Temel İslam Bilimleri Kitaplığı

1. Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2014 

2. İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2016

3. Hicri İkinci Asrın İslami İlimlerin Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri (ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 22-23 Ekim 2021.

4. İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Ahlâkı II (Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 07–08 Aralık 2020 Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi), Ensar Neşriyat, İstanbul 2021.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Nis-2020]

İçerik Görüntüleme : [702]