Araş. Gör. Dr. Burcu ERDAL

Tarımsal İşletmecilik A.B.D.
Telefon: 0 (224) 294 15 98
e-Posta: berdal@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
Yurtdışı Deneyim:

Yayınlar:

1.Uluslararası Yayınlar
a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler

Turhan,Ş, Vural,H, Ak.İ, Erdal, B. 2017. “Consumer Trends For Organıc Products: The Case Of The Marmara Regıon In Turkey” Fresenius Environmental Bulletin,s. 8160-8165.

Turhan,Ş. Rehber,E. Erdal, B, Vural,H. 2018. “Towards An Integrated Safe and Sustainable Food System” Fresenius Environmental Bulletin,s. 1018-4619

Erdal,B., Turhan ,Ş, Vural,H. 2019 “Energy Use In Agrıcultural Productıon In Turkey: A Study On Tomato Productıon” Fresenius Environmental Bulletin, 5911-5919.

Erdal,B., Turhan ,Ş, Vural,H,2020. “Why Organıc Food? A Fıeld Study” Fresenius Environmental Bulletin, 1830-1835.

Erdal,B., Turhan, Ş. Güldaş,M. Kılıç, T. 2020. “Motivation and Health in The Embodiment of Organic Food Consumption Trends” Fresenius Environmental Bulletin, 5523-5530.


b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler

Turhan, Ş.,Vural, H., Erdal, B.2013. “Bursa Tarımının Sosyo-Ekonomik Yapısının Analizi” U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 27-38.

Erdal,B.,Vural,H.2017. “Türkiye'de Zeytin Pazarlama Yapısı:Pazarlama Marjının Ekonometrik Analizi” U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1301-3165

T.Tipi, Vural,H.,Turhan,Ş.2017. “Türkiye'de Sulama Yatırımlarının Tarım Alanlarının Kullanım Şekillerine Etkisinin Belirlenmesi” Tarım Ekonomisi Derneği, 1303-0183.

Erdal, B, Turhan Ş. 2020. “Consumer Behaviour and Purchase Intention for Organic Food” Journal of Biological Environmental Sciences (JBES), 17-23.


c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler

Turhan, Ş.Erdal, B., Temel , P. 2013“Global Crisis and Effects on the Turkish Food ındustry” ICABBBE 2013 : International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, 726-731, Amsterdam.

Turhan, Ş.Erdal, B., Temel , P. 2013“Socıo-Economıc Structure Of Turkısh Agrıculture” ICABBBE 2013 : International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, 736-741, Amsterdam.

Erdal, B., Vural,H. 2016 “Rural Development and Livestock Husbandry in Turkey”, International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE), Brüksel.

Erdal, B., Vural,H.2015. “Economic Analysis of Fresh Fruit and Vegetable and Marketing Structure in Turkey”, WASET: World Academy of Sscience, Engineering and Technology,Londra.

Erdal, B., Vural,H.2015, “Economic Analysis of Fresh Fruit and Vegetable and Marketing Structure in Turkey” WASET: World Academy of Sscience, Engineering and Technology,Londra.

Erdal, B.,Turhan,Ş., Tipi,T., Vural,H., 2015. “Land Valuation Methods in Turkish Agriculture Sector” XXXVI CIOSTA&CIGR Section V Conference, Saint Petersburg, Russia.

Turhan, Ş., Erdal, B. 2019. “Market Structure and Development Potential of Organic Products in the World and Turkey” 13th International Conference on Healthcare, Environment, Food and Biological Sciences (HEFBS-19), Lizbon.

Erdal, B., Turhan Ş. 2019 “The Role of Rural Tourism in Rural Development and SWOT Analysis” 13th International Conference on Healthcare, Environment, Food and Biological Sciences (HEFBS-19),Lizbon.


2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar

Turhan, Ş. Erdal, B. Vural H. “Bursa Tarımının Sosyo-Ekonomik Yapısı” Özhan Matbaacılık, Bursa Ticaret Borsası / 978-605-137-260-0.
b- Araştırmalar

Dokuzlu, S., Hidier, E., Vandecandelaere E., Ricci, M.,Pons,  JC.,Roggia, M., Erdal, B. Çelebi, Ö., Dayar, N., Mayanja, İ.,Şahin, P., Dilmenler, M. 2018 “Support to the development of geographical indications in the Bursa region, Turkey and the promotion of local Exchange of lessons learned”araştırma projesi

Turhan, Ş.,Tipi,T., Vural, H., Erdal, B., Sipahioğlu,C. 2017. “Bursa İli Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranlarınnın”araştırma projesi


c- Derleme Makaleler
d-Sempozyum ve Konferanslar

Turhan, Ş., Erdal, B.,Çetin, B., 2010. “Türkiye’de Kırmızı Ette Fiyat Oluşumu ve Etkileyen Faktörler”, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa, s.379-386.

Turhan, Ş., Parseker, Z.,Erdal, B.,Çetin, B., 2010. “E-Ticaretin Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği”, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa, s.404-411.

Vural,H., Turhan,Ş., Erdal, B.2013 “Tarım Kesiminde Örgütlenme, Tarımsal Pazarlama ve Kooperatiflerin Önemi” Bursa Kent Sempozyumu.

Temel, P., Turhan,Ş. Erdal, B., 2014. “Sofralık Zeytin Üretimi ve Pazarlama Stratejileri: Bursa İli Örneği”, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,Samsun.

Erdal,B., Turhan,Ş. Temel, P. , Sipahioğlu,C.2014. “Helal Gıda Sertifikası ve Dış Satımdaki Rolü”, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun.

Dahili No: 2941598

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.668]