Kampüste Yeşil Alan

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALAN YÖNETİMİ

Amaç: Kampüste açık ve doğal alanların sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni yeşil alanlar oluşturmak, yayalar ve yeşil alan arasındaki olumlu ilişkilerin güçlendirildiği bir yeşil alan yönetimi gerçekleştirmek.

Bursa Uludağ Üniversitesi, insan refahı ve biyoçeşitlilik için sağlıklı habitatların önemini bilmekte, kampüs çapında bir ekosistem yaklaşımıyla ormanlarını ve yerli yeşil bitki örtüsünü artırmaya çalışmaktadır. Doğal yağış sularının yeşil alanları beslemesini sağlamak hedefleri arasındadır. Aynı zamanda kampüsteki canlı varlığı için uygun yaşam koşulları oluşturmakta, doğa-hayvan-insan ilişkisini güçlendirmeye çalışmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda izlenecek adımların bazıları aşağıdaki gibidir:

  1. Yerli ve az bakım gerektiren bitkilerin, polenleşmeyi sağlayan türlerin desteklendiği yeşil alan tasarım standartları geliştirmek,
  2. Kampüsteki yeşil alanların artmasını sağlamak, mevcut yeşil alanların bakımını gerçekleştirmek,
  3. Kampüste sürdürülebilir toprak yönetimini gerçekleştirmek; toprak dostu uygulamaların geliştirilmesini, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek,
  4. Yürüyüş yolları ve toplanma alanlarını artırmak ve geliştirmek,
  5. Kampüsteki öğrenci ve personelin yeşil alanlarla olumlu ilişkiler içinde olmasını desteklemek.
  6. Planlı ağaçlandırma kampanyaları yapmak
  7. Kampüsteki canlı varlığı için uygun yaşam koşulları oluşturmak, doğa-hayvan-insan ilişkisini güçlendirmek.

Yeşil alan yönetimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir.

Faaliyet Konusu

İlgili Ofis/ Çalışma Komisyonu

Hedeflenen Zaman Dilimi

Kampüsteki yeşil ve açık alan varlığının belirlenmesi

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Kısa vade

Sürdürülebilir alan kullanımı için standartların belirlenmesi

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Kısa vade

Sürdürülebilir toprak yönetimini gerçekleştirme planlamasının yapılması  Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu Orta vade
Sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesi Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu Uzun Vade

Kampüs ağaçlarının bakımı için planlama yapılması

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Kısa vade

Kampüsteki mevcut yeşil alanın kullanımının değerlendirilmesi ve genişletilmiş kullanım hedeflerinin konması

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Kısa vade

Yeni yeşil alanların oluşturulması için ağaçlandırma ve bitkilendirme faaliyetlerinin yapılması

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Orta vade

Yürüyüş yollarının ve toplanma alanlarının geliştirilmesi

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Orta vade

Öğrenci ve personelin yeşil alanla ilişkisinin güçlendirilmesi

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Kısa vade

Kampüsteki canlı varlığı için uygun yaşam koşullarının oluşturulması

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Orta vade

İnsan-doğa-hayvan ilişkilerinin güçlendirilmesi

Sürdürülebilir yeşil alan komisyonu

Orta vade

Üniversitemizin göletinden bir görüntü:

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Nis-2021 10:30]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Oca-2022 09:01]

İçerik Görüntüleme : [1.509]