Sürdürülebilir Yapılaşma

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAŞMA YÖNETİMİ

 

Amaç: Kampüsteki tüm yapılaşma faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, yeni inşaat ve tadilat süreçlerinde sürdürülebilirlik tasarımının yapılarak geçirimsiz alan miktarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumun sağlanması

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsteki yeni yapıların sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde inşa edilmesini, gerekmedikçe yapılaşmaya gidilmemesini, eski yapıların etkin kullanılmasını, yapı tadilatlarının da sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasını önemsemektedir. Bunun için yapılaşma tasarımını da sürdürülebilirlik ilkelerine göre gerçekleştirmektedir. Yeni yapılarda yeşil çatı, enerji-etkin aydınlatma, aktif ve pasif güneşten faydalanma teknolojileri, binalarda yağmursuyu hasadı, etkin enerji kullanımı vb. uygulamalara yer verilecektir.

Sürdürülebilir yapılaşma yönetimi amacı doğrultusunda izlenecek adımların bazıları aşağıdaki gibidir:

 

  1. Sürdürülebilir bina ve tadilat standardı geliştirilecek, yeni binalar için LEED sertifikalandırması aranacaktır. 
  2. Etkin kullanılmayan binalar tespit edilerek etkin kullanılması sağlanacak, gerektiğinde etkin hale getirecek şekilde tadilat yapılacaktır. Tadilatlarda sürdürülebilirlik kuralları gözetilecektir.
  3. Yeni bina yapımından ve kampüste geçirimsiz alan oluşturmaktan mümkün olduğunca kaçınılacak, binaların yeniden kullanılması, gerektiğinde tadilatlar yoluyla iyileştirilmesi, ancak zorunlu durumlarda yeni binaların yapılması gündeme alınacaktır.

Sürdürülebilir yapılaşma yönetimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 

 

Sürdürülebilir yapılaşma yönetimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler

Faaliyet Konusu

İlgili Ofis/ Çalışma Komisyonu

Hedeflenen Zaman Dilimi

Kampüs planlarının incelenmesi ve geçirimsiz alan oranının belirlenmesi

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Kısa vade

Daha az alan kullanımının olduğu etkin planlama yaklaşımının geliştirilmesi

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Kısa vade

Yeni yapılaşmalar yerine binaların yeniden kullanımını destekleyen bir politika geliştirilmesi

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Kısa vade

Sürdürülebilir tadilat yönetim standartlarının geliştirilmesi

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Kısa vade

Yeni yapılacak binalarda LEED sertifikalandırma şartının aranması

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Kısa vade

Seçilmiş binalarda yeşil çatı uygulamalarının yapılması

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Orta vade

Mevcut binaların karbon nötr olma amacıyla iyileştirilmesi (enerji tasarruf çalışmaları, güneş enerjisi vb. sistemlerin getirilmesi)

Sürdürülebilir yapılaşma komisyonu

Orta vade

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Nis-2021]

İçerik Görüntüleme : [417]