Kampüste Atık Yönetimi

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ

 

Amaç: Atıkların kaynağında önlenmesi, önlenemediğinde atık olarak çıkan malzemelerin tekrar kullanım, maddesel geri dönüşüm, geri kazanım uygulamalarıyla ekonomiye kazandırılması ve depolamaya gönderilen atık hacminin azaltılması

Bursa Uludağ Üniversitesi, atık olarak çıkarılan malzemelere bir kaynak olarak bakma anlayışı içindedir. Bu malzemelerin ekonomiye tekrar kazandırılmasını, döngüsel ekonominin gerçekleşmesini önemsemektedir. Atık yönetim hiyerarşisi prensiplerini benimsemekte, satın alma süreçlerini de bu anlayışla gerçekleştirmektedir.

Bu amaç doğrultusunda izlenecek adımların bazıları aşağıdaki gibidir: 

 

  1. Atık oluşumunun önlenmesi için öğrenci ve personele yönelik eğitici öğretici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
  2. Satın alma programlarının atık önleyici yaklaşımlarla yapılması ve uygulanması sağlanacaktır.
  3. Atık oluşumunu önlemek için yatırımlar planlanacak ve gerçekleştirilecektir (Örn. Kampüste plastik atık şişe üretimini engellemek için kampüs alanı içindeki çeşme sayısı artırılacaktır. Eskiyen eşyaların tekrar kullanımını sağlamak için tamir atölyeleri kurulacaktır).
  4. Sıfır atık projesi tüm boyutlarıyla uygulanacaktır.
  5. Gıda atıklarının oluşmaması için “Yemeğinin fazlasını evine götür” anlayışı geliştirilecektir.
  6. Kampüste oluşan tüm atık tipleri için (evsel, elektronik, tehlikeli, tıbbi, gıda kaynaklı, hafriyat vb.) yönetim modelleri oluşturulacaktır.
  7. Ofislerden çıkan geri kazanılabilir malzemeler için “Ofis temizleme günleri” düzenlenecektir. Geri kazanılabilir malzemeler için simbiyotik bir planlama yapılacaktır.

 

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 

 

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler

Faaliyet Konusu

İlgili Ofis/ Çalışma Komisyonu

Hedeflenen Zaman Dilimi

Üniversite fonlarıyla alınan mal ve hizmetler için sürdürülebilirlik ve sıfır atık kriterlerinin geliştirilmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Üniversite tarafından verilen mal ve hizmetler için sürdürülebilirlik kriterlerinin geliştirilmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Ambalaj malzemesi azaltımı için hedeflerin geliştirilmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Teknik şartnamelere ambalaj malzemesiyle ilgili şartların ilave edilmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Araştırma projelerine atık yönetimi bütçesinin ilave edilmesinin sağlanması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Seçilen malzemeler için malzeme akış analizinin yapılması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Uzun vade

Seçilen atıklar için döngünün tamamlanması ve raporlanması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Tüm atık grupları için yönetim modellerinin geliştirilmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Kısa vade

Tamir atölyelerinin kurulması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Uzun vade

Yeniden kullanım ve geri kazanım kampanyalarının yapılması, yeniden kullanılacak ürün gruplarının belirlenmesi

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Kampüsteki çeşme sayısının artırılması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Kampüste atık toplama altyapısının oluşturulması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Kampüste geri kazanılan ürünlerin akıbetinin öğrenci ve personele duyurulması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Pilot ölçekli kompost ve biyogaz tesislerinin kurulması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Uzun vade

“Yemeğinin fazlasını evine götür” kampanyasının başlatılması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

Araştırma laboratuvarlarının sıvı atıklarını ve tehlikeli atıklarını yönetmek için çözümlerin bulunması

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi komisyonu

Orta vade

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Nis-2021 10:48]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-May-2021 16:52]

İçerik Görüntüleme : [1.317]