2209-A Lisans Öğrencileri için TÜBİTAK Proje Desteği Almaya Hak Kazandık

     Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Öğrencilerinden Aleyna ARSLAN'ın Araştırma Projesi Dersi kapsamında

Doç. Dr. Recep GÖRGÜLÜ'nün danışmanlığında '' Badminton oyuncularında açık ve kapalı becerilerin test edilmesi: baskı

altında performansın ironik etkileri'' başlıklı projesi TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır. 

2209-A TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı; üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Destek Kapsamı: Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Destek Miktarı: Maksimum 2.500 TL’dir.

Destek Süresi: 12 aydır.

Anasayfaya Dön Güncel Haberler

Haber Tarihi : [03-Mar-2020]

Haber Görüntüleme : [276]