Bilgisayar Programcılığı Program Danışma Kurulu Toplantısı ULUTEK TEKNOPARK’da Gerçekleştirildi
 Bilgisayar Programcılığı Program Danışma Kurulu Toplantısı ULUTEK TEKNOPARK’da Gerçekleştirildi

Bilgisayar Programcılığı Program Danışma Kurulu Toplantısı ULUTEK TEKNOPARK’da Gerçekleştirildi

 

20/05/2024 tarihinde Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ULUTEK TEKNOPARK) Bilgisayar Programcılığı Programı Program Danışma Kurulu toplantısı Yalın Yazılım, Monitör Dijital Bilgisayar, Mert Yazılım, Itinka Yazılım, VBAP Bilişim ve Fizibil Yazılım Sektör temsilcilerinin katılımı ve Program Başk. Ebru YENİMAN YILDIRIM, Program danışma kurulu hocaları Öğr. Gör. Uğur Fındıkoğlu ve Öğr. Gör. Hatice ÇAVUŞ ile gerçekleştirildi. Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde sektörün mezun öğrencilerden beklentileri, sektörle yapılacak iş birlikleri, ders planlarının sektörün beklentilerine uygunluğu, İşyeri Eğitimi, Staj ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri konusunda önemli kararlar alındı. Toplantıda, sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına uygun yetişmiş insan kaynağı konusunda sektörle iş birliği ve beklentileri ele alındı.

Toplantıda, sektörün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamak adına, Bilgisayar Programcılığı Programının ders planlarının teknolojinin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi ve pratik uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi. Sektör temsilcileri, öğrencilerin sahip olmaları gereken yetkinliklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda ders içeriklerinin revize edilmesi gerektiğini vurgulandı. Öğrencilerin staj olanaklarına erişimini artırmak amacıyla meslek yüksekokulu sektör iş birliği modelleri üzerinde de görüşmeler yapıldı. Hem öğrencilerin hem de firmaların karşılıklı fayda sağlayacağı staj programlarının geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunuldu.

Sektör ile Yüksekokul arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması konusunda ortak bir görüş birliği sağlandı. Bu tür etkileşimlerin, hem öğrencilerin donanımlarını geliştirmesi hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlanması açısından kritik olduğu tüm sektör temsilcileri tarafından vurgulandı.

Bilgisayar Programcılığı Programı Prog. Başk. Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda “Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı Programın Türkiye genelinde en çok tercih edilen program olduğunu ve bunun sebeplerinden birinin de üniversite sanayi iş birliği olduğunu” vurguladı. Sektör beklentilerine uygun insan kaynağı yetiştirdiklerini, teknolojiyi takip ettiklerini ve bu sayede sanayi şehri olan Bursa’da mezun öğrencilerin çok rahat bir şekilde sektör tarafından tercih edildiğini ifade etti. Bölüm olarak öğrenciye fayda sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, sektör temsilcilerine katılımlarında dolayı teşekkür etti.

Sektörün Beklentisi: Yapay Zeka

VBAP Bilişim firma kurucusu Vedat KORKUT “günümüzde yapay zeka alanında gelişen teknolojiler giderek daha fazla önem kazanmakta, öğrencilerin yapay zeka konusundaki teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilmeleri için laboratuvar çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve endüstriyel projelerde yer alma gibi fırsatlar sunulması, öğrencilerin eğitim sürecinde yapay zeka konusunda sağlam bir temel kazanmaları sektör açısından kritik bir gerekliliktir” şeklinde konuştu. Öğrencilerin yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, geleceğin teknoloji uzmanları olarak başarılı bir kariyer yapmaları için hayati bir öneme sahip olduğu, bu nedenle, üniversitelerin sektör işbirliği içinde olması ve öğrencilere yapay zeka konusundaki en son gelişmeleri sunmasının gereklilik olduğunu vurguladı. VBAP Bilişim firma Ekip Yöneticisi Meltem ÖNAL ise öncelikle Bilgisayar Programcılığı Program başkanına mezun öğrenci istihdamı konusunda kendilerine her zaman verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmanın çok önemli olduğunu, nasıl net bir şekilde düşüncelerini ifade edeceklerini, geribildirim alıp vereceklerini ve ekip üyeleriyle işbirliği yapacaklarını öğrenmeleri gerekiyor dedi. Öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu ve sonsuz katkı sağlayacaklarını ifade etti. VBAP Bilişim’de yazılımcı olarak çalışan mezun öğrencimiz Elif KASIMOĞLU okulda öğrendiği bilgilerin çok değerli olduğunu, iş hayatında bu bilgileri kullandığını ve kendini sürekli geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Proje Yönetimin Önemi Vurgulandı

Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Tic. San. A.Ş. Yönetim Kurul üyesi Kadir AZİZ “sektörün beklentisinin öğrencilere eğitim sürecinde bölüm tarafından daha kapsamlı yazılım proje yönetimi eğitimi sunması, proje planlama ve takibi, kaynak yönetimi, risk yönetimi ve iletişim becerileri gibi konuların ayrıntılı verilmesi gerekiyor” dedi. Öğrencilerin gerçek dünya projelerinde deneyim kazanabilmeleri için staj ve projelerde aktif rol almalarının teşvik edilmesi ve öğrencilere koçluk yapılması gerektiğini belirtti. Öğrencilere yapılacak mentorluk, onların sektöre daha iyi hazırlanmalarına ve başarılı bir kariyere sahip olmalarına, sektördeki profesyonellerle bağlantı kurma fırsatı yakalamalarına ve böylece iş fırsatları ve kariyer ilerleme konusunda daha geniş bir perspektif sağlayabileceklerini vurguladı. Ayrıca “mentorlar, öğrencilere iletişim becerileri, liderlik yetenekleri ve profesyonel davranışlar gibi eğitim dışı konularda da rehberlik edebilirler”, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerinde de benzer şekilde destek verilebilir” şeklinde konuştu.

