Programı Çıktıları
Programı çıktıları
PÇ1 Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
PÇ2 Hayvanlarda üreme ve üreme fizyolojisi,  anatomi ve fizyolojisi, hayvan davranışları ve refah konularında bilgi ve uygulama becerisi
PÇ3 Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, sağlık koruma ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
PÇ4 Hayvan türlerinin ıslahı ve yeni hayvan hatlar geliştirebilme konularında genetik, genetik mühendisliği ve biyoteknolojiden yararlanabilme becerisi 
PÇ5 Hayvan yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
PÇ6 Yemler ve yem teknolojisi, yemlerin değerlendirilmesi, rasyon hazırlama ile farklı türden hayvanların beslenmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme
PÇ7 Hayvan yetiştirme ve hayvansal ürünler hakkında bilgiler edinir, edindiği bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirir, temel ve uygulamalı araştırmalar yapar. 
PÇ8 Zootekni ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, bilişim teknolojilerini kullanma, istatistiki olarak değerlendirme, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ9 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
PÇ10 Zootekni alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi, iş sağlığı, kariyer planlama, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
PÇ11 Zootekni ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
PÇ12 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
PÇ13 Zootekni alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
PÇ14 Zootekni alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Haz-2022 13:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Haz-2022 14:00]

İçerik Görüntüleme : [1.188]