Misyon ve Vizyon

MİSYON:
Kamu mali yönetimi ve kontrolü odaklı yapısıyla, öngörülen yasal mevzuat ve ulusal mali süreç çerçevesinde, üniversitemiz amaç ve hedeflerine yönelik mali hizmet gereksinimini karşılarken; performans ve kalite ölçütlerini geliştirmeyi, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde planlayarak kullanmayı, mali karar ve işlemlerin kontrolünü gerçekleştirmeyi, mali standartları sürekli iyileştirmeyi, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

VİZYON:
Temel değerleri ilke olarak benimsemiş, mevzuata hâkim, yaratıcı, yenilikçi ve sorumluluk bilincine sahip personeli ile kurumsal hedef ve kalite politikaları doğrultusunda mali yönetim ve kontrol hizmetlerini yürüten ve yön veren, ulusal mali sürece etkin bir şekilde katkı sağlayan saygın bir daire olmaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Mar-2021 13:18]

İçerik Görüntüleme : [4.335]