YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı’nın temel amacı; yemler ve hayvan besleme alanındaki teorik ve uygulamalı derslerle lisans ve lisans üstü öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktır. Yukarıda belirtilen eğitsel etkinliklerin yanı sıra yurt düzeyinde özellikle hayvan besleme ve hayvansal üretimde karşılaşılan sorunları çözmeyi ve hayvan besleme alanında ulusal ve evrensel düzeyde bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlayan araştırma projeleri düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Bölümün diğer amaçları ise şu şekilde özetlenebilir;
  • İn situ ve in vitro teknikler gibi kolay ve etkin yem değerlendirme araçlarının, değişik düzeylerdeki öğrencilerin uygulamalı derslerinde ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasını sağlamak.
  • En uygun yem bileşimini ve besleme yöntemini saptayarak yemlerin hayvansal organizmada rasyonel değerlendirilmesiyle ilgili araştırmalar yürütmek.
  • Yemlerin değerlendirilmesi alanında kullanılan analiz yöntemlerinin uygulanmasına öncülük etmek
  • . Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerine, yem fabrikalarına, üreticilere danışmanlık hizmeti sunmak ve hayvan besleme alanında ortak araştırma projeleri düzenlemek.
  • Tarım Bakanlığı teknik personeli ile üreticilerin yararlanabileceği kısa süreli kurslar düzenlemek.
  • Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulguları Tarım Bakanlığının yayım örgütü aracılığıyla üreticilere yaymak.,
  • Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulguları çeşitli yayım araçlarıyla üreticilere yaymak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [2.883]