Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

Tarım Ekonomisi Bölümünün hedefi insan ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik yeterliliği arttırmaktır. Bu hedefler, hem gelir dağılımı sorunlarını ve tüketici taleplerini hem de daha geniş ve daha etkin üretim için pazarlama ve organizasyonları kapsar. Sahip olunan kaynakların etkin kullanımını ve korunmasını da kapsayan bu hedefler, halkın refahını belirli bir seviyeye yükseltmeye yardımcı politikaları içerir.

Tarım Ekonomisi Bölümünün Temel Amaçları

Çağdaş, kendini yenileyebilen eğitim-öğretim ve araştırma çevresi yaratmak,
Araştırma, eğitim ve yayım entegrasyonu,
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde alanına katkıda bulunmak,
Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak,
Tarım, gıda sanayii, doğal kaynaklar ve çevre alanlarında ekonomik sorunlara yönelik çözüm ve politikalar geliştirmek,
Araştırma, öğretim ve uygulama alanıyla ilişkili faaliyetleri dengeli bir şekilde yürüterek, öğretim elemanlarının etkinliğini arttırmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde benzeri kurum ve programlarla işbirliği ve koordinasyon içinde olmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.517]