Bilişim Sektöründe Pazarlamanın Önemi

Ithinka Bilişim Satış Müdürü Emel HACIOĞLU ise “bir fikrin, ürünün veya projenin yapılan işe hakimliğini gösteren en önemli unsurun o işi pazarlamaktan geçtiği, teknik becerilerin yanı sıra işletme ve pazarlama bilgisinin de önemine dikkat çekerek, bir ürünün veya projenin ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer pazarlama stratejileri doğru şekilde uygulanmazsa başarılı olma şansının düşük olduğunu” belirtti. Ayrıca, öğrencilere girişimcilik ve yenilikçilik konularında da eğitimler verilmesi gerektiğini, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin yanı sıra bu fikirlerin etkili bir şekilde pazarlanması ve işletme süreçlerinin yönetilmesinin başarılı bir kariyer için önemini vurguladı.

Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka

Monitör Dijital Bilgisayar Kurucu ortağı Fahri ERBAKAN öğrenme bilincinde ve farkındalığında olan öğrencinin her zaman bilgiyi edinme arayışında olduğunu ve bu eğitim bilincinin temel olarak ailede kazanılması gerektiğini vurguladı. Yapay Zeka uygulamalarının başarılı olabilmesi için büyük miktarda veriye erişim ve bu verilerin analizinin gerektiğini, Makine öğreniminin, bu veri analizini gerçekleştirmek ve algoritmaların geliştirilmesi için önemli bir araç olduğu ve bu nedenle, öğrencilerin yapay zeka konusunda eğitim alırken makine öğrenimi prensiplerini öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Öğrencilere, makine öğrenimi algoritmalarının nasıl çalıştığı, veri setlerinin nasıl işlendiği ve model performansının nasıl değerlendirildiği konularında sağlam bir temel kazanmalarının çok kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca öğrencilere iş hayatında problemleri çözmek için proje tabanlı öğrenme fırsatlarının sunulması gerektiğini ve bunun da öğrencilerin hem teknik becerilerini hem de problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Problem Çözme Becerileri Geliştirilmeli

Yalın Yazılım Proje Alma ve Geliştirme Uzmanı Suna MERT öncelikle Bilgisayar Programcılığı Program başkanına mezun öğrenci istihdamı konusunda kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin risk ve sorumluluk eksikliği konusunda problem çözme becerileri vb. alanlarını geliştirici ortam hazırlanması ve sektöre hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. “Mezun öğrencilerin bilişim sektöründe sadece yazılım alanında değil kurumlarda bu yazılımın son kullanıcının kullanımında destek verilmesi de ayrı bir iş alanıdır ve bu alanda çok büyük açık vardır. Bu nedenle bu konuda da öğrenciler yönlendirilmeli”, “öğrencilere, sadece ürün geliştirmenin değil, aynı zamanda onu nasıl pazarlayacaklarını da öğretmek, iş dünyasında başarılı olmaları için kritik bir yetenektir. Pazarlama becerileri, ürünün hedef kitlesiyle etkileşim kurma, talebi artırma ve rekabetin ortasında fark yaratma konusunda öğrencilere katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Simülasyon ve Senaryo Çalışmaları Yapılmalı

Fizibil Yazılım Genel Müdürü Mahmud Sami Döven “Öğrencilere Simülasyonlar ve senaryo çalışmaları yapılabilir. Bu şekilde gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları simüle ederek öğrencilerin nasıl tepki vereceklerini görmelerine olanak tanınabilir. Bu tür aktiviteler, öğrencilerin riskleri belirleme ve sorumluluk almayı öğrenmelerini sağlar” dedi. Ayrıca “öğrencilere düzenli geribildirim ve değerlendirme sağlanarak, hangi alanlarda gelişim göstermeleri gerektiği belirlenebilir. Bu, öğrencilerin kendi hatalarını tanımalarına ve gelecekte benzer hataları tekrarlamamaları için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Bilgisayar Programcılığı Programından Monitör Dijital Bilgisayar Firmasına Özel Teşekkür

Toplantı sonunda Bilgisayar Programcılığı Programına uzun yıllardır yapmış olduğu katkılarından dolayı Monitör Dijital Bilgisayar’ın Kurucu ortağı Sn. Fahri ERBAKAN’A Prog. Başk. Öğr. Gör. Ebru YENİMAN YILDIRIM tarafından teşekkür edilerek, plaketi ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kapanış Yapıldı

Geleceğin bilgisayar programcılarını yetiştirmek adına, sektör temsilcileri ve program hocaları arasında yapılan bu tür toplantıların gelecek zamanlarda da süreceği ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yönelik çabaların artarak devam edeceği belirtildi. ULUTEK Teknopark’ın kendi bünyesinde bulunan yazılım şirketleri ile yapacağımız bu toplantı için toplantı yeri tahsisi konusunda Bilgisayar Programcılığı Programına verdiği desteklerden dolayı da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [22-May-2024]

Haber Görüntüleme : [239]