Prof.Dr. Köksal YAĞDI
 

             

Ünvan : Prof. Dr.
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941517
Fax : +90 224 4428836

E-posta

: kyagdi@uludag.edu.tr

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1982 - 1986   Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1986 - 1989   Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla BitkileriBölümü.
1989 - 1994   Doktora Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1994 - 1999   Yrd.Doc.Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1999 - 2006   Doçent Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
1999 - 2003   Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2006 - ......     Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.  

 

ÇALIŞMA DURUMU
 

1986 - 1994   Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1994 - 1999   Yrd. Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1999 - 2006   Doçent Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2006 - ......     Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

UZMANLIK ALANI

Bitki Islahı, Bitki Genetiği ve Sitogenetiği, Tohumluk Bilimi, Tahıllar

 

VERDİĞİ DERSLER
 

Lisans
TAR3325 Bitki Islahı
TAR3322 Tohumluk Bilimine Giriş
TAR 3311 Bitki Mukavemet Islahı
TAR4316 Tarla Bitkilerinde Hibrid Islahı
TAR3333 Bitki Genetiği
TAR3306 Sitogenetik

 

Lisans Üstü
TAB5033 Tohumluk ve Teknolojisi
TAB5016 Autogame Bitkilerde Hibrid Islahı
TAB5023 Bitki Sitogenetiği
TAB6006 Mutasyon Islahı
TAB6005 Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı

 

İDARİ GÖREVLER VE KOMİSYONLAR

Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2017-     )

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2000-2006) / (2010) / (2011-2017)
Fakülte Kurulu Üyeliği (2000-2006) / (2010) / (2011-2017)
Dekan Vekili (Ağts.2008-Ekim 2008) / (Ağts.2010-Ekim 2010)
Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği (Ağts.2010-Ekim 2010)
Dekan Yardımcılığı (2001-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Stratejik Planlama ve Performans Bütçe Üst Kurulu Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Üretim Planlama Ve Pazarlama Komisyon Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Envanter Komisyon Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanlığı (2007-Günümüze)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Çiftlik Yürütme Kurulu Başkanlığı (2005-2010)
U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2001-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Sosyal İşler ve
Etkinlikler Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı (1997-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Satın Alma ve İhale Komisyon Başkanlığı (1999-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği (1997-2000)
Bölüm Başkan Yardımcılığı (1999-2001)

YAYINLAR (SEÇİLMİŞ)

Polat P.Ö.K., Aydoğan, E.A. ve Yağdı, K. 2016.Stability Performance of The Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines. J. Agricultural Science and Technology.18:2. 553-560

Aydoğan, E.A. , Polat P.Ö.K., ve Yağdı, K. 2016.Evaluatıon of Bread Wheat Cultıvars for Agronomıc and Qualıty Traits. Works of the Faculty of Agrıculture and Food Scıences Unıversıty of Sarajevo.66:1.213-217.

Polat P.Ö.K., Aydoğan, E.A. ve Yağdı, K. 2015. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)'da Tane Verimi ile Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması. Tarım Bilimleri Dergisi 21:3,355-362

Yağdı, K. ,Aydoğan, E.A. ,Polat P.Ö.K., 2015.Tarla Bitkileri Tohumluğu Üretimi, Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar. VIII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. Cilt:2. 971-984.

Vardar, Y., Polat. P.Ö.K. ve Yağdı K. 2014. Salinity Effects On Germination Stage of Bread and Durum Wheat Cultivars. Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 24:2.127.

Cifci, EA, Yagdi, K. 2012. Study of Genetic Diversıty in Wheat (Tritıcum aestivum L.) Varities Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)Analysis. Türkish Journal of Field Crops Vol: 17 Issue: 1 P : 91-95

Yağdı, K. 2012. Türkiye’de Tohumluk Üretimi ve Kullanımı. Küresel Krizin Eşiğinde Tarım: “Son On Yılda Tarımsal Girdiler ve Destekler” Simpozyumu. ZMO. Ankara

Yağdı, K. Çifci E.A. ve Kurt P.Ö. 2012. Kaliteli Tohumluk Kullanımının Önemi. Tarım-Türk/ Tohum ve Fide. Sayı 37.79-80.

Yağdı, K. ve Çifci, E.A. 2012. Bitki Mukavemet Islahı (Ders Notu).U.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 109

Yağdı K., Karasu, A., Yürür N., Doğan R., Emeklier Y., Adak M.S., Çiftçi C.Y., Dağüstü N. 2011. Tarla Bitkileri-I.(Ders Kitabı). Anadolu Üniversitesi Yayınları. No:2256.( Editör ve Bitki Islahı ve Tohumluk Bölümleri Yazarı )

Kurt P Ö, Çifci E A, Yağdı K. 2011. Genetik Kullanımı Sınırlayıcı Teknolojilerin Olası Etkileri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 25(2).69-76.

Çifci E.A. ve Yağdı K. 2011.Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 25(2).7-18

Yağdı K, Çifci EA, Kurt P.Ö. 2011.Türkiye’de Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun 14-17 Haziran 2011

Çifci, E., Kınabaş, S., Yelbey S. ve K.Yağdı.2010.Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 24(2). 93-102.

Cifci,A.E. and Yağdı K. 2010.The Research of the Combining Ability of Agronomic Traits of Bread Wheat in F1 and F2 Generations. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 24(2). 85-92.

Yağdı, K., Yılmaz, K., Sezer N., Aydemir T. ve Bağcı S.A. 2010. Türkiye’de Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Kullanımı ile Tohumculuk Sisteminin Genel Değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Ankara. Bildiriler Kitabı II. 861-875.

