Makale Gönderimi
  1. Makale başvurusu DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Makale ile birlikte başvuru formu ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyasının elektronik formatta Dergi Park sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
  2. Bir yazarın aynı sayıda ilk isim olarak en fazla iki makalesine yer verilir.
  3. 2018 yılından başlayarak dergiye başvurusu yapılan makaleler, hakemlik sürecine alınmadan önce intihal programında taratılarak, uygun bulunmayan makalelerin değerlendirmesi yapılmayacaktır.
  4. Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda editör tarafından ön incelemeye alınır. Editör, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en kısa sürede dergiye gönderilmelidir. Editör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına yönelik nihai karar vericidir.
  5. Dergimizde yayımlanacak makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir.
  6. Dergimize yaptığınız atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.
  7. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
  8. Dergimizde makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCID NUMARASI" kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

 

Dergimize daha önce başvuruda bulunup, makaleleri henüz basılmamış olan yazarların da ORCID numarası almaları gerekmektedir. 

ORCID NUMARASI aşağıdaki linkten alınabilir;

Üç adımda sisteme kaydınızı yaptırmanız mümkün:

1) orcid.org/register adresinden 30 saniye süren bir kayıt işlemini tamamlayın,


2) ORCID kaydınızı, profesyonel bilgileriniz ile geliştirin; ayrıca ResearcherID, Scopus veya LinkedIn gibi sitelerdeki bilgilerinizi de buraya aktarabilirsiniz.

3) ORCID tanımlayıcınızı web sitenizde kullanabilir, bir çalışma gönderdiğiniz zaman, burs veya destek programlarına başvuracağınız zaman, çalışmanız için tanınırlık kazanacağınız durumlarda çalışma akışınızı kontrol edeceğiniz her durumda ORCID tanımlayıcınızı beyan edebilirsiniz.

TR Dizin kriterleri gereği dergimize gönderilecek olan makalelerin mutlaka aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir. 
 - Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar 
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,  
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,  
        Ayrıca; 
- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, 
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, 
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi. 

 

Makale başvurusunda;

(1) Tam metin makale, (Dergiye gönderilen makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir. Dergiye yapılan atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.)

(2) Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate) (% 20’nin altında olmalıdır),

(3) İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu, (Kapak sayfası yerine)

(4) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyası,

(5) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış çıkar çatışması, yazarlık katkı beyan formu, Etik kurul onay raporu vb.. 

 elektronik formatta DergiPark sistemine https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden kayıt olunarak yüklenmesi gerekmektedir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.130]