Başvuru ve Tanınma

BAŞVURU

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden fayfalanabilmeleri için yüksekokulda eğitim aldıkları bölümün Avrupa Birliği üye ülkelerinde yeralan üniversitelerle kendi bölümünün Erasmus Öğrenim Anlaşmasının olması gerekmektedir. 

Erasmus hareketliliklerinden yararlanmanın tek yolu BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından açılan ilanlara başvurup seçilmiş olmaktır. Bu süreçten geçmeyen öğrenciler Erasmus hareketliliğinden yararlanamazlar.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları normal şartlarda her dönem başında olmak üzere yılda iki kez alınır. Güz döneminde gitmek için yapılan başvurular yaklaşık olarak Şubat-Mart, bahar dönemi başvuruları ise Eylül-Ekim aylarında alınır. Bu tarihler akademik takvime göre değişiklik gösterebilir. Bütçenin yeterli olmaması veya ortaya çıkabilecek başka durumlar sebebiyle bazı dönemlerde başvuru alınmayabilir. Her bir başvuru dönemine ait detaylı başvuru takvimleri Erasmus web sitesinin duyurular kısmında ilan edilir. (https://uludag.edu.tr/erasmus)

Erasmus öğrenim hareketliliği için gerekli asgari şartlar taşınıyor ise,  BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen tarihler arasında UKEY üzerinden çevrimiçi başvuru yapılır.

Başvuran adaylar başarı puanlarına (Genel Akademik Not Ortalaması %50 + Yabancı Dil Puanı %50) göre, kendi bölümleri içinde tüm kademelerle birlikte (önlisans) değerlendirilir ve ilgili Yüksekokul/Bölüm Koordinatörü tarafından UKEY üzerinde durumları belirlenir.

Durumlar: Asil, Beklemede, Yedekten Asil, Feragat, Vazgeçti ve Geçersiz.

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Asil” olarak seçilen öğrenciler seçildikleri üniversitenin başvuru sürecini takip etmek ve başvurusunu tamamlamaktan sorumludur. 

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Beklemede” olarak seçilen öğrenciler takvimde belirtilen tarihe kadar feragat olması halinde, “Yedekten Asil” olarak yerleştirilmelerine ilişkin Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilir. Takvimde belirtilen tarihten sonra yedek öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaz. Bu durumda, yedek öğrenciler ortalama puanları kırılmaksızın ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketliliklerine başvuru yapabilirler.

İlgili ilanda verilen süre içinde feragat eden adayların UKEY üzerindeki durumları “Feragat”, süre aşıldıktan sonra feragat edenlerin durumu “Vazgeçti” olarak güncellenir. Başvuru için geçerli koşulları sağlamayan adaylar “Geçersiz” olarak görüntülenir. Durumu Vazgeçti olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanır. Durumu Feragat ve Geçersiz olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanmaz.

Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra, takvimde belirtilen gün ve saatte oryantasyon (bilgilendirme) toplantısı Uludağ Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 

Öğrenim Hareketliliği Başvurusu Değerlendirme Kriterleri

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

GANO %50 (toplam 100 puan üzerinden) + Yabancı Dil Puanı %50 (toplam 100 puan üzerinden)

 * 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre; kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış dahi olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile, 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca korunma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Öğrenim Hareketliliğinin Tanınması

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerinin misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin kredileri ve notları ile transkriptleri BUÜ tarafından tam olarak tanınır ve Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir. Karşı kurumda alınıp başarısız olunan derslerin karşılıkları BUÜ'de alınır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Oca-2022 16:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Oca-2022 16:15]

İçerik Görüntüleme : [2.747]