İmkânlarımız

Lisans programımızdaki derslerin % ....u bölümümüz öğretim elemanları tarafından verilir.

Hazırlık sınıfında ..... düzeyinde dil becerisi kazandırılır. Sonraki yıllarda ise bu beceriyi korunmak ve geliştirmek amacıyla programın %30'nu teşkil eden bazı derslerde Arapça öğretim yapılır.

Kur'an-ı Kerim dersinin programdaki ders sayısı ... dır. Bu dersler bütün sınıf ve dönemlere yayılmış bir şekilde verilir.

Programın ilk sınıflarında ve dönemlerinde daha çok alanımızla ilgili temel bilgi veren İslam inanç Esasları, Tefsir Usulü ve Tarihi, İslam İbadet Esasları, Hadis Tarihi, Hadis Usulü, Kelam Tarihi gibi dersler, son sınıf ve dönemlerinde ise alanda derinleşme sağlayan seçmeli yoğuluklu dersler yer alır.

Bölümümüzdeki bütün dersler alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilir.

Bölümümüzde Ders Veren Öğretim Elemanlarımız

Ana Bilim Dalı

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Arş. Gör. Dr./Öğr. Gör. Dr.

Öğretim Görevlisi

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

-

-

-

Ömer Türkmen

Osman Yavuz
Mustafa Doğan

Tefsir

Celil Kiraz
Remzi Kaya

Celalettin Divlekçi

Mustafa Bilgin
Ömer Faruk Bilgin
Selahattin öz
Mehmet Efe

Abdülhalim Başal
Samed Yazar
Hüseyin Halil

M. Şevket Öztürk

Hadis

Salih Karacabey
Abdullah Karahan
Hüseyin Kahraman

Mutlu Gül

Serkan Başaran

Mehmet Şakar

 

İslam Hukuku

Ali Kaya
H. İbrahim Acar

M. Salih Kumaş

Eren Gündüz
Seyit Mehmet Uğur

 

 

Kelam

A. Saim Kılavuz
Tevfik Yücedoğru
Cağfer Karadaş
Orhan Şener  Koloğlu

U. Murat Kılavuz

Asiye Tığlı
Muhammet Koçak

 

 

İ. Mezhepleri Tarihi

-

-

Mehmet Çelenk

-

 

Tasavvuf

Abdullah Kartal
Salih Çift
Abdurrezzak Tek

 

 

Serhat Gültaş

 

Arap Dili ve Belağatı

İsmail Güler
Şener Şahin
Hüseyin Günday

Hasan Taşdelen
Fadime Kavak

Ahmet İhsan Dündar
A. Hassan Mohamed Ali

Abdülvvahhab el-Mezain

Yusuf Bulutlu

Abdul Samed Yakub
Abdul Gafur
Qusai T. A. Bawazir
Sara Bulut
Mohamad A. Abo Hamo
Fatih Tokur
Tuncay Tan
Maruf Toprak
Memet Ak
Muhammet Faruk Çakır
Fatih  Mehmet Albayrak
Faysal Yıldırım
Almuttasım Alali
Samira Mardenli

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Mar-2020 12:45]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eyl-2022 10:23]

İçerik Görüntüleme : [2.301]