Projeler

TÜ B İ T A K P R O J E L E R İ
Tamamlanan Projeler

Erkan Rehber, Şule Ulusoy, Gıda Sektöründe Kalite Güvence Sistemleri ve Fayda / Masraf Analizi, ( TÜBİTAK, TARP-2049).

Bahattin ÇETİN, Adana ve İçel İllerinde Üretilen Ve Ankara’ya Gönderilen Önemli Yaş Meyve ve Sebzelerin Pazarlamasının Düzenlenmesi ve Masrafların Düşürülmesi Araştırması, (TÜBİTAK TOAG-550).

Bahattin ÇETİN, Eskişehir ve Burdur illeri Sığırcılık İşletmelerinde Verimlilik ile Optimum Üretim ve Yatırım Hacminin Tespiti, (TÜBİTAK VHAG-646).

Bahattin ÇETİN, Bursa Bölgesi İçin Sulu ve Kuru Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları, (TÜBİTAK TOGTAG-TARP 1404).

Bahattin ÇETİN, Erkan REHBER, Şule BUDAK, Tolga TİPİ, Türkiye’de Domates İşleme Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Koşulları, (TÜBİTAK TOGTAG-TARP-2026).

Erkan REHBER, Tolga TİPİ, Mustafa AKSÜYEK, AB Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı (FADN) ve Bunun Türkiye’de Seçilmiş Bir Alandaki Tarım İşletmelerine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, (TOGTAG-TARP 1997).

Bahattin ÇETİN, Bursa Bölgesi İçin Sulu ve Kuru Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları, (TÜBİTAK TOGTAG- TARP 2095), (Tarla Bitkileri Bölümü ile ortak).

ÇETİN,B., A.AKPINAR BAYİZİT, Ş.TURHAN, B.ACAR, D.ÖZSAYIN, Türk Gıda Sanayii İşletmelerinde Bir Pazarlama İşlevi Olarak E-Ticaretin Kullanımı ve Ekonomik Analizi,TÜBİTAK 104 O 349, (Proje Yürütücüsü)

GÜNEŞ,T., R.ARIKAN, H.ERDEM, H.VURAL, F.ERGENOĞLU, Ö.GEZEREL, M.KAPLANKIRAN, B.ÇETİN. Önemli Yaş Meyve ve Sebzelerin Pazarlamasının Düzenlenmesi ve Masrafların Düşürülmesi, TÜBİTAK, TOAG-550, 1985, 2 Yıl, Ankara.

BÜLBÜL, M., H.VURAL, H.ÇELEN. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Bazı Tarımsal Ürünlerin Maliyetlerinin Tespiti, TÜBİTAK, TOAG-621,1996, 2 Yıl, Ankara.

BÜLBÜL, M., H.VURAL, A.BÜTÜN. Söke Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Sulama Yöntemleri, Finansman ve Kredi Sorunları, TÜBİTAK, 1990, 2 Yıl, Ankara.

ÖZÇELİK, A., A.TURAN, H.VURAL. Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gül Yağının Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Güçlükler, TÜBİTAK,1990, 2 Yıl, Ankara.

A R A Ş T I R M A  F O N U  P R O J E L E R İ
Tamamlanan Projeler

Erkan Rehber, Ümran Şahan, Şule Turhan, Türkiye’de Etlik Piliç Endüstrisinin Yapısı ve Sözleşmeli Yetiştiricilik, 99/23 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir).

Erkan REHBER, Gıda Sanayiinde Üretici-Sanayi İlişkisi ve Sözleşmeli Tarım: Bursa Yöresi Örneği, ( Bu proje (1994-6) U.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir).

Orhan YAVUZ, İ.Bülent GÜRBÜZ, Bursa İli Karacabey İlçesinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Yeniliklerin Benimsenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, 2000, 2 yıl.

Bahattin ÇETİN, “Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi”, T.M.O. Alkasan Matbaası, Ankara, 1989, (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir).

