Doç. Dr. Tolga TİPİ

Tarımsal İşletmecilik A.B.D.
Telefon: 0(224) 294 15 90
e-Posta: ttipi@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:

• Tarım İşletmeciliği
• Tarım Muhasebesi

Yurtdışı Deneyim:

AgriculturalResearchOrganization, TheVolcani Center, Bet Dagan – Israel, “International Course on ProtectedCultivation of High Value Crops”, 2 March – 15 April 1997.

Erasmus/Socrates Exchange Programme, Faculty of Business andEconomics, MendelUniversity of AgricultureandForestryBrno, CzechRepublic, 26 November-4 December 2005.

Yayınlar:

1.Uluslararası Yayınlar

a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler

ÇETİN, B., T.TİPİ, H.ÖZER, S.YAZGAN, Economics of dripirrigationforpeach (Prunus persica) orchards in Turkey, New ZealandJournal of CropandHorticulturalScience, Vol. 31, 2003. pp.85-90.

ÇETİN, B., S.YAZGAN, T.TİPİ, Economics of dripirrigation of olives in Turkey, AgriculturalWater Management, Vol. 66 (2), 2004. pp.145-151.

TİPİ, T., E.REHBER, Measuringtechnicalefficiencyand total factorproductivity in agriculture: thecase of the South Marmara region of Turkey, New ZealandJournal of AgriculturalResearch, Vol. 49 (2), 2006. pp.137-145.

TİPİ, T., N.YILDIZ, M.NARGELECEKENLER, B.ÇETİN, Measuringthetechnicalefficiencyanddeterminants of theefficiency of rice (Oryzasativa) farms in the Marmara region of Turkey, New ZealandJournal of CropandHorticulturalScience, Vol. 37, No.2 June 2009. pp. 121-129.

TİPİ T., B.ÇETİN, A.VARDAR, An analysis of energyuseandinputcostsforwheatproduction in Turkey, Journal of FoodAgriculture& Environment, Vol: 7, No: 2, 2009. pp. 352-356.

b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Türkiye’nin Tahıl Üretimi ve Dış Ticaretinde Gelişmeler” Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, S.563-570.

c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler

2.Ulusal Yayınlar

a- Kitaplar

REHBER, E., T.TİPİ, M. AKSÜYEK, AB Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi (FADN) ve Bunun Türkiye’de Seçilmiş Bir Alandaki Tarım İşletmelerine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, TZOB Yayın No: 230, ISBN:975-8629-18-2, Ankara, 2002, 74s.

REHBER, E., T.TİPİ, M. AKSÜYEK, Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı (TİMVA) Tanımlar ve Uygulama Rehberi, TZOB Yayın No:231, ISBN:975-862919-0, Ankara, 2002, 163 s.

ÇETİN, B., E., REHBER, Ş.BUDAK, T. TİPİ, ‘Türkiye’de Domates İşleme Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları, TZOB Yay No: 236, ISBN: 975-8629-24-7, Ankara 2003, 81 s.

ÇETİN, B., T. TİPİ, Ş.TURHAN., N. AKBUDAK., Türkiye’de Dondurulmuş Sebze-Meyve Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları, TZOB Yayın No: 248, ISBN: 975-8629-33-6, Ankara 2003, 97 s.

REHBER, E., T.TİPİ, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniversitesi Yayınları ISBN 975-6149-06-X, 2005, Bursa, 184s.

ÇETİN, B., T. TİPİ, Tarım Muhasebesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın no: 101, 2005, Bursa, 245s

ÇETİN, B., T. TİPİ, Tarım Muhasebesi (Uygulamalı Örneklerle), Nobel Yayınları, ISBN: 978-9944-77-158-0, 2007, Ankara, 209s.

b- Araştırmalar

REHBER, E., T.TİPİ, M. AKSÜYEK, AB Tarım İşletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi (FADN) ve Bunun Türkiye’de Seçilmiş Bir Alandaki Tarım İşletmelerine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma (TÜBİTAK TOGTAG/TARP-1997).

ÇETİN, B., E., REHBER, Ş.BUDAK, T. TİPİ, ‘Türkiye’de Domates İşleme Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları (TÜBİTAK TOGTAG/TARP-2026).

ÇETİN, B., T. TİPİ, Ş.TURHAN., N. AKBUDAK., Türkiye’de Dondurulmuş Sebze-Meyve Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları (U.Ü. Araştırma Fonu 2000/31 Nolu Proje).

ÇETİN, B., K. YAĞDI, T. TİPİ, V.E. GÜNALP, E. AYDOĞAN, Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamüller Sanayi ile Pazarlamaya Yansımaları , DPT Destekli Proje No:2002/3.

c- Derleme Makaleler

d-Sempozyum ve Konferanslar

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Türkiye Bağcılığındaki Gelişmeler, 4. Bağcılık Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 20-23 Ekim 1998, Yalova, S. 171-175.

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Türkiye’nin Tahıl Üretimi ve Dış Ticaretinde Gelişmeler” Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, S.563-570.

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Bursa İli Hububat İşletmelerinde Rasyonel Makine Kullanma Sorunu ve Çözüm Olanakları” Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000, Erzurum, S.51-55.

ÇETİN, B., O. YAVUZ, T. TİPİ, “Güney Marmara Bölgesi’nde Sanayi Tipi Domates Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Düzeyi, Makine Çekigücü, İnsan İşgücü Gereksinimlerinin Saptanması ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi” (poster) Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000, Erzurum, S.68-72.

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Dünyada ve Türkiye’de Zeytinciliğin Ekonomik Yönden Bugünkü Durumu ve Olası Gelişmeler” Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu, 6-9 Haziran 2000, Bursa, S.27-33.

ÇETİN, B., T. TİPİ, “Türkiye’de Sofralık Zeytin Üretim ve Pazarlaması” Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu, 6-9 Haziran 2000, Bursa, S.34-40.

GÜNALP, V. E., T.TİPİ, D.ÖZSAYIN, Türkiye’de Un ve Unlu Mamüller Sanayinin Yeri ve Önemi, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, 18-20 Eylül 2002.

TURHAN, Ş., T.TİPİ, O.EROL, EUREPGAP Uygulamalarının Türk Yaş Meyve Sebze Üretimi ve Rekabet Gücü Üzerine Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 16-18 Eylül 2004.

CANAN ÖZBAĞ, B., T.TİPİ, Organik Tarımda Sertifikasyon Sürecinin Türkiye ve Bazı Diğer Ülkeler İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım 2009, s.1018-1023.

VURAL H., T.TİPİ, Türkiye’de Hayvansal Üretimin Ekonomik , Türkiye’de Hayvansal Üretimin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları, Bursa Tarım Kongresi, Bursa, 7-9 Ekim 2010, s.232-239.

Dahili No: 2941590

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.073]