kısım doldurulmadığı takdirde yapılan faaliyetler birimin faaliyetleri arasında görünmemekte ve AVESİS analizlerinde “Diğer” başlığı altında listelenmektedir. Dolayısıyla her bir akademisyenimizin bu kısmı uygun bir şekilde doldurması büyük önem arz etmektedir).

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Soyal-Payaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Şub-2023]

Duyuru Görüntüleme : 4.269 - 583