Vizyon ve Misyon

UZGÖRÜ

Mühendislik bilimi ile Ekonomi bilimini buluşturan kurum kültürü ve multidisipliner eğitim-öğretim altyapısıyla kendi çalışma alanındaki kuruluş/işletmeler de ulusal ve uluslararası düzeyde yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirmek, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğini sağlamak ve sürdürmektedir. 

ÖZGÖREV

Tarımsal esaslı mal ve hizmetlerle ilgili olarak girdi tedarik etme, üretim, dağıtım ve tüketimi içeren, doğal kaynaklar kullanımının ekonomi bilimi ışığında gerçekleştirilmesi için, öğretim ve araştırma yoluyla, çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirme, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlama, sahip olduğu bilgileri uygulamaya aktarma Tarım Ekonomisi Bölümü’nün temel görevlerindendir.

Bu çerçevede, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, tarım, tarıma dayalı sanayiler (özellikle gıda sanayi), doğal kaynaklar ve çevre alanlarında ekonomik sorunları bilen, bu sorunlara bilimsel çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlar yürütmek Tarım Ekonomisi Bölümünün ana işlevlerinden biridir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.418]