Cifci E.A., Bilgili U. and Yagdı K. 2010. Grain Yield and Quality of Triticale Lines. Journal of Food,
Agriculture & Environment, Vol:8(2): 558-564.

Karaman S, Çetin B., Oguzlar A., Yagdı, K., 2009. Hedonic Price Estimation for the Turkish Bread Wheat Characteristics, Qualıty & Quantıty, 43 (6): 895-902

Bilgili, U., Cifci,E.A., Hanoğlu H., Yagdı, K. and E.Acıkgöz. 2009. Yield and Quality of Triticale Forage. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol:7 (3&4): 556-560.

Yağdı,K. and Sözen,E. 2009. Heritability, Variance Components and Correlations of Yield and Quality Traits in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) .Pakistan Journal of Botany. 41 (2): 753-759

Yağdı,K. 2009. Path Coefficient Analysis of Some Yield Components in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) .Pakistan Journal of Botany. 41 (2): 745-751.

Cifci, E.A. ve Yağdı K. 2009. Bursa Koşullarında Geliştirilen Bazı Tritikale Hatlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. Hatay. 387-391.

Dogan, R., Cakmak, F., Yagdı, K and Kazan, T.,2008. Effect of Zinc Compound (Teprosyn f-2498) on Wheat (Triticum aestivum L.). Asian Journal of Chemistry, 20 (3): 1795-1800

Dogan, R., Goksoy, TA., Yagdı, K. and Turan, MZ., 2008. Comparison of the Effects of Different Crop Rotation Systems on Winter Wheat and Sunflower Under Rain-fed Conditions. African Journal of Biotechnology, 7 (22): 4076-4082

Yagdı, K., Sozen, E. and Cifci, EA., 2007. Heritability and Correlation of Yield and Quality Traits in Durum Wheat (Triticum durum). Indian Journal of Agricultural Sciences, 77 (9): 565-568

Arslan, U., Karabulut, OA. and Yagdı, K., 2007. Reaction of Wheat Lines to Leaf Rust (Puccinia triticina) in Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 36 (2): 163-166

Cifci EA and Yagdı, K ., 2007. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 13 (4): 354-364

Cifci EA. And Yağdı K. 2007. Heterosis for Certain Yield and Quality Traits in Winter Triticale. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 20(2):83-86

Karabulut,Ö.A., Arslan Ü., İlhan K. and Yağdı K.2006. The Efffect of Sodium Bicarbonate Alone or in Combination with A Reduced Rate of Mancozeb on the Control of Wheat Leaf Rust. Canadian Journal of Plant Pathology. 28 (3): 484-488

Sözen,E. ve K.Yağdı, 2005. Bazı İleri Makarnalık Buğday Hatlarının Tarımsal Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 2 (2). 51-57.

Sözen E. ve Yağdı, K. 2005. Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19:2. 69-81

Yağdı,K, B.Çetin, E.A.Çifci ve D.Özsayın., 2005. Seed Production Economics in Turkey. Jubilee Scientific Conference. 19-25 October Bulgaria.

Aydoğan,E. ve K.Yağdı, 2004. Determination of Inheritance of Some Yield and Quality Traits in Winter Wheat (Triticum aestivum L.) . Biotechnology and Biotechnological Equipment . 18(2), 194-200.

PROJELER
Akkaya, M., Yağdı, K., Maden, S., İzburak, A., Basım, H., Basım, E., Babaoğlu, M., Kandemir, N. ve Tuna, M., 2004-2007. Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma İşbirliği Ağının Oluşturulması. Proje No: YUUP 2004 K120750 (DPT )

Yağdı K., 2004-2007.Bazı Buğday Genotiplerinin (Triticum spp.) Kahverengi Pasa Dayanıklılık Durumlarının Saptanması ve Moleküler Genetik Karakterizasyonu. (Uludağ Üniversitesi BAP)

Karabulut,Ö.A.,Arslan.Ü.,Tezcan,H. ve Yağdı K. 2004-2007. Buğday Kahverengi Pasına Karşı Kimyasal Savaşıma Alternatif Uygulamaların Etkisi.(U.Ü.BAP).

Çetin,B.,Yağdı K.,T.Tipi,E.Günalp ve E.Aydoğan, 2001-2004.Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamuller Sanayii ile Pazarlamaya Yansımaları.(DPT)

Z.M.Turan, A.Korukçu, A.T.Göksoy, K.Yağdı, İ.Turgut, R.Doğan, A.O.Demir, B.Çetin, H.Tezcan, A.Uzun, A.Türkeç, F.Çakmak. 1998-2001.,Bursa Bölgesi İçin Sulu ve Kuru Koşullarda Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi. TOGTAG/TARP-2095,( TÜBİTAK )

N.Yürür, A.T.Göksoy, K.Yağdı, İ.Turgut, R.Doğan, A.O.Demir, B.Çetin, A.Uzun, A.Türkeç, F.Çakmak.. 1995-1998.Bursa Bölgesi İçin Kuru ve Sulu Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları. TOGTAG/TARP-1404.( TÜBİTAK)

PATENTLER/ÇEŞİT TESCİLİ

1. KÖKSAL-2000 isimli Ekmeklik Buğday çeşidi.( OECD listelerinde yer almıştır)
2. PINAR-2001 isimli Makarnalık Buğday çeşidi.(OECD listelerinde yer almıştır)

 


 

 


 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [6.861]