Prof. Dr. Serkan GÜRLÜK

Tarım Politikası ve Yayım A.B.D.
Telefon: 0(224) 294 15 95
e-Posta: serkan@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
• Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
• Çevresel Değerleme
• Tarım Ekonomisi İstatistiği
• Ekonometri


Yurtdışı Deneyim:
Amerika Birleşik Devletleri. New Mexico State University, Agricultural and Business Department – Las Cruces. Mayıs 2007-Şubat 2008. (TÜBİTAK 2219 Programı Destekli Doktora sonrası araştırma)
International Short Course on “Economic and Financial Planning for Rural Development Through Computer Usage” granted by Ministry of Foreign Affairs Centre for International Cooperation (MASHAV) – ISRAEL. 31 May / 29 June, 1999 (Uluslararası sertifika programı)
International Advanced Course on “The Economics of Natural Resources and the Environment” granted by Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (CIHEAM)– 24 January / 4 February 2005 SPAIN. (Uluslararası sertifika programı)


Yayınlar:

1.Uluslararası Yayınlar
a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler
GÜRLÜK, S. 2013. Use of some components of new Ecological paradigm scale on congestion pricing in a recreation area. Journal of Environmental Management and Planning.
DOI: 10.1080/09640568.2012.730480

GÜRLÜK, S., ATANUR, G., TURAN, Ö. 2012. Economics of limiting congestion in urban forest recreation areas. Scandinavian Journal of Forest Research, 27(5), 449-459.

GÜRLÜK, S., WARD, F. A. 2009. Integrated Basin Management: Water and Food Policy Options for Turkey. Ecological Economics, DOI information: 10.1016/j.ecolecon.2009.05.001

GÜRLÜK, S. 2009. Economic growth, industrial pollution and human development in the Mediterranean Region. Ecological Economics 68 (2009), 2327-2335.
GÜRLÜK, S. and REHBER, E. 2008. A travel cost study to estimate recreational value for a bird refuge at Lake Manyas, Turkey. Journal of Environmental Management, Vol. 88 (4), 1350-1360.

GÜRLÜK, S. and E. REHBER. 2006. Evaluation of an integrated wetland management plan: case of Uluabat (Apollonia) Lake, Turkey. Wetlands, Vol. 26 (1), 258-264.

GÜRLÜK, S. 2006. The estimation of ecosystem services’ value in the region of Misi Rural Development Project: Results from a contingent valuation survey. Forest Policy and Economics, Vol.9 (3), 209-218.

b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler
GÜRLÜK, S. 2012. Convergence impacts of two growing Asian countries on rice consumption: The case of India and Chinai Scientific Research and Essays, Vol:7(17):1709-1715.

c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler
GÜRLÜK, S. 2012. Sustainable management opportunuties in an urban forest of Turkey. Third International Sustainability Conference. 29-31 Ağustos 2012, Basel, İsviçre.
GÜRLÜK, S., ATANUR, G., TURAN, Ö. 2011.Environmental Management options for mitigation of congestion impacts in the Atatürk Urban Forest of Bursa, Turkey. 5th International Conference on Sustainable Development and Planning. 12-14 Temmuz 2011, New Forest-Southampton, İngiltere.
GÜRLÜK, S., WARD, F. 2008. Hydroeconomic modeling for water resources Management: The Nilufer Basin, Turkey. Third International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support 27-31 May 2008, Ohrid-MACEDONIA

GÜRLÜK, S. 2008. The challenges of Turkey on River Basin Management in the Implementation of European Union Water Framework Directive. Third International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support 27-31 May 2008, Ohrid-MACEDONIA

GÜRLÜK, S., REHBER, E. The effects of integrated wetland management plan on wetland valuation surveys: A case study from Uluabat (Apollonia) Lake-Turkey. XI International Ulvön Environmental Economics Conference granted by Swedish University of Agricultural Science and Turkish Scientific and Technical Research Council. 22/24 June 2004 Ulvön–SWEDEN.