Bahattin ÇETİN, Bursa İli Karacabey İlçesinde Pazar İçin Sebze Üretimine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğünün Saptanması, 93/41 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

Bahattin ÇETİN, Sığırcılık İşletmelerimizin Yapısal Özellikleri, Güney Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerinde Verimlilik ve Optimal İşletme Organizasyonlarının Doğrusal Programlama Yöntemiyle Saptanması, 94/7 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir)

Bahattin ÇETİN, Mehmet KOYUNCU, Güney Marmara Bölgesinde Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özelliği ve Ekonomisi, 97/8 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir)

Bahattin ÇETİN, Şule BUDAK, Tolga TİPİ, Nuray, AKBUDAK, Güney Marmara Bölgesi Dondurulmuş Meyve-Sebze İşleme Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, 2000/31 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

Orhan YAVUZ, İ. Bülent GÜRBÜZ, Orkun EROL, “Ağaköy Monografisi”, (Araştırma Fonu ve KETAM tarafından desteklenmiştir).

GÜNEŞ, T., T.KIRAL, M.BÜLBÜL, H.VURAL, F.F.TATLIDİL, A.TURAN, v.d. Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi, Ankara Üniv. Araş.Fonu, 1989, 2 Yıl, Ankara.

Hasan VURAL, Bursa İlinde Sofralık ZeytinÜretim ve Pazarlaması, Uludağ Üni. Araş. Fonu., 1993, 2 Yıl, Bursa.

Hasan VURAL, Süleyman KARAMAN, “Bursa İlinde Arı Yetiştiriciliğinin ve Bal Üretiminin Ekonomik Analizi” Z2008/70 no’lu proje (Uludağ Üniv. Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir).
Serkan GÜRLÜK, “ Bursa Atatürk Kent Ormanı’nda Ziyaretçi Yoğunluğundan Kaynaklanan Refah Kayıplarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi UAP(Z)-2010/46.
Devam Eden Projeler
Hasan VURAL, Bursa İli’nde Önemli Sebze Ürünlerinin Ekonomik Analizi ve Ürün Maliyetlerinin Saptanması,Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi UAP(Z)-2011/23.


D P T  P R O J E L E R İ
Tamamlanan Projeler

Erkan REHBER, Sertaç DUMAN, “Sulama Projelerinde İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Temel Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması” (DPT tarafından desteklenmiştir. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ortak)

Bahattin ÇETİN, Köksal, YAĞDI, Tolga, TİPİ, Vahit Ersen GÜNALP, Esra AKKAYA, Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamuller Sanayi İle Pazarlamaya Yansımaları, 2002 K120610 no’lu proje. (DPT tarafından desteklenmiştir).


T A R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
P R O J E L E R İ
Tamamlanan Projeler

Filiz PEZİKOĞLU, Orhan YAVUZ, Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze İşleme Sanayii ve Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje Kod No: TAGEM/GY 98/07/01/016, Yalova, 1999, 2 yıl.

A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ  P R O J E L E R İ
Tamamlanan Projeler

Dr. Sertaç GÖNENÇ,”Building Trust for Quality Assurance in Emerging E-Commerce Markets for Food Chains; e-Trust”;, Frame Programme 6, FP6-2005-FOOD-4-C, SSA (Spesific Support Action), Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı, Proje, Yardımcı Araştırıcı.

D İ Ğ E R P R O J E L E R
Tamamlanan Projeler

Sertaç GÖNENÇ, “Türkiye Süt Sığırcılığının Sürdürülebilirliği”;, 2002 Ağustos-Kasım, Nestlé-Türkiye, Humbolt Üniversitesi- Almanya ve Uludağ Üniversitesi, Proje, Yardımcı Araştırıcı.

MÜLAYİM, Z.G., A. ERKUŞ, H. VURAL. Atatürk ve Karakaya Barajları Göl Alanlarında Kalan Taşınmazların Değer takdirinde Uygulanabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Gen.Müdürlüğü, Ankara, 1986.

Hasan VURAL, Bilecik İli Tarımsal Envanter Çalışması. Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Projesi. Bilecik Tarım İl Müdürlüğü.
Devam Eden Projeler
Hasan VURAL, “Antalya, Isparta,Burdur İllerinde Arıcılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü Projesi.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.705]