Bildiri Gönderimi

Kısa Özet

Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Yazı Karakteri Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Bildiriler Özet, Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler bölümlerini içermelidir.

Özetiniz en fazla 300 kelime olmalıdır.

Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Metni gönderdikten sonra, online bildiri sisteminden “gönderilmiş metinler” sekmesinde gönderdiğiniz bildirinin bulunduğundan (işlemin tamamlandığından) emin olunuz.

Tam Metin

Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.

Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler)

En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından uzun özet eklenmelidir.

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Yazı karakteri Times New Roman 12 olmalıdır.

Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.

Dil Türkçe’dir.

Kelime sınırlaması yoktur. Dosya 10 sayfayı geçmemelidir.

Tablo, şekil, resim içerebilir.

Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya Boyutu En Fazla 4mb (4000kb) Olmalıdır.

Tam metin gönderimleri zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak gönderilebilir

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 30 Ekim 2024

Sözel Sunum Kuralları

Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.

Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (12 dakika sunum, 3 dakika tartışma).

Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Poster Sunum Kuralları

Poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta ya da poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.

Poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Yazarların, poster bildirileri tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Poster Teknik Özellikleri

PDF olarak 70 cm (en) x 100 cm (boy) boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır.

Belirtilen ölçülerde çalışılan posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır.

Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih: 13 Ekim 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 18 Ekim 2024

Atölye Çalışmaları

Atöye çalışması sunumu için Özet/Abstract kısmında uygulamalı çalışmanızın amaçları ve kazanımlarını, hangi öğrenme alanına odaklandığını ve öncelikli olarak hangi sınıf düzeyleri için uygun olduğu belirtilmelidir.

Çalışma özeti anahtar kelimeler dahil 350-500 kelime olmalıdır.

Özet gönderimi sırasında Özet Ek Dosyaları bölümüne yapılacak olan uygulamaya yönelik tanıtıcı bir video linki eklenmelidir.

Eklenen video, kongrede sunulacak olan uygulama konusunda hakemlere değerlendirme aşamasında fikir verici nitelikte olmalıdır.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri değerlendirme süreçlerinde  Bilim Kurulunda yer alan öğretim üyeleri hakem olarak destek vermektedir. Başhakem tarafından her bir bildiri için ilgili alanlarda uzmanlığı olan en az 2 hakem değerlendirme yapmak üzere görevlendirilir.

Hakemler bildiri değerlendirme sistemi üzerinden yazar ve kurum adlarını görmeden ve birbirlerinden bağımsız olarak (kör değerlendirme-blind review) değerlendirmelerini tamamlarlar.

Başhakem 2 hakemden gelen değerlendirmeleri inceleyerek "onay/red/düzeltme" kararı verir. Gerekli durumlarda 3. bir hakemden değerlendirme isteyebilir.

Değerlendirme sonucunda tüm bildiri sahiplerine e-posta üzerinden sonuç yazısı gönderilecektir.

Bildirilerin dijital kitapta yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ödül Değerlendirme Kriterleri

Seçici kurulun yapacakları ön inceleme ve kongre sırasında adayın sunumunun değerlendirilmesi sonucunda her alanda En İyi Bildiri seçilecektir.

Ödüle aday olmak isteyen bildiri sahibi sorumlu yazar tarafından, daha ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için çalışmanın Uzun Özeti sisteme yüklenmelidir.

Katılımcıların çalışmalarını bilimsel bir dergide yayınlamak isteyebilecekleri dikkate alınmış olup sadece talep eden bildiri sahiplerinin uzun özet/tam metinleri kongre bildiri kitabında yer alacaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Oca-2024 10:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Şub-2024 11:26]

İçerik Görüntüleme : [129]