Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS Faaliyete Geçmiştir

Değerli Akademisyenlerimiz,

BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kullanımına açılmıştır (https://avesis.uludag.edu.tr/).

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi yukarıda bahsedilen hususlara ilave olarak araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda; araştırmacılar için kişisel web sayfaları oluşturulması, BAP Projeleri süreçlerinde araştırmacıların özgeçmiş bilgilerinin sağlanması, proje yükümlülükleri ve çıktılarının takip edilmesi, bilimsel başarı ödülü değerlendirmelerinin yapılması, akademik teşvik ödeneği süreçlerinin takip edilmesi, kurumsal değerlendirme raporlarının üretilmesi, akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin belirlenmesi, üniversite sıralama sistemleri ile girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi gibi uygulamalar için veri sağlanması gibi birçok kurumsal çalışmalar için AVESİS’te kayıtlı verilerden faydalanılacaktır. Ayrıca, araştırmacılarımızın önümüzdeki aylarda ülke genelinde farklı sektörlerdeki araştırmacılar için bilgi paylaşımı ve iletişim kanalları sunacak olan araştırma ağına kurumsal entegrasyonumuz da bu sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kurumsal süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve farklı kurumların üniversitemizden talep ettikleri bilgilerin yeterli düzeyde sağlanabilmesi amacıyla AVESİS’te bulunan veri alanları ve detayları oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Farklı sistemlere mükerrer bilgi girmenin asgari düzeye indirilebilmesi amacıyla, araştırmacılarımızın YÖKSİS’e girdikleri bilgilerden uyumlu olanlar ve Web of Science (WoS) veritabanında taranan yayınları üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilgili kayıtlar büyük oranda AVESİS’e aktarılmıştır.

Ancak, bazı bilgilerin YÖKSİS’te bulunmaması veya bazı veri alanlarının farklılık göstermesi nedeniyle araştırmacılarımızın AVESİS bilgilerini kontrol etmelerine ve varsa eksik bilgilerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. WoS’tan üniversitemiz araştırmacılarının tüm yıllara ait kayıtlarının aktarılması ve Scopus veritabanı kayıtları ile eşleştirmeler yapılması süreçleri her gün düzenli olarak devam etmekte olup, birkaç hafta içerisinde tüm yayın ve atıf verilerinin aktarılmasının tamamlanması beklenmektedir. Bu süreçte araştırmacıların WoS ve Scopus verilerinde bazı eksiklikler olması normal olup, birkaç hafta içerisinde eksik kayıtlar tamamlanmaya çalışılacaktır.

 

BAP Koordinasyon Birimi proje başvurularında Üniversitemiz ve araştırmacılarımız için önemli kolaylıklar ve katkılar sağlayacak olan bu dönüşüm sürecinde, araştırmacılarımızın AVESİS’e aktarılan bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik bilgilerini ivedilikle tamamlamaları ve bundan sonraki süreçlerde sistemdeki kişisel bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

 

Prof. Dr. Mehmet Cansev

BAP Koordinatörü

 

Not: Görüş, öneri ve eleştirilerinizi için e-posta gönderebilirsiniz. avesis@uludag.edu.tr

 

Soyal-Payaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Eki-2020]

Duyuru Görüntüleme : 6.357 - 0