ÜNİVERSİTEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU
 ÜNİVERSİTEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Üniversitemizin Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Üniversitemiz bu yıl ikinci kez dünyadaki UI GreenMetric sürdürülebilir üniversite sıralamasına dâhil oldu. Açıklanan sıralama sonuçlarına göre Bursa Uludağ Üniversitesi, dünyada bu sisteme başvuru yapan 1050 üniversite içinde 357. sıraya yerleşti. Sıralamaya göre en sürdürülebilir üniversite unvanını Hollanda’dan Wageningen Üniversitesi almaya hak kazandı.

GreenMetric sıralaması üniversitelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini farklı kategoriler altında ele alıyor: Yeşil Alan ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Ulaşım ve Sürdürülebilirlik Eğitimi. Kategori bazında yapılan değerlendirmeye göre, üniversitemizin Sürdürülebilirlik Eğitimi kategorisinde dünyada ilk 50 üniversite arasına girdiği görüldü.

Sıralamaya Türkiye’den 83 üniversite katıldı. BUÜ, Türkiye’deki üniversiteler içinde sürdürülebilirlik sıralamasında 31. sırada yer aldı. Türkiye’deki ilk üç sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi aldı.

Üniversitemizin Türkiye’deki üniversiteler arasında özellikle Sürdürülebilirlik Eğitimi kategorisinde ilk üç üniversite arasına yer aldığı görüldü.

2021 ve 2022 yılları içinde üniversitemizin kategoriler bazında aldığı sürdürülebilirlik puanları ve maksimum değer karşılaştırması aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Kategori

2021 Yılı Puanı

2022 Yılı Puanı

Alınabilecek Maksimum Puan

Sağlama Yüzdesi (2022)

Yeşil Alan ve Altyapı

1250

1230

1500

%82

Enerji ve İklim Değişikliği

625

900

2100

%43

Atık

1200

1275

1800

%71

Su

500

310

1000

%31

Ulaşım

1225

1275

1800

%71

Sürdürülebilirlik Eğitimi

1675

1750

1800

%97

Toplam Puan

6475

6740

10000

%67

 

Yapılan değerlendirmede, üniversitemizin özellikle Sürdürülebilirlik Eğitimi kategorisinde %97 oranında bir başarma oranına ulaştığı dikkat çekmektedir. Bu oranın oluşmasında Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Üniversitemizde verilen sürdürülebilirlik konulu dersler, araştırmalar, yayınlar, sürdürülebilirlik faaliyetleri, bu konuda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, sürdürülebilirlik web sayfası, sürdürülebilirlik raporu vb. hususlar bu oranın oluşmasında etkili olmuştur. Bu kategoride üniversitemizin 2021 yılına kıyasla puanını artırmış olduğu görülmektedir.

 

Üniversitemizin ikinci güçlü yönünün Yeşil alan ve Altyapı kategorisinde olduğu görülmüştür. Bu kategorideki başarma oranı %82 düzeyindedir. Bu oranın oluşmasında kampüsümüzdeki açık alanlar, ormanlık alanlar, bitkilendirilmiş alanlar, sağlık altyapısı, doğa koruma bölgesinin varlığı gibi hususlar etkili olmuştur. Engelli bireyler için yapılan çalışmalar yine bu kategori altında değerlendirilmiştir.

Atık ve Ulaşım kategorilerinde başarma oranlarının %71 oranında olduğu görülmektedir. Her iki kategori için de geçtiğimiz yıla oranla puan artışının bulunduğu görülmektedir. Atık kategorisinde üniversitemizde başlatılan Sıfır Atık projesinin ve yapılan atık toplama faaliyetlerinin etkisi görülmekle birlikte geri kazanılan atığın toplam atık içindeki oranının artırılması ihtiyacı açıktır. Kampüste yer alan atık kutularının amacına uygun olarak kullanılması önem arz etmektedir.

Ulaşım kategorisindeki puan artışında kampüsteki yeni bisiklet yollarının ve bisiklet istasyonlarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ancak kampüsteki bireysel araç sayısının fazlalığı dikkat çekicidir ve ele alınması gereken hususlardan biridir. Bunun yanında kampüse giren ve çıkan araç sayısının fazlalığı yine ele alınması gereken hususlardan biridir. Kampüsteki otopark alanlarını azaltmak için bir politika benimsenmesi gerektiği de yine kategorik değerlendirmeden ortaya çıkmaktadır.

Üniversitemizin sürdürülebilirlik çabaları içinde en çok geliştirilmesi gereken iki kategori, “İklim Değişikliği ve Enerji” ve “Su” kategorileridir. İklim değişikliği ve enerji kategorisindeki başarma oranımızın %43 olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yıla oranla bu kategorideki puanımızın artış nedeni ısı merkezi çalışmalarıdır. Ancak bu kategoride yapılması gereken pek çok husus olduğu açıktır. Yatırımların bu kategori için yoğunlaştırılması faydalı olacaktır. Kampüste yenilenebilir enerji yatırımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yanında enerji tasarrufu kampanyalarına ve tasarruf içeren davranışların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kampüs binalarında enerjiyi verimli kullanan cihazların tercih edilmesine öncelik verilmeli, akıllı bina ve yeşil bina uygulamalarına geçilmelidir.  

Kampüste Su konusundaki sürdürülebilirlik faaliyetleri oldukça düşük düzeydedir. Bu kategorideki başarma oranımız %31 düzeyindedir. Su tasarrufuna yönelik çabaların artırılması, su harcamalarının azaltılması, suyun geri kazanılarak kampüs içinde farklı amaçlarla tekrar kullanılması, suyu etkin kullanan cihaz ve aparatların tercih edilmesi önem taşımaktadır. Kampüste su kirliliği ve kontrolü konusunda çalışmaların yapılması, konuyla ilgili yatırım kararlarının alınması gerekmektedir.

Bu değerlendirme üniversitemizin gelecekteki sürdürülebilirlik faaliyetlerine kılavuz olması için yapılmaktadır. Bu yolda atılması gereken adımların bir kısmı bireysel davranışlarımızı ilgilendirmekte bir kısmı da sürdürülebilirlik yatırımlarını gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir bir üniversite için üniversitemizin gerek akademik gerek idari tüm personelinin ve öğrencilerinin duyarlı davranması önem taşımaktadır.

Dünyadaki sürdürülebilir üniversiteler sıralamasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya gidiniz:

https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall_rankings_2022

Üniversitemizin sürdürülebilirlik puanlarının detayına ulaşmak için :

https://uludag.edu.tr/dosyalar/surdurulebilirlik/GreenMetric/2022/uludag_edu_tr_factfile_2022_full.pdf

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [21-Ara-2022]

Haber Görüntüleme : [283]