Güncel Fıkhî Tartışmalar

Günümüzde İftâ Kurumunun İşleyişine Dair Bazı Gözlemler

Bilindiği üzere, fıkıh ilminin gelişim tarihinde yaşanan köklü değişimler sebebiyle "modern" olarak nitelendirilen içinde yaşadığımız dönem öncesinde, ki bu yaklaşık olarak fıkıh mezheplerinin teşekkülünün tamamlandığı 3/10. yüzyıldan 13/19. yüzyılın sonlarına kadar gelen ve klasik dönem adı verilen yaklaşık 10 asırlık bir zaman dilimidir, güncel sorunlara ilişkin fıkhî hüküm üretme görevini yerine getiren "ifta" kurumunda hakim olan karakter, genel olarak mezhep içi istidlal idi. Fıkıhtan İslam hukukuna dönüşümün yaşandığı modern dönemde gözlemlenen en önemli arayışlardan biri, toplumsal yapı; iktisat ve teknoloji alanlarındaki çok hızlı ve köklü değişimlerin ortaya çıkardığı yeni mes'eleler karşısında, artık neredeyse işleyemez bir duruma gelmiş olan mezhep içi istidlale alternatif olabilecek bir ifta yöntemi arayışı olmuştur. Gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasında yayımlanan bir çok yazıya konu olan bu arayış, son olarak Hamed Bin Halife Üniversitesi öğretim üyesi Mutez el-Hatib tarafından ele alındı. "Çağdaş Müftüler ve Küllî Kaidelerle İstidlal" başlıklı bu yazıya ulaşmak için tıklayınız. 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [14-Nis-2020]

İçerik Görüntüleme : [1.003]