2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar
(Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı)
GÜRLÜK, S. 2011. Theories and Effects of Economic Growth. Ed: Richard L. Bertrand. Nova Science Publishers Ic., USA. ISBN: 978-1-61209-795-4. Chapter 8: Economic Growth and Environment Interactions by Serkan GÜRLÜK, pp.171-185.
b- Araştırmalar
Bursa Atatürk Kent Ormanı’nda Ziyaretçi Yoğunluğundan Kaynaklanan Refah Kayıplarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi UAP(Z)-2010/46, )Proje Yürütücüsü: Serkan GÜRLÜK)
Rio Grande River Basin Initiative Project New Mexico State University-Texas University, USA. (Yardımcı Araştırıcı)
Bursa İli Karacabey İlçesi’nde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Yeniliklerin Benimsenmesi (Yardımcı Araştırıcı)
Orhaneli-Keles ve Mustafakemalpaşa bölgesinde rafting ve kamping olanaklarının araştırılması projesi (Yardımcı Araştırıcı)
c- Derleme Makaleler
GÜRLÜK, S. 2010. Sürdürülebilir kalkınma gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2): 85-100.
GÜRLÜK, S., REHBER, E. 2009. Manyas Gölü’nün çevresel değerlemesi üzerine bir araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1-2): 9-15.
GÜRLÜK, S., TURAN, Ö. 2009. Dünya gıda krizi, nedenleri ve etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GÜRLÜK, S., KARAER, F. 2004. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Çevre Kirliliği İlişkisinin İncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı: 10 (2004/2)
KARAER, F., GÜRLÜK, S. 2003. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre Ekonomi Etkileşimi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2) 2003, 197-206.
GÜRLÜK, S. 2002. Misi Kırsal Kalkınma Projesi’nin Koşullu Değerleme Yöntemine göre rekreasyonel değeri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 6, Temmuz 2002, İstanbul. s. 51-60.
GÜRLÜK, S. 2001. Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001, Bursa.
GÜRLÜK, S. 2001. Sürdürülebilir Kentleşme Olgusu ve Cumalıkızık Örneği, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1-2 Bahar-Yaz Dönemi Nisan 2001, Bursa.
d-Sempozyum ve Konferanslar
GÜRLÜK, S., 2012. Avrupa Birliği ve Türkiye’de İnorganik Gübre Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması: Bir Çevresel Kuznets Eğrisi Analizi. 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya.
ŞİMŞEK, D., GÜRLÜK, S. 2012. Dünya’da ve Türkiye’de Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Arz ve Talep Değişimlerinin Zaman Serisi Analizi İle İncelenmesi. 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya.
GÜRLÜK, S., ATANUR, G. 2009. Bursa’da yeşil alan planlanmasında ve yönetiminde ekonomik yaklaşımların kullanılmasına yönelik bir araştırma. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 6-7 Mart 2009, Bursa.
GÜRLÜK, S., WARD, F. A., GÜNGÖRDÜ, A. 2008. Su kaynakları yönetiminde hidro-ekonomik modelleme yaklaşımı: Nilüfer Çayı Örneği. Su tüketimi, Arıtma ve Yeniden Kullanım Sempozyumu 3-5 Eylül 2008, İznik, Bursa.
GÜRLÜK, S. 2004. Ekonomik bir mal olarak rekreasyonel alanlar: Teorik bir yaklaşım.1. Kent Ormanı Konferansı 9-11 Nisan 2004, Ankara.
GÜRLÜK, S. 2002. Misi Kırsal Kalkınma Projesi’nin Koşullu Değerleme Yöntemiyle Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, V. Tarım Ekonomisi Kongresi 19-22 Eylül 2002, Erzurum.
GÜRLÜK, S. 2003. Sulama Projelerinin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesinde Tüketici Refahı Yaklaşımı ve Koşullu Değerleme Modeli, Ulusal Sulama Kongresi 16-19 Ekim 2003 Kuşadası, Aydın.
YAVUZ, O., GÜRLÜK, S. 2001. Mikro Kırsal Kalkınma Stratejileri:Cumalıkızık Örneği, IV. Tarım Ekonomisi Kongresi 6-8 Eylül 2001, Tekirdağ.

Dahili No: 2941595

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.216]