Araş. Gör. Dr. Özlem TURAN

Tarım Politikası ve Yayım A.B.D.
Telefon: 0 (224) 294 15 96
e-Posta: ozturan@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
Yurtdışı Deneyim:
Yayınlar:

1.Uluslararası Yayınlar
a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler
GÜRLÜK S, ATANUR G, TURAN Ö (2011) Environmental Management options for mitigation of congestion impacts in the Ataturk Urban Forest of Bursa, Turkey. 5 th International Conference on Sustainable Development and Planning. 12-14 July 2011, New Forest Southampton, UK.
b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler
c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler
GÜRLÜK S, ATANUR G, TURAN Ö (2011) Environmental Management options for mitigation of congestion impacts in the Ataturk Urban Forest of Bursa, Turkey. 5 th International Conference on Sustainable Development and Planning. 12-14 July 2011, New Forest Southampton, UK.


2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar
b- Araştırmalar
c- Derleme Makaleler
GÜRLÜK S, TURAN Ö (2008). Dünya gıda krizi, nedenleri ve etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(1):63-74.
d-Sempozyum ve Konferanslar
TURAN Ö, AYDIN P., GÜRBÜZ İ.B (2010) Global Ekonomik Krizin Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri. 9. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt:2 s:942.
AYDIN P., TURAN Ö, GÜRBÜZ İ.B (2010) Bursa İli Dağ Yöresinde Kırsal Turizmi Geliştirme Olanakları Türkiye. 9. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt:2 s:949.

Dahili No: 2941596

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.556]