Editörlerin Görev ve Sorumlulukları

Editörlerin Görev ve Sorumlulukarı

Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (USTAD), Uluslararası Dergi Editörleri COPE Davranış Kurallarını uygulamayı ilke edinmiştir.  Bu ilke çerçevesinde dergimiz editörlerinin de COPE ilkelerine uyması beklenir. 

USTAD, COPE Dergi Editörleri Davranış Kurallarına uymayan editörlere yönelik şikayetleri dikkate alacaktır.  Editörlerimizin dergimiz politikasının ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve tartışılması gereken yönlerini belirleyeceğini umuyoruz.  

USTAD editörleri "COPE BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS" rehberinde belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir. 

Editörlerin Dergiye Karşı Sorumlulukları

Editörler dergilerinde yayınlanan her şeyden sorumlu olmalıdır.

Editörler, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, hakem-yazar sorunlarını çözmeye çalışır.

Editörler, USTAD’ı geliştirmek, indexlerin tanımasını sağlamak adına:

  1. Yayınladıkları makalenin kalitesini garanti altına alacak süreçlere sahip olmalıdır.
  2. Yazarın, hakemin ifade özgürlüğünü savunmalıdır.
  3. Akademik, bilimsel ve sanatsal kaygıyı korumalıdır.
  4. Yazar ve makalesinin bilimsel ve etik standartlardan ödün vermesini engeller.
  5. Gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, makalenin geri çekmesi veya özürleri dikkate almaya her zaman istekli olur.
  6. Makaleyi okur, sürecin başlatılmasında gecikmelere engel olur.

Editörlerin Okuyucu ile ilişkileri 

Editörler yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.  

Editörlerin Yazarlar ile ilişkiler

Editörler makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını veriri.   

Editör, dergi amaçları ve etik kuralları dikkate alınarak hazırlanmış makaleyi değerlendirme sürecine almalıdır.

Editör ve alan editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate alması gerekir.  

Editör, yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile mutlaka dönüş yapması gerekmektedir. 

Editörlerin Hakemler ile ilişkiler         

Editör, makale konusuna uygun alan editörü atamakla zorunludur.

Alan editörü, makale konusuna uygun hakem atamakla zorunludur.

Editörler, hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.  

Editörler, makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmek ve talep edilen bilgiyi sağlamakla görevlidir. 

Editörler, çifte körleme hakemlik gereğince yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.  

Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir. 

Editörlerin Danışma ve Bilim Kurulu ile ilişkiler

Editörler, danışma ve bilim kurulunun makaleler hakkındaki görüş ve önerilerini dikkate alır.   

Editörlerin Dergi Kurucu Editörleri ve Yayıncı ile İlişkileri

Editörlerin makale hakkında alacağı kararlar dergi kurucuları ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.  

Editörlerin Makaleyi Yayına Vermesi 

Editörler; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.   

Editörler, dergide yayınlanan her makalenin etik uyumluğu ve bilimselliğinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Editörler, yazarların kişisel bilgilerini üçüncü kişilere veremezler. 

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur. 

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editörler dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.  

Editörlere Gelen Şikayetler 

Editörler hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

Çıkar Çatışmaları ve İlişkileri 

Editörler makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Kas-2022 18:17]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2022 18:17]

İçerik Görüntüleme : [1.639]