Prof. Dr. Hasan VURAL ( Bölüm Başkanı )

                            Tarımsal İşletmecilik A.B.D.


Telefon: 0(224) 294 15 89
e-Posta: hvural@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
• Tarımsal Kıymet Takdiri
• Tarım işletmeciliği
• Tarımsal Kooperatifçilik
• Tarımsal Pazarlama
• Tarım Ekonomisi İstatistiği
Yurtdışı Deneyim:
Akdeniz Tarım Enstitüsü, Chania, Girit, Yunanistan, Konu : Tarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik , (Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH), Short course on Agricultural Marketing and Cooperatives , 5 May- 7 June 1990).
Akdeniz Tarım Enstitüsü, Zaragoza, İspanya, Konu : Uluslararası Ticaret ve Tarımsal Pazarlama (Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (MAICH), Short course on Foreign Marketing and Agriculture Marketing , 7-19 January 1993.
Yayınlar:
1.Uluslararası Yayınlar
a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler
A guantative approach to classsification of agricultural regions in Turkey, Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 5 (3&4):4714-474, 2007.
Agronomical characteristics of some chickpea ecotypes (Cicer arietunum) grown in Turkey. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 2007 Volume 35, Issue 2.
Agronomical characteristics of some Cowpea ecotypes (Vigna unguiculata (L) Walp.) grown in Turkey; vegetation time, seed and pod characteristics. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 2007 Volume 35, Issue 1.
The quantitative analysis of some quality criteria of Gemlik variety olives, Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 6 (3&4):26-30, 2008.
Socio-Economic Analysis of Beekeeping and the Effects of Beehive Types on Honey Production. . Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 2009 Volume 37, Issue 2.
Land marketing and hedonic price model in Turkish markets: case study of Karacabey district of Bursa province. African Journal of Agricultural Research. Vol. 4 (2), pp. 071-075, February 2009.
Hedonic Price Model of Table Olive in Turkish Markets: a Case Study of Bursa Province. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 2009 Volume 37, Issue 1.
An analysis of energy use and input costs for maize production in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012 Vol.10 (2): 613-616.
b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler
Söke Ovasındaki tarım işletmelerinin ekonomik yapısı, sulama yöntemleri, finansman ve kredi sorunları. Turkish Journal of Agriculture & Forestry. 20 (2) : 181-188. 1996.
Tarımda örgütlenme ve arıcılık. Uludağ Arıcılık Dergisi, 2007.
Türkiye’de hayvansal üretim ve hayvancılık işletmelerinin özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi 2007; 13(2) : 49 – 59
Türkiye’de arazilerin kıymet takdiri üzerine kantitatif bir yaklaşım:Bursa ili Karacabey ovası örneği. U.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, vol. 21 (2):13-20. 2007.
c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler
The Role of Agriculture in Turkish Economy, Uluslar arası Bahçe Ürünleri Hasat Sonrası Sempozyumu 30.8/3.9.1993 Kecskemet, ISHS No. 368, Macaristan.
2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Öğrencilerinin Tüketim Harcamaları Üzerinde Bir Araştırma, Ank. Üni. Zir. Fak. Yayın no. 1042, Ankara, 1988.
Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Yaş Meyve Ve Sebzelerin Pazarlama Kanalları, Ank. Üni. Zir. Fak. Yayın no. 1158, Ankara, 1989.
Ankara İlinde Tarla Arazilerinin Kıymet Takdiri Üzerine Bir Araştırma, Ank. Üni. Zir. Fak. Yayın no. 1217, Ankara, 1991.
Bursa İlinde Sofralık Zeytin Üretiminin Ekonomik Analizi, Ulu. Üni. Zir. Fak. Araş. Ve İncelemeler, yayın no. 10, Bursa, 1995.
