2022-2023 BAHAR DÖNEMİ HAKKINDA SENATO KARARI REVİZE
 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ HAKKINDA SENATO KARARI REVİZE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18 Şubat 2023 tarihinde tüm Rektörlerle yaptığı toplantı akabinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu'nun 17.02.2023 tarihinde aldığı kararlar revize edilmiştir.

a) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretimin Akademik Takvimde
belirtildiği gibi 20 Şubat 2023 tarihinde başlamasına,
b) Lisansüstü eğitimin uzaktan (online) senkron olarak yürütülmesine,
c) Tüm önlisans ve lisans derslerinin teorik kısımlarının uzaktan (online) senkron olarak
yapılmasına,
d) Uzaktan eğitim kararının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak yeni kararlar
çerçevesinde Nisan ayında gözden geçirilmesine,
e) Derslere ait uygulamaların bu yılın Nisan ayından sonrasına planlanmasına,
f) Uygulamalı Eğitimlerin;
1) Tıp Fakültesi’nin 4.,5. ve 6.sınıf öğrencilerinin
2) Veterinerlik Fakültesi’nin 5.sınıf öğrencilerinin
3) Hemşirelik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim
Uygulaması yapan öğrencilerinin
4) Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencilerinin
5) Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerin Uygulamalı Eğitimlerinin,
6) Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin,
kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde
yüz yüze yapmalarına.
g) 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait
sınavlar için birimler tarafından telafi sınavları yapılmasına,
h) Online derslerin tamamının senkron olarak yapılmasına karar verilmiştir.

* Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında senkron olarak online yapılacak derslerde
Microsoft Teams uygulaması kullanılacak ve UKEY sistemi üzerinden entegre
yürütülecektir.
** Öğrenciler; Senato kararının uygulanması ve Yükseköğretim Uygulamalı Eğitimler Çerçeve
Yönetmeliği ile ilgili detayları birimlerinden öğrenebileceklerdir.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [17-Şub-2023]

Haber Görüntüleme : [2.191]