Yayın Politikası

Yayın Politikası

Yayın Politikası

Genel İlkeler: Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Tasarım Programı bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (International Journal of Art Design and Education),  kış döneminde yılda bir sayı yayınlanır. USTAD, 20 Aralık tarihlerinde online olarak yayımlanır.   Makalelerin tamamı http://sanatvetasarim.com adresinden online olarak ücretsiz okunabilir.  2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir. 

USTAD, makale yayını veya farklı giderler adı altında yazardan ücret talep etmez.USTAD, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir.  Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.


Open Acces Policy: USTAD is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access means that "scientific literature that has been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data to the software and available for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers."
Any author who sends an article to Ijhar is deemed to have accepted this policy.


Open Acces Politikası: USTAD, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Kas-2022 19:08]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2022 19:08]

İçerik Görüntüleme : [636]