DASI Yöntemi ile Tarımsal Proje ve Yatırım Analizi, Ank. Üni. Zir. Fak. Yayın no.1159, A.Ü.Z.F. Ofset Basım Ünitesi, Ankara, 1989.
Bursa İlinde Sofralık Zeytin Üretim ve Pazarlaması, Marmarabirlik Yayınları-3/1994, Bursa, 1994.
Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Yayını, Ankara, 1990.
Tarım ve Gıda Ekonomisi İstatistiği. Uludağ Ün. Ziraat Fak. Ders Notları no.107.
b- Araştırmalar
Ankara İline Sunulan Yaş Meyve ve Sebze Arzının Özellikleri, Bahçe Sera Uluslar arası Meyvecilik, Sebzecilik, Dergisi, sayı 4, Basım Teknografik, Ankara, 1991.
Önemli Yaş Meyve ve Sebzelerin Pazarlamasının Düzenlenmesi ve Masrafların Düşürülmesi, TÜBİTAK Doğa dergisi, cilt 12, sayı 2, Ankara, 1988.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Bazı Tarımsal Ürünlerin Maliyetlerinin Tespiti, TÜBİTAK Doğa Dergisi, cilt 15, sayı 3, Ankara, 1991.
Çorum İlinde Buğday Üretiminin Ekonometrik Analizi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 2, sayı 4, Tarım Matbaası, Ankara, 1993.
Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gül Yağının Üretim ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Güçlükler,Türk Koop. Kurumu Dergisi, sayı 103, THK Basımevi İşl., Ankara, 1994.
Türkiye’de Sığır Eti ve Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi, U. Ü. Z. Fak. Dergisi, cilt 10, U.Ü. Basımevi, Bursa, 1994.
Bazı nohut genotiplerinin (Cicer arietunum L.) Isparta şartlarına adaptasyonu üzerine kantitatif bir yaklaşım. U.Ü.Zira.Fak.Dergisi say:2 (2006) cilt.21.
c- Derleme Makaleler
Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Kooperatiflerin Hizmetleri. Karınca Kooperatif Postası, T.Koop.Kurumu dergisi, sayı:563, Ankara, Kasım 1983.
Tarım işletmelerimizin yapısal farklılıkları. T.C.Ziraat Bankası dergisi, sayı 32, Ankara,1985.
Tarıma dayalı sanayide kararları etkileyen bazı sorunların karşılaştırılması. Çiftçi ve Köy Dünyası dergisi, sayı:15, Ankara, 1986.
Meyve ve sebze toptancı halleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin işleyişi, TOKB Dergisi, sayı 59, Ankara,1991.
GAP alanında tarım kredi kooperatiflerinin etkinliği ve geliştirme imkanları. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, sayı 88-89, Ankara, 1992.
Tarımsal pazarlamada sözleşmeli çiftçilik uygulaması. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, sayı 104, Ankara, 1993.
Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Tarımsal Ticaret. Bursa Ekonomi Dergisi, Bursa Sanayi ve Tic. Odası yayın no.107, Bursa, 1994.
Sofralık Zeytin Pazarlaması ve Kooperatiflerin Faaliyetleri, Karınca Koop.Postası, Kasım 1994, sayı 695, T. Koop. Kur., Ankara, 1994.
Özel Tarımsal Kıymet Takdirine Ait Bazı Uygulamalar, Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt 1, sayı 1, Ege Üni. Matbaası, İzmir, 1992.
Emlak Değerleri ve Vergiler. Bursa Baro Dergisi. Sayı:76. Nisan matbaacılık.Bursa.2005
Arazilerin Kıymet Takdiri ve Kapitalizasyon Faiz Oranları. Bursa Baro Dergisi. Sayı:77.2005 Nisan matbaacılık.Bursa.
Gıda Fiyatları Neden Artıyor?, 13.05.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Avrupa Birliğine Üyelikte Tarım Ürünlerimizin Fırsatları, 20.05.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Kalkınma Politikalarımız ve Tarımın Önemi, 27.05.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Doğal Kaynaklarımız ve Sürdürülebilirliğinin Önemi, yada Geleceğimiz. 15.07.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Türkiye’de Hayvansal Üretimin Yapısı ve Sorunları 09.07.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Gıda Güvenliğinden Kimler Sorumlu Olacak?, 11.08.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Hatalı Şehirleşme, Çiftçiyi Tarımdan Uzaklaştırmakta,29.08.2008, www.tarimsalpazarlama.com
Örgütlenmenin Tarihsel Gelişimi ve Kooperatiflerin Önemi. Köy-KoopHaber Gazetesi,
