Hakkımızda

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bu kapsamda;

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda birim süreçlerimizin sürekli iyileştirilerek yapılan iş ve işlemlerin verimliliğini artırmak,

İç ve dış denetim raporlarından da faydalanarak şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmak,

Hizmetten faydalanan tüm iç ve dış paydaşların hizmet talepleri ile geri bildirimlerinin değerlendirilerek Üniversitemiz bünyesinde etkin bir mali yönetim tarzı geliştirilmesine katkı sağlamak,

Üst plitika belgeleri ile birlikte, Üniversitemiz Stratejik Planı, kalite politikasında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine ve hedeflerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Mevzuata uygun kamu mali yönetimi uygulamalarının Üniversitemiz bünyesine entegre edilerek etkinliğinin sürekli izlenmesine katkıda bulunmak,

kalite politikası hedeflerimizdir.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Mar-2021 06:51]

İçerik Görüntüleme : [3.635]