Sürdürülebilirlik Eğitimi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI

 

Amaç: Üniversitenin tüm öğrencilerine ve çalışanlarına sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek, tüm kampüs ziyaretçilerine sürdürülebilir kalkınmanın önemini hissettirmek, üniversitede yapılan sürdürülebilirlik araştırmalarını teşvik ederek görünür hale getirmek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerin, akademik ve idari personelin sürdürülebilirlik konusunda öğrenme ortamlarının oluşturulması her fırsatta desteklenmektedir. Gerek sınıf içinde ve gerekse sınıf dışında farklı öğrenme ortamları oluşturulmakta, sürdürülebilirlik anlayışının kampüs sınırları içine giren tüm bireyler tarafından hissedilmesini sağlamak hedefler arasındadır. Öğrencilerin ve personelin her gün kontrol ettikleri web sayfasında her hafta bir sürdürülebilir kalkınma bilgisine yer verilmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma eğitiminin fakülte ayrımı gözetmeksizin tüm öğrencilerimize zorunlu eğitimlerinin bir parçası olarak sunulması planlanmaktadır. Üniversitemizde ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın çevre boyutu üzerine derece yapmak isteyen öğrenciler için Çevre Mühendisliği lisans ve lisansüstü eğitim programları bulunmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim programında tezsiz yüksek lisans yapma imkânı da bulunmaktadır. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü sürdürülebilir kalkınmanın çevre ayağında uluslararası tanınırlığı olan akademik çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizin diğer birimlerinde de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden pek çok araştırma yapılmakta ve yayın üretilmektedir. Üniversitemizin içinde bulunduğu AVESİS sistemi yardımıyla alanda yapılan araştırmalarla ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

Sürdürülebilirlik eğitimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 

 

Sürdürülebilirlik eğitimi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler

Faaliyet Konusu

İlgili Ofis/ Çalışma Komisyonu

Hedeflenen Zaman Dilimi

Üniversite eğitim programlarında var olan sürdürülebilirlik eğitimlerinin listelenmesi

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Kısa vade

Sürdürülebilirlikle ilgili eğitim materyalleri havuzunun oluşturulması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Kısa vade

Öğrenciler için zorunlu sürdürülebilir kalkınma dersinin planlanması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Orta vade

Üniversite personeli için sürdürülebilir kalkınma eğitiminin planlanması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Kısa vade

Eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Orta vade

Sürdürülebilirlik araştırmalarının listelenmesi

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Kısa vade

İhtiyaç duyulan araştırma alanlarının belirlenmesi

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Orta vade

Eğitim başarı anketlerinin yapılması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Orta vade

Sürdürülebilir kalkınma lisansüstü eğitim programının açılması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Uzun vade

Toplumun uzaktan ulaşabileceği sürdürülebilirlik kaynaklarının üretilmesi, web sayfasında yayınlanması

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu

Orta vade

Sürdürülebilir kalkınma alanında yapılan akademik çalışmaların görünür hale getirilmesi

Sürdürülebilirlik Eğitimi komisyonu & sürdürülebilirlik ofisi

Kısa vade

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Nis-2021 10:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-May-2021 16:33]

İçerik Görüntüleme : [2.737]