Ağustos 2012, sayı.10, 2012.
d-Sempozyum ve Konferanslar
Tarımda Bilgisayar Kullanımı, T.Ziraat Müh.3.Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990. Ankara.
Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Pazarlanması, Standardizasyonu, Sorunları ve Çözüm Yolları,T.Ziraart Müh.3.Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990. Ankara.
The Role of Agriculture in Turkish Economy, Uluslar arası Bahçe Ürünleri Hast Sonrası Sempozyumu, 30.8/3.9.1993 Kecskemet, ISHS No. 368, Macaristan. , ACTA HORTİCULTURAE (No. 368 (2)): 963-868 1994.
Environment and Land Use Problems of Turkish Agriculture, Akdeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Şubat 1994, Zaragoza, Macaristan,.
Kurumsal Yapı ve Tarımsal Girdiler, Krediler ve Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi, GAP Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, 18-21 Kasım 1986 ,Ankara.
Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması, Tür. Ziraat Odaları Birliği Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması Sempozyumu, 25.8.1992, Ankara,.
Türkiye’de Gıda Pazarlamasının Yapısı ve İşleyişi, Tür. 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-10 Eylül 1994, Ege Üni., İzmir,.
Ticaret Borsaları ve Vadeli İşlemler, Tür. 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-10 Eylül 1994, Ege Üni., İzmir,.
Türkiye’de Karma Yem Üretimi ve Kullanımı, Tür. Zir. Müh. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara.
Türkiye’de Karma Yem Üretimi ve Pazarlaması, Tür. Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sem., 27-29 Eylül 1995, Ege Üni., İzmir.
Türkiye’de Kırmızı Et ve Et Ürünleri Pazarlaması, Tür. Hay. Yap. Ve Eko. Sor. Sem., 27-29 Eylül 1995, Ege Üni., İzmir.
Pazarlama araştırmalarında kümeleme yönteminin uygulanması. 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6.09.1996, Çukurova Üniv., Adana.
Avrupa Birliği gıda tüketim yapısındaki gelişmeler. 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6.09.1996, Çukurova Üniv., Adana.
Tarımsal ürünlerin bölgelere göre dağılımının faktöriyel analizi. 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6.09.1996, Çukurova Üniv., Adana.
Türkiye’de sığır eti üretiminin modellenmesi ile simulasyon analizi. Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniv. Fen Edebiyat Fak. 19-21.09.1996, Adapazarı.
Effects on fruit ripeness, dipping into sugar/organic acid solution and storage temperatures on the quality of frozen sliced kiwifruit. Uluslar arası Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Meyve Depolama Etkileri Sempozyumu, 3-7.08.1997, Varşova, Polonya.
Bursa tarımının sosyo-ekonomik yapısı. TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu 5-7.04.2007, Bursa.Türkiye’de bal üretim ve pazarlaması. 3. Marmara Arıcılık Kongresi, Uludağ Üniv. 2007
Türkiye’de bal üretim ve pazarlaması, 1.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 25-27 Kasım 2008, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Bal üretimine kovan tiplerinin etkisi: sınır testi yaklaşımı ile eşbütünleşme analizi. VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Bursa 2008. Ekin basım yayın dağıtım.s.340-349.
Organik hayvansal ürünler pazarlaması. Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi 1-4 Temmuz 2010 Kelkit. Gümüşhane. (Çağrılı Bildiri)
Türkiye’de hayvansal üretimin ekonomik yapısı ve pazarlama sorunları. Bursa Tarım Kongresi-2010. TÜYAP Fuar Salonu. Bursa.
Yaş meyve sebze pazarlaması ve toptancı haller. Bursa Tarım Kongresi-2010. TÜYAP Fuar Salonu. Bursa.
Arı Ürünleri Pazarlaması. Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu 22.04.2012.
Bursa İli Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Hürriyet, Bursa.

2012 Dünya Kooperatifçilik Yılında Kooperatiflerin Önemi. “2012 Dünya Kooperatifçilik
Yılı” Paneli, S.S.Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Toplantısı, Almira Hotel, Bursa.

Tarımda Üretici Örgütlenmesinin ve Kooperatiflerin Önemi. “Tarımsal Kalkınmada Kooperatiflerin Önemi “ Paneli, Uludağ Ün. Ziraat Fak. Konferans Salonu 30.05.2012, Bursa.

Tarımda Kooperatiflerin Önemi. “Topraktan Sofraya Tarım’12” Paneli Mayıs 2012, Uludağ
Ün. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa.

Şeftali Üretiminin Ekonomik Analizi. “2012 Bursa’da Şeftali Yılı” Paneli, Gürsu Belediye
Toplantı Salonu 11.6.2012, Bursa.

Bursa İlinde Siyah İncir Ekonomisi, Pazarlaması ve İhracatı. “Bursa Siyah İnciri’ni Koruyalım Sektör Toplantısı”, 25.7.2012, Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Toplantı Salonu, Bursa.
Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Pazarlaması ve Sözleşmeli Üretimde Yaşanan Sorunlar. Üretimden Tüketime Domates Paneli – 17.10.2012. Karacabey Ticaret Odası. Bursa
Küreselleşmenin tarım ve gıda sektörüne, fiyatlarına etkileri. “Artan gıda fiyatları gıdada hileyi destekliyor mu” Dünya Gıda Günü Paneli. 15.10.2012.TMMOB Toplantı Salonu. Bursa
e-Workshop
FAO,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, İslam Ülkeleri Ekonomik, İstatistik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi(SESTRIC), Ankara : Nüfusun ve Tarım Sektörünün Planlanmasında Bilgisayar Kullanımı, 1989.
Türkiye Çevre Vakfı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Eğitim Programı, 13-17 Haziran 1994, Ankara.

f-Projeler
Önemli Yaş Meyve ve Sebzelerin Pazarlamasının Düzenlenmesi ve Masrafların Düşürülmesi, TÜBİTAK, TOAG-550, 1985, 2 Yıl, Ankara.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Bazı Tarımsal Ürünlerin Maliyetlerinin Tespiti, TÜBİTAK, TOAG-621,1996, 2 Yıl, Ankara.
Söke Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Sulama Yöntemleri, Finansman ve Kredi Sorunları, TÜBİTAK, 1990, 2 Yıl, Ankara.
Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gül Yağının Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Güçlükler, TÜBİTAK,1990, 2 Yıl, Ankara.
Atatürk ve Karakaya Barajları Göl Alanlarında Kalan Taşınmazların Değer takdirinde Uygulanabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Gen.Müdürlüğü, Ankara, 1986.
Bursa İlinde Sofralık Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunları, Uludağ Üniv. Araş. Fonu, 1996, 2 Yıl, Bursa.
Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi, Ankara Üniv. Araş.Fonu, 1989, 2 Yıl, Ankara.
Bursa İlinde Arı Yetiştiriciliğinin ve Bal Üretiminin Ekonomik Analizi. Uludağ Üni. Araş. Fonu., 2008, 18 ay, Bursa.
Tarımsal Envanter Çalışması. BEBKA Kalkınma Ajansı Projesi, Bilecik Tarım İl Müdürlüğü.2011.

Telefon No : 0224-2941589

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [7.805]